Be.nl.hd.Patient

From Clinical Building Blocks
Jump to: navigation, search


Algemeen

Naam: be.nl.hd.Patient
Versie: 0.0.1
Status: Draft

Metadata

DCM::CoderList healthdata.be
DCM::ContactInformation.Address *
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom *
DCM::ContentAuthorList Clinical Building Blocks Expert Group & healthdata.be
DCM::CreationDate 14-6-2012
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name healthdata.be
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.0.1
DCM::KeywordList Patient, zorgverlener, contact
DCM::LifecycleStatus Draft
DCM::ModelerList Clinical Building Blocks Expert Group & healthdata.be
DCM::Name be.nl.hd.Patient
DCM::PublicationDate
DCM::PublicationStatus
DCM::ReviewerList Clinical Building Blocks Expert Group & healthdata.be
DCM::RevisionDate 05-01-2016
DCM::Superseeds
DCM::Version 0.0.1

Versiebeheer

Concept

Een persoon die medische zorg ontvangt.

Doel

Het vastleggen van de relevante gegevens ten behoeve van identificatie van de patiënt, voor administratieve doeleinden en procesondersteuning.

Informatiemodel

Be.nl.hd.PatientModel.png
Verwijs naar de legenda pagina voor meer informatie over de gebruikte soorten en typen data

rootconcept Patient
Definition Rootconcept van de bouwsteen Patiënt. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Patiënt.
Type Zib.png
data PatientIdentificatienummer
Definition Identificatienummer van de patiënt. Bij overdrachtsituaties dient het gebruik van het burgerservicenummer (BSN) in overeenstemming te zijn met de 'Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg (Wbsn-z)'. In andere situaties kunnen andere nummersystemen gebruikt worden, zoals bijv. interne ziekenhuis patiëntnummers.
Datatype 16px
DCM::AssigningAuthority Burgerservicenummer OID: 2.16.840.1.113883.2.4.6.3
DCM::ExampleValue 111222333
data Geboortedatum
Definition Geboortedatum van de patiënt. Bij een patiënt is de geboortedatum verplicht. Vage datum (bv. alleen jaar) is toegestaan.
Datatype TS.png
DCM::ExampleValue 22-03-1999
data MeerlingIndicator
Definition Indicator die aangeeft of de patiënt één van een meerling is.
Datatype BL.png
DCM::ExampleValue Nee
data OverlijdensIndicator
Definition Indicator die aangeeft of de patiënt overleden is.
Datatype BL.png
DCM::ExampleValue Nee
data DatumOverlijden
Definition De datum waarop de patiënt overleden is. Een vage datum, b.v. alleen jaartal is toegestaan.
Datatype TS.png
data Geslacht
Definition Administratief geslacht van de patiënt.
Datatype CD.png
DCM::ExampleValue Female
DCM::ValueSet File:List.png GenderCodeList OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.0.1.1

NameInformation

Be.nl.hd.PatientNameInformationModel.png
Verwijs naar de legenda pagina voor meer informatie over de gebruikte soorten en typen data

container Naamgegevens
Definition Container van het concept Naamgegevens. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept Naamgegevens.
Datatype Container.png
data Voornamen
Definition Officiële voornamen van de persoon.
Datatype ST.png
DCM::ExampleValue Johanna Petronella Maria
data Initialen
Definition Initialen van de persoon.
Datatype ST.png
DCM::ExampleValue J.P.M.
data Roepnaam
Definition De naam waarmee de persoon gebruikelijk aangesproken wordt.
Datatype ST.png
DCM::ExampleValue Jo
container GeslachtsNaam
Definition Container van het concept Geslachtsnaam. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept Geslachtsnaam
Datatype Container.png
data Voorvoegsels
Definition Bij de eigen achternaam behorende voorvoegsels.
Datatype ST.png
DCM::ExampleValue van
data Achternaam
Definition Achternaam die bij geboorte gekregen is.
Datatype ST.png
DCM::ExampleValue Putten
container GeslachtsnaamPartner
Definition Container van het concept GeslachtsnaamPartner. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept GeslachtsnaamPartner.
Datatype Container.png
data VoorvoegselsPartner
Definition Bij de achternaam van de partner behorende voorvoegsels
Datatype ST.png
DCM::ExampleValue van der
data AchternaamPartner
Definition Achternaam van de partner die bij geboorte gekregen is.
Datatype ST.png
DCM::ExampleValue Giessen
data Naamgebruik
Definition Dit concept geeft de achternaam of volgorde van achternamen aan waarmee de persoon aangesproken of aangeschreven wil worden.
Datatype CD.png
DCM::ExampleValue Geslachtsnaam partner gevolgd door eigen geslachtsnaam
DCM::ValueSet File:List.png NaamgebruikCodelijst OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.0.1.6

AddressInformation

Be.nl.hd.PatientAddressInformationModel.png
Verwijs naar de legenda pagina voor meer informatie over de gebruikte soorten en typen data

container Adresgegevens
Definition Container van het concept Adresgegevens. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept Adresgegevens.
Datatype Container.png
data Straat
Definition Straatnaam van het adres.
Datatype ST.png
DCM::ExampleValue 1e Jacob van Campenstr
data Huisnummer
Definition Huisnummer van het adres.
Datatype ST.png
DCM::ExampleValue 15
data Huisnummerletter
Definition Een alfabetisch teken achter het huisnummer zoals dit door het gemeentebestuur is toegekend.
Datatype ST.png
DCM::ExampleValue E
data Huisnummertoevoeging
Definition Die letters of tekens die noodzakelijk zijn om, naast het huisnummer en de letter, de brievenbus te vinden.
Datatype ST.png
DCM::ExampleValue Rood
DCM::ExampleValue Twee hoog achter
data Postcode
Definition Postcode van het adres.


Bij Nederlandse adressen bij voorkeur de postcode uit de Postcodetabel (OID: 2.16.840.1.113883.2.4.4.15) gebruiken.

Datatype ST.png
DCM::ExampleValue 1012 NX
data Woonplaats
Definition Een geografisch bepaald gebied dat een deel is van het gemeentelijke grondgebied.


Bij Nederlandse woonplaatsen bij voorkeur de naam uit de GBA tabel 33 (OID: 2.16.840.1.113883.2.4.6.14) gebruiken.

Datatype ST.png
DCM::ExampleValue Hoogmade
data Gemeente
Definition Gemeente van inschrijving.


Bij Nederlandse gemeenten bij voorkeur de naam uit de GBA tabel 33 (OID: 2.16.840.1.113883.2.4.6.14) gebruiken.

Datatype ST.png
DCM::ExampleValue Kaag en Braassem
data AdditioneleInformatie
Definition Extra informatie zoals naam van het gebouw, gebouwnummer, ingang, routenummer.
Datatype ST.png
DCM::ExampleValue Huis Zon en Licht
data AanduidingBijNummer
Definition De aanduiding die wordt gebruikt voor adressen die niet zijn voorzien van de gebruikelijke straatnaam en huisnummeraanduidingen.
Datatype CD.png
DCM::ValueSet File:List.png AanduidingBijNummerCodelijst OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.0.1.7
data Land
Definition Land waar het adres zich bevindt.
Datatype CD.png
DCM::ExampleValue Nederland
DCM::ValueSet File:List.png LandGBACodelijst OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.0.1.9
DCM::ValueSet File:List.png LandISOCodelijst OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.0.1.8
data AdresSoort
Definition Het soort adres waarvan sprake is, bijv. woonadres, postadres.
Datatype CD.png
DCM::ExampleValue Officieel adres
DCM::ValueSet File:List.png AdresSoortCodelijst OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.0.1.2

ContactInformation

Be.nl.hd.PatientContactInformationModel.png
Verwijs naar de legenda pagina voor meer informatie over de gebruikte soorten en typen data

container Contactgegevens
Definition Container van het concept Contactgegevens. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept Contactgegevens.
Datatype Container.png
container Telefoonnummers
Definition Container van het concept Telefoonnummers. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept Telefoonnummers.
Datatype Container.png
data Telefoonnummer
Definition Een telefoonnummer van de patiënt.
Datatype ST.png
DCM::ExampleValue +31612341234
container EmailAdressen
Definition Container van het concept EmailAdressen. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept Emailadressen.
Datatype Container.png
data EmailAdres
Definition Een e-mailadres van de patiënt
Datatype ST.png
data NummerSoort
Definition Met NummerSoort kan aangegeven worden of het om een vast, tijdelijk, werk of mobiel nummer gaat.
Datatype CD.png
DCM::ExampleValue Mobiel telefoonnummer
DCM::ValueSet File:List.png NummerSoortCodelijst OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.0.1.3
data EmailSoort
Definition Met EmailSoort kan aangegeven worden of het om een prive of zakelijk e-mail adres gaat.
Datatype CD.png
DCM::ExampleValue Zakelijk e-mailadres
DCM::ValueSet File:List.png EmailSoortCodelijst OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.0.1.4

Codelijsten

GeslachtCodeList

OID:2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.0.1.1

Concept Name Concept Code CodeSystem CodeSystem OID Description
Male M AdministrativeGender 2.16.840.1.113883.5.1 Man
Female F AdministrativeGender 2.16.840.1.113883.5.1 Vrouw
Unknown UNK NullFlavors 2.16.840.1.113883.5.1008 Onbekend

NameUsageCodeList

OID:2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.0.1.6

Concept Name Concept Code CodeSystem CodeSystem OID Description
To be decided -

LandISOCodeList

OID:2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.0.1.8

Codes Coding Syst. Name Coding System OID
Alle waarden ISO 3166-1 (alpha-2) 1.0.3166.1.2.2

HouseNumberIndicationCodeList

|-|HouseNumberIndicationCodeList||-|ConceptName|Code|CodeSystem|CodeSystemOID|Description|

ConceptName Code Code System Code System OID Description
To be decided -

AddressTypeCodeList

OID:2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.0.1.2

ConceptName Code Code System Code System OID Description
Postal Addres PST AddressUse 2.16.840.1.113883.5.1119 Postadres
Primary Home HP AddressUse 2.16.840.1.113883.5.1119 Officieel adres
Visit Address PHYS AddressUse 2.16.840.1.113883.5.1119 Woon-/verblijfadres
Tempory Address TMP AddressUse 2.16.840.1.113883.5.1119 Tijdelijk adres
Work Place WP AddressUse 2.16.840.1.113883.5.1119 Werkadres
Vacation Home HV AddressUse 2.16.840.1.113883.5.1119 Vakantie adres

E-mailAddressTypeCodeList

OID:2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.0.1.4

ConceptName Code Code System Code System OID Description
Primary Home HP AddressUse 2.16.840.1.113883.5.1119 Priv\'e9 e-mailadres
Work Place WP AddressUse 2.16.840.1.113883.5.1119 Zakelijk e-mailadres

NumberTypeCodeList

OID:2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.0.1.3

ConceptName Code Code System Code System OID Description
Primary Home HP AddressUse 2.16.840.1.113883.5.1119 Telefoonnummer thuis
Tempory Address TMP AddressUse 2.16.840.1.113883.5.1119 Tijdelijk telefoonnummer
Work Place WP AddressUse 2.16.840.1.113883.5.1119 Zakelijk telefoonnummer
Mobile Contact MC AddressUse 2.16.840.1.113883.5.1119 Mobiel telefoonnummer
Pager PG AddressUse 2.16.840.1.113883.5.1119 Pieper

Referenties

1. DCM Patientgegevens V0.91. [Online] Beschikbaar op: http://www.nictiz.nl/uploaded/FILES/htmlcontent/dcm/Nictiz/DCMPatientgegevens_V_0.91loNL.pdf [Geraadpleegd: 23 februari 2015].


2. Implementatiehandleiding HL7v3 Basiscomponenten, Stichting HL7 Nederland [Online] Beschikbaar op: <a href="http://www.hl7.nl/images/downloads/Implementatiehandleiding%20HL7v3%20Basiscomponenten%20%202.3NL_secure.pdf">http://www.hl7.nl/images/downloads/Implementatiehandleiding%20HL7v3%20Basiscomponenten%20%202.3NL_secure.pdf</a> [Geraadpleegd: 23 februari 2015].