Be.nl.hd.OverdrachtLaboratoriumUitslag

From Clinical Building Blocks
Jump to: navigation, search


Algemeen

Naam: be.nl.hd.OverdrachtLaboratoriumUitslag
Versie: 0.0.1
Status: Draft

Metadata

DCM::CoderList healthdata.be
DCM::ContactInformation.Address *
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom *
DCM::ContentAuthorList Clinical Building Blocks Expert Group & healthdata.be
DCM::CreationDate 7-6-2012
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name healthdata.be
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.13.1
DCM::KeywordList laboratorium uitslag, lab, laboratorium bepaling
DCM::LifecycleStatus Draft
DCM::ModelerList Clinical Building Blocks Expert Group & healthdata.be
DCM::Name be.nl.hd.TransferLaboratoryResult
DCM::PublicationDate
DCM::PublicationStatus
DCM::ReviewerList Clinical Building Blocks Expert Group & healthdata.be
DCM::RevisionDate 05-01-2016
DCM::Superseeds
DCM::Version 0.0.1

Versiebeheer

Concept

Een laboratoriumuitslag beschrijft het resultaat van een laboratoriumbepaling.


Behalve de uitkomsten van testen met een enkelvoudig resultaat kunnen ook de uitkomsten van meer complexe testen met meervoudige resultaten of 'panel' vastgelegd worden.

Doel

Laboratoriumonderzoek wordt gedaan ten behoeve van de diagnose en preventie van ziekte en het vervolgen van de effecten van behandeling.

Informatiemodel

Be.nl.hd.OverdrachtLaboratoriumUitslagModel.png
Verwijs naar de legenda pagina voor meer informatie over de gebruikte soorten en typen data

rootconcept LaboratoriumUitslag
Definition Rootconcept van de bouwsteen OverdrachtLaboratoriumUitslag. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen OverdrachtLaboratoriumUitslag.
Type Zib.png
data Toelichting
Definition Opmerkingen, zoals bv. tekstuele interpretatie of advies bij de uitslag.
Datatype ST.png
data Onderzoek
Definition Bij een laboratoriumbepaling die uit meerdere subbepalingen bestaat en vaak als één geheel wordt aangevraagd bevat dit concept de naam van de samengestelde aanvraag (vaak aangeduid als panel, battery of cluster). Voorbeelden zijn: bloedgassen en EBV serologie.
Datatype CD.png
DCM::ExampleValue Bloedgassen
DCM::ValueSet File:List.png TestCodeList OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.5
data ResultaatStatus
Definition De status van de laboratoriumuitslag.
Datatype CD.png
DCM::ExampleValue Definitief
DCM::ValueSet File:List.png ResultStatusCodeList OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.8
data ResultaatType
Definition Het resultaattype definieert de laboratoriumspecialiteit waaronder de bepaling valt.
Datatype CD.png
DCM::ExampleValue Klinische Chemie
DCM::ValueSet File:List.png ResultTypeCodeList OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.1

LaboratoryTest

Be.nl.hd.OverdrachtLaboratoriumUitslagLaboratoryTestModel.png
Verwijs naar de legenda pagina voor meer informatie over de gebruikte soorten en typen data

container LaboratoriumTest
Definition Container van het concept LaboratoriumTest. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept LaboratoriumTest.
Datatype Container.png
data TestDatumTijd
Definition De datum en eventueel tijdstip waarop de test uitgevoerd is.
Datatype TS.png
DCM::ExampleValue 10-07-2012 20:15
data Uitslag
Definition De uitslag van de test. Afhankelijk van de soort test bestaat de uitslag uit een waarde met eenheid of uit een gecodeerde waarde (ordinaal of nominaal).
Datatype 16px
DCM::ExampleValue 53 mmol/mol
data ReferentieBovengrens
Definition De voor de patiënt geldende referentie bovenwaarde van de met de test gemeten waarde.
Datatype 16px
DCM::ExampleValue 42 mmol/mol
data ReferentieOndergrens
Definition De voor de patiënt geldende referentie onderwaarde van de met de test gemeten waarde.
Datatype 16px
DCM::ExampleValue 20 mmol/mol
data TestNaam
Definition De TestNaam is de naam van de uitgevoerde test.
Datatype CD.png
DCM::ExampleValue HbA1c
DCM::ValueSet File:List.png TestNaamCodelijst OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.3
data Testmethode
Definition De gebruikte testmethode voor het verkrijgen van de uitslag.
Datatype CD.png
DCM::ExampleValue IFCC
DCM::ValueSet File:List.png TestmethodeCodelijst OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.4
data ResultaatVlaggen
Definition Attentie codes die aangeven of de uitslag boven of onder bepaalde referentiewaarden ligt.
Datatype CD.png
DCM::ExampleValue High
DCM::ValueSet File:List.png ResultaatVlaggenCodelijst OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.7

Specimen

Be.nl.hd.OverdrachtLaboratoriumUitslagSpecimenModel.png
Verwijs naar de legenda pagina voor meer informatie over de gebruikte soorten en typen data

container Monster
Definition Container van het concept Monster. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept Monster.
Datatype Container.png
data Monsternummer
Definition Identificerend nummer van het afgenomen materiaal, ter referentie voor navraag bij bronorganisatie. In de transmurale setting bestaat dit nummer uit een monsternummer inclusief de identificatie van de uitgevende organisatie, om uniek te zijn buiten de grenzen van een organisatie.
Datatype 16px
data AfnameDatumTijd
Definition Tijdstip van afname van het materiaal.
Datatype TS.png
DCM::ExampleValue 10-07-2012 17:20
data Toelichting
Definition Opmerkingen, zoals bv. tekstuele interpretatie of advies bij de uitslag.
Datatype ST.png
DCM::ExampleValue Na (glucose)stimulus
data Monstermateriaal
Definition Monstermateriaal beschrijft het afgenomen materiaal. Indien de LOINC testcode impliciet ook een materiaal beschrijft, mag dit element daar niet mee in strijd zijn. Indien gewenst kan dit gegeven wel een meer gedetailleerde beschrijving van het materiaal geven: LOINC codes bevatten de materialen alleen op hoofdniveau.


Dit is in lijn met de afspraken die gemaakt zijn in het IHE/Nictiz programma e-Lab.
Indien de test uitgevoerd is op een afgeleid materiaal (bijv. plasma) bevat dit element toch het afgenomen materiaal (in dit geval bloed). De LOINC code zal in het algemeen in dit geval wel naar plasma wijzen.

Datatype CD.png
DCM::ExampleValue Urine
DCM::ValueSet File:List.png MonstermateriaalCodelijst OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.6
data Afnameprocedure
Definition Indien relevant voor de uitslag kan de wijze van verkrijgen van het monster opgegeven worden.
Datatype CD.png
DCM::ExampleValue Midstream
DCM::ValueSet File:List.png AfnameprocedureCodelijst OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.2

Codelijsten

ResultaatStatus

OID:2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.8

Concept Name Concept Code CodeSys. Name CodeSystem OID Description
Pending pending ResultaatStatus 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.16.1 Uitslag volgt
Preliminary preliminary ResultaatStatus 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.16.1 Voorlopig
Final final ResultaatStatus 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.16.1 Definitief
Appended appended ResultaatStatus 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.16.1 Aanvullend
Corrected corrected ResultaatStatus 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.16.1 Gecorrigeerd

Onderzoek

OID:2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.5

Codes Coding Syst. Name Coding System OID
Alle waarden LOINC 2.16.840.1.113883.6.1

ResultaatType

OID:2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.1

Concept Name Concept Code Coding Syst. Name Coding System OID Omschrijving
Hematology 252275004 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Hematologie
Chemistry 275711006 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Klinische chemie
Serology 68793005 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Serologie/ immunologie
Virology 395124008 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Virologie
Toxicology 314076009 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Toxicologie
Microbiology 19851009 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Microbiologie

TestMethodCodeList

OID:2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.4

Codes Coding Syst. Name Coding System OID
Alle waarden SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96

TestNameCodeList

OID:2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.3

Codes Coding Syst. Name Coding System OID
Alle waarden LOINC 2.16.840.1.113883.6.1

ResultFlagsCodeList

OID:2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.7

Concept Name Concept Code Coding Syst. Name Coding System OID Description
High 75540009 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.5.83 Boven referentiewaarde
Low 62482003 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.5.83 Onder referentiewaarde
Intermediate 11896004 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.5.83 Variabel
Resistant 30714006 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.5.83 Resistent
Susceptible 131196009 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.5.83 Sensitief

DrawingProcedureCodeList

OID:2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.2

Codes Coding Syst. Name Coding System OID
specimen collection |SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96

SpecimenMaterialCodeList

OID:2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.6

Codes Coding Syst. Name Coding System OID
specimen |SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96

Referenties

1. Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (2010) ELab en EvT. [Online] Beschikbaar op: http://www.nvmm.nl/ict/vereniging/werkgroepen_commissies/elab-en-evt [Geraadpleegd: 23 juli 2014].