Be.nl.hd.O2Saturatie

From Clinical Building Blocks
Jump to: navigation, search


Algemeen

Naam: be.nl.hd.O2Saturatie
Versie: 0.0.1
Status: Draft

Metadata

DCM::CoderList healthdata.be
DCM::ContactInformation.Address *
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom *
DCM::ContentAuthorList Clinical Building Blocks Expert Group & healthdata.be
DCM::CreationDate 29-11-2012
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name healthdata.be
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.12.10
DCM::KeywordList zuurstofsaturatie, vitale parameters, saturatie
DCM::LifecycleStatus Draft
DCM::ModelerList Clinical Building Blocks Expert Group & healthdata.be
DCM::Name be.nl.hd.O2Saturation
DCM::PublicationDate
DCM::PublicationStatus
DCM::ReviewerList Clinical Building Blocks Expert Group & healthdata.be
DCM::RevisionDate 05-01-2016
DCM::Superseeds
DCM::Version 0.0.1

Versiebeheer

Concept

De arteriële zuurstofsaturatie, kortweg saturatie, is een graadmeter voor de hoeveelheid zuurstof die aan het hemoglobine in de rode bloedcellen in de arteriën of slagaders gebonden is. De meting wordt meestal uitgevoerd als een transcutane meting met een saturatiemeter of pulsoximeter. De saturatie wordt uitgedrukt als een percentage en is bij gezonde personen meer dan 95%.Doel

Het meten en bewaken van de zuurstofsaturatie vindt plaats om de oxygenatie, ofwel de hoeveelheid gebonden zuurstof in het slagaderlijke bloed, te monitoren.

Informatiemodel

Be.nl.hd.O2SaturatieModel.png
Verwijs naar de legenda pagina voor meer informatie over de gebruikte soorten en typen data

rootconcept O2Saturatie
Definition Rootconcept van de bouwsteen O2Saturatie. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen O2Saturatie.
Type Zib.png
data SpO2Waarde
Definition Het element bevat de waarde van de indirect, perifeer gemeten O2-saturatie.

De O2-saturatie geeft in % de mate aan waarin de hemoglobine in het bloed verzadigd is met zuurstof, de ratio van oxy-hemoglobine en hemoglobine.

De meting wordt uitgevoerd op plaatsen waar de huid voldoende licht doorlaat, zoals een vinger, teen of oorlel.

Datatype PQ.png
DCM::ExampleValue 98 %
data O2SaturatieDatumTijd
Definition Het moment van waarneming van de SpO2.
Datatype TS.png
data Toelichting
Definition Toelichting op de meting van de saturatie.
Datatype ST.png
DCM::ExampleValue Saturatie afhankelijk van O2 via mondkap
data ExtraZuurstofToediening
Definition Indicatie of de meting gedaan werd in een situatie waar sprake was van extra zuurstof toediening.
Datatype BL.png

Codelijsten

Referenties

1. openEHR-EHR-OBSERVATION.indirect_oximetry.v1[Online] Beschikbaar op: http://www.openehr.org/knowledge/ [Geraadpleegd: 19 december 2014].