Be.nl.hd.Polsfrequentie

From Clinical Building Blocks
Jump to: navigation, search


Algemeen

Naam: be.nl.hd.Polsfrequentie
Versie: 0.0.1
Status: Draft

Metadata

DCM::CoderList healthdata.be
DCM::ContactInformation.Address *
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom *
DCM::ContentAuthorList Clinical Building Blocks Expert Group & healthdata.be
DCM::CreationDate 12-11-2012
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name healthdata.be
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.12.7
DCM::KeywordList pols, polsfrequentie, polsslag, pulsus
DCM::LifecycleStatus Draft
DCM::ModelerList Clinical Building Blocks Expert Group & healthdata.be
DCM::Name be.nl.hd.PulseFrequency
DCM::PublicationDate
DCM::PublicationStatus
DCM::ReviewerList Clinical Building Blocks Expert Group & healthdata.be
DCM::RevisionDate 05-01-2016
DCM::Superseeds
DCM::Version 0.0.1

Versiebeheer

Concept

De polsfrequentie is het aantal palpatie per minuut gemeten aan een slagader.

Doel

Het verkrijgen van informatie over de bloedcirculatie en hartfunctie door middel van het meten van het aantal slagen per minuut en de gelijkmatigheid bij palpatie van een slagader.

Informatiemodel

Be.nl.hd.PolsfrequentieModel.png
Verwijs naar de legenda pagina voor meer informatie over de gebruikte soorten en typen data

rootconcept Polsfrequentie
Definition Rootconcept van de bouwsteen Polsfrequentie. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Polsfrequentie.
Type Zib.png
data PolsfrequentieWaarde
Definition Het element bevat de waarde van de gemeten polsfrequentie. De polsfrequentie wordt uitgedrukt in het aantal voelbare pulsaties van een slagader per minuut, meestal de a. radialis, a. carotis of a. femoralis.
Datatype PQ.png
DCM::ExampleValue 76/min
data PolsfrequentieDatumTijd
Definition Datum en tijd van de waarneming van de polsfrequentie of polsregelmatigheid.
Datatype TS.png
data Toelichting
Definition Toelichting over eventuele problemen of factoren die van invloed kunnen zijn op de meting. Ook kan hier een nadere beschrijving van de polskwaliteiten worden weergegeven: aequaal/inaequaal, pulsus alternans, pulsus paradoxus, pols volume, enz.
Datatype ST.png
data PolsRegelmatigheid
Definition Regulair (regelmatig) of irregulair (onregelmatig) ritme.
Datatype CD.png
DCM::ValueSet File:List.png PulseRegularityCodeList OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.7.1

Codelijsten

PolsRegelmatigheid

OID:2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.7.1

Concept Name Concept Code Coding Syst. Name Coding System OID Description
Pulse regular 271636001 SNOMED-CT 2.16.840.1.113883.6.96 Polsslag regelmatig
Pulse irregular 61086009 SNOMED-CT 2.16.840.1.113883.6.96 Polsslag onregelmatig

Referenties

1. openEHR-EHR-OBSERVATION.heart_rate-pulse.v1[Online] Beschikbaar op: http://www.openehr.org/knowledge/ [Geraadpleegd: 23 februari 2015].