Be.nl.hd.OverdrachtTekstUitslag

From Clinical Building Blocks
Jump to: navigation, search


Algemeen

Naam: be.nl.hd.OverdrachtTekstUitslag
Versie: 0.0.1
Status: Draft

Metadata

DCM::CoderList healthdata.be
DCM::ContactInformation.Address *
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom *
DCM::ContentAuthorList Clinical Building Blocks Expert Group & healthdata.be
DCM::CreationDate 14-12-2012
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name healthdata.be
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.13.2
DCM::KeywordList laboratorium uitslagen, verslagen
DCM::LifecycleStatus Draft
DCM::ModelerList Clinical Building Blocks Expert Group & healthdata.be
DCM::Name be.nl.hd.TransferTextResult
DCM::PublicationDate
DCM::PublicationStatus
DCM::ReviewerList Clinical Building Blocks Expert Group & healthdata.be
DCM::RevisionDate 05-01-2016
DCM::Superseeds
DCM::Version 0.0.1

Versiebeheer

Concept

Een tekstuitslag beschrijft de bevindingen en interpretatie van diagnostische of therapeutische verrichtingen, uitgevoerd op patiènten of monsters afkomstig van de patiënt.

Doel

Het vastleggen van de resultaten van diagnostische verrichtingen ten behoeve van communicatie hiervan met de aanvrager van de verrichting en het documenteren van de bevindingen naar aanleiding van therapeutische verrichtingen.

Informatiemodel

Be.nl.hd.OverdrachtTekstUitslagModel.png
Verwijs naar de legenda pagina voor meer informatie over de gebruikte soorten en typen data

rootconcept TekstUitslag
Definition Rootconcept van de bouwsteen OverdrachtTekstUitslag. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen OverdrachtTekstUitslag.
Type Zib.png
data TekstUitslagDatumTijd
Definition Datum en eventueel tijdstip van de uitslag.

Datum waarop de verrichting wordt vermeld in de bouwsteen OverdrachtVerrichting.

Datatype TS.png
DCM::ExampleValue 10-12-2012
data Verrichting
Definition Verwijzing naar de bouwsteen OverdrachtVerrichting en daarin ook de verrichtingsdatum, aanvragend en uitvoerend specialisme.
Datatype Container.png
DCM::ReferencedDefinitionCode NL-CM:14.1.1 Dit is een verwijzing naar het concept Verrichting in de bouwsteen OverdrachtVerrichting.
data TekstResultaat
Definition Het tekstverslag waarin de feitelijke resultaat van de test of de verrichting staat.
Datatype ST.png
data TekstUitslagStatus
Definition De status van de uitslag.
Datatype CD.png
DCM::ExampleValue Definitief
DCM::ValueSet File:List.png TestStatusCodelijst OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.2.2
data TekstUitslagType
Definition Het soort resultaat.
Datatype CD.png
DCM::ExampleValue Pathologie
DCM::ValueSet File:List.png TextResultTypeCodeList OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.2.1

Codelijsten

TestStatusCodeList

OID:2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.2.2

Concept Name Concept Code CodeSys. Name CodeSystem OID Description
Pending pending ResultaatStatus 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.16.1 Uitslag volgt
Preliminary preliminary ResultaatStatus 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.16.1 Voorlopig
Final final ResultaatStatus 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.16.1 Definitief
Appended appended ResultaatStatus 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.16.1 Aanvullend
Corrected corrected ResultaatStatus 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.16.1 Gecorrigeerd

TekstUitslagType

OID:2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.2.1

Concept Name Concept Code Coding Syst. Name Coding System OID Omschrijving
Microbiology 19851009 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 microbiologie
Imaging 363679005 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 overige beeld vormende techniek
X-ray 363680008 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 r\'f6ntgen
Ultrasound 16310003 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 echografie
CT 77477000 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 CT
MRI 113091000 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 MRI
Angiography 77343006 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 angiografie
Cardiac Echo 40701008 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 echocardiografie
Nuclear Medicine 371572003 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 nucleaire geneeskunde
Pathology 108257001 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 pathologie
Procedure 71388002 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 procedure

Referenties