Be.nl.hd.TabakGebruik

From Clinical Building Blocks
Jump to: navigation, search


Algemeen

Naam: be.nl.hd.TabakGebruik
Versie: 0.0.1
Status: Draft

Metadata

DCM::CoderList healthdata.be
DCM::ContactInformation.Address *
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom *
DCM::ContentAuthorList Clinical Building Blocks Expert Group & healthdata.be
DCM::CreationDate
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name healthdata.be
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.7.2
DCM::KeywordList social history, sociale anamnese, roken, tabak
DCM::LifecycleStatus Draft
DCM::ModelerList Clinical Building Blocks Expert Group & healthdata.be
DCM::Name be.nl.hd.TobaccoUse
DCM::PublicationDate
DCM::PublicationStatus
DCM::ReviewerList Clinical Building Blocks Expert Group & healthdata.be
DCM::RevisionDate 05-01-2016
DCM::Superseeds
DCM::Version 0.0.1

Versiebeheer

Concept

Tabak is een product afkomstig van de bladeren van de tabaksplant dat als genotmiddel wordt gerookt. Rookbare vormen van tabak zijn shag, sigaretten, sigaren en pijptabak. Deze bouwsteen beschrijft de bij de patiënt uitgevraagde gegevens over het gebruik van tabak.

Doel

Tijdens de sociale anamnese wordt frequent gevraagd naar het gebruik van tabak of blootstellingen aan tabaksrook thuis of elders. Informatie over tabakgebruik kan van belang zijn i.v.m. behandeling en diagnostiek.

Informatiemodel

Be.nl.hd.TabakGebruikModel.png
Verwijs naar de legenda pagina voor meer informatie over de gebruikte soorten en typen data

rootconcept TabakGebruik
Definition Rootconcept van de bouwsteen TabakGebruik. Dit concept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen TabakGebruik.
Type Zib.png
data Toelichting
Definition Relevante opmerkingen over het gebruik.
Datatype ST.png
DCM::ExampleValue Patiënt probeert te stoppen,thuis wordt ook door partner gerookt.
container WaarnemingGebruik
Definition Deze container bevat alle gegevens over de mate waarin de patiënt aan tabak is blootgesteld geweest of wordt blootgesteld.
Datatype Container.png
data StartDatum
Definition De datum waarop is gestart met roken.
Datatype TS.png
DCM::ExampleValue 1975
data StopDatum
Definition De datum waarop is gestopt met roken
Datatype TS.png
DCM::ExampleValue 28-02-2012
data Hoeveelheid
Definition Het aantal sigaretten, sigaren of gram shag per dag, week, maand of jaar.
Datatype PQ.png
DCM::ExampleValue 15/d
data PackYears
Definition De eenheid waarin de totale blootstelling aan tabaksrook bij rokers beschreven wordt. Bij sigaretten wordt dit berekend aan de hand van het aantal gerookte pakjes sigaretten per dag (inhoud pakje is 20 stuks) en het aantal jaren dat werd gerookt. Bij andere rookwaren wordt vaak een omrekening naar equivalente sigarettenconsumptie gehanteerd. Vaak wordt ook alleen het aantal packyears geschat.
Datatype INT.png
DCM::ExampleValue 10
data SoortTabakGebruik
Definition Soort tabak die de patiënt gebruikt.
Datatype CD.png
DCM::ExampleValue Rookt sigaretten
DCM::ValueSet List.png TypeOfTobaccoUsedCodeList OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.7.2.3
data TabakGebruikStatus
Definition De status van het tabaksgebruik van de patiënt.
Datatype CD.png
DCM::ExampleValue Ex-roker
DCM::ValueSet List.png TobaccoUseStatusCodeList OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.7.2.2

Codelijsten

SoortTabakGebruikCodeList

OID:2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.7.2.3

Concept Name Concept Code Coding Syst. Name Coding System OID Description
Cigarette smoker (finding) 65568007 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Rookt sigaretten
Cigar smoker (finding) 59978006 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Rookt sigaren
Pipe smoker (finding) 82302008 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Rookt pijp
Rolls own cigarettes (finding) 160619003 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Rookt shag
Other OTH NullFlavor 2.16.840.1.113883.5.1008 Anders

TabakGebruikStatusCodeList

OID:2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.7.2.2

Concept Name Concept Code Coding Syst. Name Coding System OID Description
Smokes tobacco daily (finding) 449868002 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Rookt dagelijks
Occasional cigarette smoker (finding) 230059006 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Rookt soms
Passive smoker (finding) 43381005 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Rookt passief
Ex-smoker (finding) 8517006 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Ex-roker
Current non smoker but past smoking history unknown (finding) 405746006 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Niet-roker, maar rookgedrag in verleden onbekend
Never smoked tobacco (finding) 266919005 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Nooit gerookt
Other OTH NullFlavor 2.16.840.1.113883.5.1008 Anders

Referenties