Be.nl.hd.Vaccinatie

From Clinical Building Blocks
Jump to: navigation, search


Algemeen

Naam: be.nl.hd.Vaccinatie
Versie: 0.0.1
Status: Draft

Metadata

DCM::CoderList healthdata.be
DCM::ContactInformation.Address *
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom *
DCM::ContentAuthorList Clinical Building Blocks Expert Group & healthdata.be
DCM::CreationDate 5-10-2012
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name healthdata.be
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.11.1
DCM::KeywordList vaccinatie, inenting
DCM::LifecycleStatus Draft
DCM::ModelerList Clinical Building Blocks Expert Group & healthdata.be
DCM::Name be.nl.hd.Vaccination
DCM::PublicationDate
DCM::PublicationStatus
DCM::ReviewerList Clinical Building Blocks Expert Group & healthdata.be
DCM::RevisionDate 05-01-2016
DCM::Superseeds
DCM::Version 0.0.1

Versiebeheer

Concept

Immunisatie kan worden gedefinieerd als “Het opwekken van natuurlijke immuniteit tegen ziekteverwekkers door middel van vaccinatie (actieve immunisatie) of door toediening van immunoglobulinen (passieve immunisatie)”.


In deze bouwsteen worden alleen de vaccinaties opgenomen. De toediening van immunoglobulines maakt deel uit van het medicatieoverzicht. Vaccinaties hebben levenslang relevantie.


De meeste vaccinaties worden in Nederland uitgevoerd in het kader van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). RVP informatie is vooral van belang bij kinderen.


Vaccinaties zijn ook relevant bij volwassen patiënten zoals transplantatiepatiënten, dialysepatiënten en patiënten met een status na miltextirpatie. Daarnaast zijn er specifieke indicaties voor de vaccinatie van risicogroepen, zoals reizigers, professionals die met bloed in aanraking komen of patiënten met verwondingen, een verminderde afweer of verhoogd risico.

Doel

Het vastleggen van reeds bij een patiënt uitgevoerde vaccinaties is o.a. van belang voor de diagnostiek van infectieziekten en de indicatiestelling en planning van (re)vaccinatie.

Informatiemodel

Be.nl.hd.VaccinatieModel.png
Verwijs naar de legenda pagina voor meer informatie over de gebruikte soorten en typen data

rootconcept Vaccinatie
Definition Rootconcept van de bouwsteen Vaccinatie. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Vaccinatie.
Type Zib.png
data Dosis
Definition De hoeveelheid gegeven product weergegeven in milliliters. In de meeste gevallen wordt het gehele product toegediend, in sommige gevallen wordt een omschreven deel van het product toegediend.
Datatype PQ.png
DCM::ExampleValue 1 ml
data VaccinatieDatum
Definition Datum (en eventueel tijd) dat het vaccin is toegediend.
Datatype TS.png
DCM::ExampleValue 2012-10-05
data GewensteDatumHervaccinatie
Definition Datum waarop deze vaccinatie volgens de gegevens van de auteur herhaald zal moeten worden.
Datatype TS.png
context Toediener::Zorgverlener
Definition De zorgverlener en/of organisatie waar of door wie de immunisatie werd uitgevoerd.
Datatype Verwijzing.png
DCM::ReferencedDefinitionCode NL-CM:17.1.1 Dit is een verwijzing naar het concept Zorgverlener in de bouwsteen Zorgverlener
data Toelichting
Definition Vrije tekst als toelichting.


Voorbeelden van veel gebruikte toelichtingen zijn:

- "Vaccinatie volgens Rijksvaccinatieprogramma".

- "Niet volgens Rijksvaccinatieprogramma", gevolgd door een verdere toelichting.

- "Onbekend"

Datatype ST.png
DCM::ExampleValue Vaccinatie volgens Rijksvaccinatieprogramma
data ProductCode
Definition De productcode van het toegediende vaccin.


Er zijn meerdere mogelijke codesystemen om de productcode vast te leggen. Indien de vaccinatiegegevens op basis van een anamnese zijn geregistreerd, dan is codering met de ATC code de voorkeur. In alle gevallen gaat het om die producten, die in de ATC groep J07 vallen (vaccins).

Datatype CD.png
DCM::ExampleValue HEPATITIS A,GEINACTIVEERD,INTACT VIRUS (ATC:J07BC02)
DCM::ValueSet File:List.png ProductCodeATCCodelijst OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.11.1.4
DCM::ValueSet File:List.png ProductCodeGPKCodelijst OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.11.1.3
DCM::ValueSet File:List.png ProductCodeGTINCodelijst OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.11.1.5
DCM::ValueSet File:List.png ProductCodeHPKCodelijst OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.11.1.2
DCM::ValueSet File:List.png ProductCodePRKCodelijst OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.11.1.1
DCM::ValueSet File:List.png ProductCodeZICodelijst OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.11.1.6

Codelijsten

ProductCodeATCCodeList

OID:2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.11.1.4

Codes Coding Syst. Name Coding System OID
Alle waarden Anatomic Therapeutic Classification (ATC) 2.16.840.1.113883.6.73

Referenties

1. G-standaard [Online] Beschikbaar op: http://www.z-index.nl/ [Geraadpleegd: 23 februari 2015].

2. Rijksvaccinatieprogramma [Online] Beschikbaar op: http://www.rivm.nl/Onderwerpen/Onderwerpen/R/Rijksvaccinatieprogramma [Geraadpleegd: 23 februari 2015].