Be.nl.hd.Woonsituatie

From Clinical Building Blocks
Jump to: navigation, search


Algemeen

Naam: be.nl.hd.Woonsituatie
Versie: 0.0.1
Status: Draft

Metadata

DCM::CoderList healthdata.be
DCM::ContactInformation.Address *
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom *
DCM::ContentAuthorList Clinical Building Blocks Expert Group & healthdata.be
DCM::CreationDate
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name healthdata.be
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.7.8
DCM::KeywordList sociale ananmese, woonsituatie, woning
DCM::LifecycleStatus Draft
DCM::ModelerList Clinical Building Blocks Expert Group & healthdata.be
DCM::Name be.nl.hd.LivingSituation
DCM::PublicationDate
DCM::PublicationStatus
DCM::ReviewerList Clinical Building Blocks Expert Group & healthdata.be
DCM::RevisionDate 05-01-2016
DCM::Superseeds
DCM::Version 0.0.1

Versiebeheer

Concept

De woonsituatie is de fysieke omgeving waarin de patiënt normaliter woont, slaapt, kleding bewaart, enz.

Doel

Het doel is om de huidige woonsituatie van de patiënt in kaart te brengen. Dit in verband met huidige of eventuele toekomstige problemen die de patiënt ondervindt of zou kunnen ondervinden met betrekking tot het wonen in relatie met ziekte en de (toekomstige) beperkingen van de patiënt.

Het vragen naar de woonsituatie van de patiënt kent meerdere redenen. Zo kan de woonsituatie van belang zijn bij de wens zelfstandig in de eigen woning te willen blijven wonen in het geval van ziekte en/of beperkingen (WMO, 2011; CIZ, 2011). Daarnaast is de woonsituatie van belang bij het inschatten van het valrisico, met name bij alleenwonenden (CMO, richtlijn valpreventie, 2004).

Informatiemodel

Be.nl.hd.WoonsituatieModel.png
Verwijs naar de legenda pagina voor meer informatie over de gebruikte soorten en typen data

rootconcept Woonsituatie
Definition Rootconcept van de bouwsteen Woonsituatie. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Woonsituatie.
Type Zib.png
data Toelichting
Definition Opmerkingen in vrije tekst over problemen of details rondom de woonsituatie van de patiënt die relevant kunnen zijn.
Datatype ST.png
DCM::ExampleValue De bovenwoning is een probleem i.v.m ontbreken lift. Patient staat op de wachtlijst voor een benedenwoning
data WoningType
Definition Type woning waarin de patiënt woont.
Datatype CD.png
DCM::ExampleValue Eengezinswoning
DCM::ValueSet File:List.png TypeOfHomeCodeList OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.7.8.1

Codelijsten

WoningTypeCodeList

|-|TypeOfHomeCodeList||-|ConceptName|ConceptCode|CodingSyst.Name|CodingSystemOID|Description|

Concept Name Concept Code Coding Syst. Name Coding System OID Description
To be decided -

Referenties