Be.nl.hd.Opleiding

From Clinical Building Blocks
Jump to: navigation, search


Algemeen

Naam: be.nl.hd.Opleiding
Versie: 0.0.1
Status: Draft

Metadata

DCM::CoderList healthdata.be
DCM::ContactInformation.Address *
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom *
DCM::ContentAuthorList Clinical Building Blocks Expert Group & healthdata.be
DCM::CreationDate
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name healthdata.be
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.7.10
DCM::KeywordList social history, sociale anamnese, opleiding, education, school
DCM::LifecycleStatus Draft
DCM::ModelerList Clinical Building Blocks Expert Group & healthdata.be
DCM::Name be.nl.hd.Education
DCM::PublicationDate
DCM::PublicationStatus
DCM::ReviewerList Clinical Building Blocks Expert Group & healthdata.be
DCM::RevisionDate 05-01-2016
DCM::Superseeds
DCM::Version 0.0.1

Versiebeheer

Concept

De opleiding beschrijft de hoogst genoten opleiding.

Doel

De gevolgde opleiding kan een indicatie geven over de mate waarin de patiënt in staat is om te begrijpen wat de arts uitlegt over ziekte, symptomen, behandeling en vooruitzichten als ook de mate waarin de patiënt inzicht heeft in het gebruik van de gezondheidszorg en de kans op ziektes.

Informatiemodel

Be.nl.hd.OpleidingModel.png
Verwijs naar de legenda pagina voor meer informatie over de gebruikte soorten en typen data

rootconcept Opleiding
Definition Dit is het rootconcept van de bouwsteen Opleiding. Het concept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Opleiding.
Type Zib.png
data Toelichting
Definition Indien relevant geacht kan middels de toelichting een specificatie van de opleiding (bijv. patient studeert Geneeskunde) worden toegevoegd.
Datatype ST.png
data Schooltype
Definition Typering van de hoogst genoten opleiding.
Datatype CD.png
DCM::ExampleValue Middelbaar Beroepsonderwijs
DCM::ValueSet File:List.png SchoolTypeCodeList OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.7.10.1

Codelijsten

SchooltypeCodeList

|-|SchoolTypeCodeList||-|ConceptName|ConceptCode|CodingSyst.Name|Description|-|Lageronderwijs|EAK||-|Lagerofhogersecundaironderwijsofpostsecundaironderwijsofsecundairnasecundair|EAK||-|Hogeronderwijs(hogeschool,universiteitofHBO5)|EAK||-|Onbekend|UNK|EAK||-|Anders|OTH|EAK||-

Concept Name Concept Code Coding Syst. Name Description
Lager onderwijs EAK - Lager of hoger secundair onderwijs of postsecundair

onderwijs of secundair na secundair

EAK - Hoger onderwijs (hogeschool, universiteit of HBO5) EAK - Onbekend UNK EAK - Anders OTH EAK -

Referenties