Be.nl.hd.OverdrachtVerrichting

From Clinical Building Blocks
Jump to: navigation, search


Algemeen

Naam: be.nl.hd.OverdrachtVerrichting
Versie: 0.0.1
Status: Draft

Metadata

DCM::CoderList healthdata.be
DCM::ContactInformation.Address *
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom *
DCM::ContentAuthorList Clinical Building Blocks Expert Group & healthdata.be
DCM::CreationDate 6-6-2012
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name healthdata.be
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.14.1
DCM::KeywordList procedure,verrichting
DCM::LifecycleStatus Draft
DCM::ModelerList Clinical Building Blocks Expert Group & healthdata.be
DCM::Name be.nl.hd.TransferAct
DCM::PublicationDate
DCM::PublicationStatus
DCM::ReviewerList Clinical Building Blocks Expert Group & healthdata.be
DCM::RevisionDate 05-01-2016
DCM::Superseeds
DCM::Version 0.0.1

Versiebeheer

Concept

Het concept Verrichting vermeldt een therapeutische verrichting, die de patiënt heeft ondergaan. Indien relevant kunnen ook diagnostische verrichtingen vermeld worden.

Een verrichting kan een simpele bloeddrukmeting zijn maar ook een complexe hartoperatie.

Doel

Een verrichting wordt uitgevoerd in het kader van een uitgezet beleid of voor het verkrijgen van aanvullende informatie in het diagnostisch proces. Het vastleggen van verrichtingen dient om inzicht te krijgen in de behandeling van de patiënt. Daarnaast worden verrichtingen vastgelegd ten behoeve van administratieve doeleinden zoals facturering en werklastmeting, wetenschappelijk onderzoek en/of onderwijs.

Informatiemodel

Be.nl.hd.OverdrachtVerrichtingModel.png
Verwijs naar de legenda pagina voor meer informatie over de gebruikte soorten en typen data

rootconcept Verrichting
Definition Rootconcept van de bouwsteen OverdrachtVerrichting. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen OverdrachtVerrichting.
Type Zib.png
data VerrichtingStartDatum
Definition De startdatum (en eventueel starttijd) van de verrichting. Een vage datum, bijv. alleen een jaartal, is toegestaan.


Het element biedt de mogelijkheid om de start van de periode van een reeks bij elkaar behorende verrichtingen aan te geven.

Datatype TS.png
DCM::ExampleValue 06-05-2012
data VerrichtingEindDatum
Definition De einddatum (en eventueel eindtijd) van de verrichting. Een vage datum, bijv. alleen een jaartal, is toegestaan.


Het element biedt de mogelijkheid om het einde van de periode van een reeks bij elkaar behorende verrichtingen aan te geven.

Datatype TS.png
DCM::ExampleValue 07-06-2012
data Indicatie::Probleem
Definition De indicatie is de reden voor het uitvoeren van de verrichting.
Datatype Container.png
DCM::ReferencedDefinitionCode NL-CM:5.1.2 Dit is een verwijzing naar het concept Probleem in de bouwsteen OverdrachtConcern.
data Product
Definition Het product waarvan het plaatsen in of aan het lichaam het doel is van de verrichting, bijv. het plaatsen van een implantaat.
Datatype Container.png
DCM::ReferencedDefinitionCode NL-CM:10.1.2 Dit is een verwijzing naar het concept Product in de bouwsteen MedischHulpmiddel.
context Locatie::Zorgaanbieder
Definition De zorginstelling waar de verrichting is of wordt uitgevoerd.
Datatype Verwijzing.png
DCM::ReferencedDefinitionCode NL-CM:17.2.1 Dit is een verwijzing naar het concept Zorgaanbieder in de bouwsteen Zorgaanbieder.
context UitgevoerdDoor::Zorgverlener
Definition De zorgverlener die de verrichting heeft uitgevoerd. In de meeste gevallen wordt alleen het specialisme en niet de naam van de zorgverlener doorgegeven.
Datatype Verwijzing.png
DCM::ExampleValue Orthopedie
DCM::ReferencedDefinitionCode NL-CM:17.1.1 Dit is een verwijzing naar het concept zorgverlener in de bouwsteen Zorgverlener.
context AangevraagdDoor::Zorgverlener
Definition De zorgverlener die de verrichting heeft aangevraagd.
Datatype Verwijzing.png
DCM::ExampleValue Neurologie
DCM::ReferencedDefinitionCode NL-CM:17.1.1 Dit is een verwijzing naar het concept zorgverlener in de bouwsteen Zorgverlener.
data VerrichtingAnatomischeLocatie
Definition Anatomische locatie die de focus is van de verrichting.
Datatype CD.png
DCM::ExampleValue linkerbeen
DCM::ValueSet File:List.png AnatomicalLocationOfTheProcedureCodeList OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.14.1.1
data VerrichtingType
Definition De naam van de verrichting.


Vanaf 1 januari 2013 moeten alle verrichtingen in het primaire proces worden vastgelegd met CBV codes. Om hieraan te voldoen wordt de verrichtingenthesaurus van DHD (CBV verrichtingenset ) voor het coderen van verrichtingen gebruikt. Mogelijk dat in de toekomst naast de CBV verrichtingenset ook de NIC voor verpleegkundige verrichtingen gehanteerd gaat worden en dat er een “coded valueset” komt voor paramedische verrichtingen.

Datatype CD.png
DCM::ExampleValue Knie - prothese implantatie gewricht
DCM::ValueSet File:List.png ProcedureTypeCodeList OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.14.1.2

Codelijsten

VerrichtingAnatomischeLocatie

OID:2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.14.1.1

Codes Coding Syst. Name Coding System OID
SNOMED CT: <<91723000 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96

VerrichtingType

|-|ProcedureTypeCodeListCodingSyst.Name

Codes Coding Syst. Name
Procedure |SNOMED CT

Referenties

1. GS1 Global Traceability Standard for Healthcare 1.2.0 (2013) [Online] Beschikbaar op: http://www.gs1.org/traceability/healthcare-traceability/1-2-0 [Geraadpleegd: 19 juni 2014].

2. Vektis Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep) [Online] Beschikbaar op: http://ei.vektis.nl/WespCodelijstenDetail.aspx?Co_Ge_Code=COD016&Co_Or_Code=VEKT [Geraadpleegd: 19 juni 2014].

3. AZR-AGB-codelijst [Online] Beschikbaar op: http://www.agbcode.nl/MainPage/opzoeken.aspx?soort=IS [Geraadpleegd: 19 juni 2014].