Be.nl.hd.OverdrachtGeplandeZorgActiviteit

From Clinical Building Blocks
Jump to: navigation, search


Algemeen

Naam: be.nl.hd.OverdrachtGeplandeZorgActiviteit
Versie: 0.0.1
Status: Draft

Metadata

DCM::CoderList healthdata.be
DCM::ContactInformation.Address *
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom *
DCM::ContentAuthorList Clinical Building Blocks Expert Group & healthdata.be
DCM::CreationDate 15-11-2012
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name healthdata.be
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.16.1
DCM::KeywordList Geplande afspraken, orders, clinical reminders
DCM::LifecycleStatus Draft
DCM::ModelerList Clinical Building Blocks Expert Group & healthdata.be
DCM::Name be.nl.hd.TransferPlannedCareActivity
DCM::PublicationDate
DCM::PublicationStatus
DCM::ReviewerList Clinical Building Blocks Expert Group & healthdata.be
DCM::RevisionDate 05-01-2016
DCM::Superseeds
DCM::Version 0.0.1

Versiebeheer

Concept

Alle geplande afspraken, verwijzingen, behandelingen en diagnostische procedures, uitstaande orders en orders waarvan de uitslag nog niet bekend is, relevant voor de zorg van de patiënt, kunnen worden vermeld. Ook kunnen hier Clinical reminders worden geplaatst. Dit zijn uitgestelde orders, die nog niet actief zijn. (Bijvoorbeeld: let op! patiënt moet nog een booster vaccinatie hebben over x weken; let op! controleer de volgende keer de wangslijmvliezen). Het concept GeplandeZorgActiviteit is een regel uit het behandelplan. Hiermee kan elke ontvanger, raadpleger of zorginstelling inzicht krijgen in de geplande zorg voor deze patiënt.

Doel

Het vastleggen van de geplande afspraken, verwijzingen, behandelingen, diagnostische procedures, uitstaande orders en orders waarvan de uitslag nog niet bekend is, geeft elke ontvanger, raadpleger of zorginstelling inzicht in de geplande zorg voor deze patiënt. Hiermee kunnen situaties voorkomen worden waarin diagnostiek en behandeling met elkaar in conflict kunnen komen. De ontvanger heeft hiermee de mogelijkheid om een order alsnog te plaatsen, in te trekken of anderszins te handelen en ze zo in te passen in het eigen beleid. Voor orders, waarvan de uitslag nog niet bekend is, attendeert het de ontvanger erop dat er nog mogelijk relevante uitslagen beschikbaar komen die opgevraagd moeten worden.

Informatiemodel

Be.nl.hd.OverdrachtGeplandeZorgActiviteitModel.png
Verwijs naar de legenda pagina voor meer informatie over de gebruikte soorten en typen data

rootconcept GeplandeZorgActiviteit
Definition Rootconcept van de bouwsteen OverdrachtGeplandeZorgActiviteit. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen OverdrachtGeplandeZorgActiviteit.
Type Zib.png
data BeginDatum
Definition Geplande of gewenste datum van uitvoering. Bij Clinical reminders kan hiermee aangegeven worden vanaf wanneer de handeling uitgevoerd mag worden. Een vage datum (bv. alleen maand en jaar is toegestaan).
Datatype TS.png
DCM::ExampleValue 12-12-2012
data EindDatum
Definition Eventueel kan de geplande einddatum van de handeling vastgelegd worden. Tevens kan afhankelijk van het type handeling hiermee aangegeven worden voor wanneer deze uitgevoerd moet worden.
Datatype TS.png
DCM::ExampleValue 31-12-2013
data OrderOverige
Definition Orders die niet passen binnen één van de andere concepten, kunnen in vrije tekst beschreven worden.
Datatype ST.png
data MedicatieToediening
Definition De medicatie waarvan het toediening in de toekomst nog moet worden afgesproken. Doorgaans zullen deze gegevens in de sectie Medicatie zijn opgenomen.
Datatype Container.png
DCM::ReferencedDefinitionCode NL-CM:9.3.1 Dit is een verwijzing naar het concept MedicatieToediening in de bouwsteen MedicatieToediening.
data Verrichting
Definition Een voorgenomen verrichting inclusief o.a. indicatie en locatie.
Datatype Container.png
DCM::ReferencedDefinitionCode NL-CM:14.1.1 Dit is een verwijzing naar het concept Verrichting in de bouwsteen OverdrachtVerrichting.
data VerpleegkundigeActie
Definition Een voorgenomen verpleegkundige actie.
Datatype Container.png
DCM::ReferencedDefinitionCode NL-CM:14.2.9 Dit is een verwijzing naar het concept VerpleegkundigeActie in de bouwsteen VerpleegkundigeInterventie.
data Vaccinatie
Definition Een voorgenomen vaccinatie.
Datatype Container.png
DCM::ReferencedDefinitionCode NL-CM:11.1.1 Dit is een verwijzing naar het concept Vaccinatie in de bouwsteen Vaccinatie.
data Afspraak::Contact
Definition Een afspraak inclusief o.a. reden van contact en locatie.
Datatype Container.png
DCM::ReferencedDefinitionCode NL-CM:15.1.1 Dit is een verwijzing naar concept Contact in de bouwsteen Contact.
data MedischHulpmiddel
Definition Een gewenst medisch hulpmiddel.
Datatype Container.png
DCM::ReferencedDefinitionCode NL-CM:10.1.1 Dit is een verwijzing naar het concept MedischHulpmiddel in de bouwsteen MedischHulpmiddel.
data OrderStatus
Definition Status van de order.
Datatype CD.png
DCM::ExampleValue Aangevraagd
DCM::ValueSet File:List.png OrderStatusCodeList OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.16.1.2
data OrderType
Definition Type order, verzoek of reminder.
Datatype CD.png
DCM::ExampleValue Vaccinatie
DCM::ValueSet File:List.png OrderTypeCodeList OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.16.1.1

Codelijsten

OrderStatus

OID:2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.16.1.2

Concept Name Concept Code Codesystem Codesystem OID Description
Ordered new ActStatus 2.16.840.1.113883.5.14 Order geplaatst
Requested 385644000 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Aangevraagd
Pending active ActStatus 2.16.840.1.113883.5.14 In afwachting van uitvoering
In progress 385651009 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 In uitvoering
On hold held ActStatus 2.16.840.1.113883.5.14 Opgeschort
Cancelled 89925002 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.5.14 Geannuleerd
Noshow aborted ActStatus 2.16.840.1.113883.5.14 Niet nagekomen

OrderType

OID:2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.16.1.1

Concept Naam ConceptCode Codesystem Codesystem OID Description
Encounter 308335008 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Patientcontact
Procedure 71388002 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Verrichting
Nursing procedure 9632001 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Verpleegkundige actie
Biomedical equipment 303607000 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Medisch hulpmiddel
Administration of vaccine to produce active immunity 33879002 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Vaccinatie
Administration of drug or medication 18629005 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Medicatietoediening

Referenties