Be.nl.hd.Pijnscore

From Clinical Building Blocks
Jump to: navigation, search

General

Name: be.nl.hd.Pijnscore
Version: 0.0.1
Status: Draft

Metadata

DCM::CoderList healthdata.be
DCM::ContactInformation.Address *
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom *
DCM::ContentAuthorList Clinical Building Blocks Expert Group & healthdata.be
DCM::CreationDate 29-11-2012
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name healthdata.be
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.12.9
DCM::KeywordList pijn, pijnscore, vas, nrs, vitale parameters
DCM::LifecycleStatus Draft
DCM::ModelerList Clinical Building Blocks Expert Group & healthdata.be
DCM::Name be.nl.hd.Pijnscore
DCM::PublicationDate
DCM::PublicationStatus Unpublished
DCM::ReviewerList Clinical Building Blocks Expert Group & healthdata.be
DCM::RevisionDate
DCM::Superseeds
DCM::Version 0.0.1

Revision History

v0.0.1 - Initial version based on NICTIZ/NFU Clinical Building Block Pijnscore

Concept

De pijnscore is een algemene maat voor de pijnbeleving, geen beschrijving van specifieke, gelocaliseerde pijn.

Als goed reproduceerbare maat voor de beleving van pijn worden gebruikt:

1) NRS (Numeric Rating Scale) waarbij de patiënt een cijfer geeft aan de pijn op een schaal van 1 (geen pijn) en 10 (ondraaglijke pijn).

2) VAS (Visual Analogue Score) , waarbij de patiënt op een lat met een lijn aangeeft hoe de pijn ervaren wordt en op de achterkant van de lat staat een schaal van 0 (geen pijn) tot 10 (ondraaglijke pijn).

De uitslag van beide scores hebben dezelfde betekenis, maar de visueel analoge methode (VAS) wordt als betrouwbaarder aangemerkt dan de NRS pijnscore.


Purpose

Het doel van de pijnscore is het kwantificeren en objectiveren van de subjectieve pijnbeleving van de patiënt.

Information Model

PijnscoreModel.png
Refer to the legend page for more information about the used types and data types

rootconcept PijnScore
Definition Rootconcept van de bouwsteen Pijnscore. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Pijnscore.
Type Zib.png
DCM::DefinitionCode NL-CM:12.9.1
data PijnscoreWaarde
Definition De score is een algemene maat voor de pijnbeleving, geen beschrijving van specifieke, gelocaliseerde pijn.

Afhankelijk van de gebruikte meetmethode geeft het de door de patiënt beleefde mate van pijn aan op een schaal van 0 tot en met 10: 0 = geen pijn en 10 = de ergst voorstelbare pijn. Voor de tussenliggende waarden zijn geen omschrijvingen in gebruik, zodat de waarde als een getal en niet als een code wordt weergegeven.

Soms wordt een waardebereik van 0-100 gebruikt i.p.v. 0-10.

Datatype INT.png
DCM::DefinitionCode SNOMED CT: 225908003 Pain score
DCM::DefinitionCode NL-CM:12.9.2
DCM::ExampleValue 2
data PijnscoreDatumTijd
Definition De datum en het tijdstip waarop de pijnscore gemeten is.
Datatype TS.png
DCM::DefinitionCode NL-CM:12.9.3
data Toelichting
Definition Toelichting op de pijnscore meting, bijvoorbeeld opmerkingen betreffende de omstandigheden en storende factoren die het meetresultaat kunnen beïnvloeden.
Datatype ST.png
DCM::DefinitionCode NL-CM:12.9.5
data PijnMeetmethode
Definition De meetmethode beschrijft de gebruikte methodiek om de pijnscore vast te leggen. Bij de meting wordt gebruik gemaakt van een visualisatie van de pijnschaal.


Datatype CD.png
DCM::DefinitionCode NL-CM:12.9.4
DCM::ExampleValue NRS
DCM::ValueSet File:List.png PijnMeetmethodeCodelijst OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.9.1

Code Lists

PijnMeetmethodeCodelijst

References

1. Nictiz/NFU Klinische Bouwsteen Pijnscore [Online] Beschikbaar op: http://wiki.klinischebouwsteen.nl/wiki/Pijnscore

2. openEHR-EHR-OBSERVATION.symptom-pain.v1[Online] Beschikbaar op: http://www.openehr.org/knowledge/ [Geraadpleegd: 23 december 2014].