Be.nl.hd.Nationaliteit

From Clinical Building Blocks
Jump to: navigation, search


Algemeen

Naam: be.nl.hd.Nationaliteit
Versie: 0.0.1
Status: Draft

Metadata

DCM::CoderList healthdata.be
DCM::ContactInformation.Address *
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom *
DCM::ContentAuthorList Clinical Building Blocks Expert Group & healthdata.be
DCM::CreationDate
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name healthdata.be
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.7.6
DCM::KeywordList sociale anamnese, social history, nationaliteit, land, country, staatsburgerschap
DCM::LifecycleStatus Draft
DCM::ModelerList Clinical Building Blocks Expert Group & healthdata.be
DCM::Name be.nl.hd.Nationality
DCM::PublicationDate
DCM::PublicationStatus
DCM::ReviewerList Clinical Building Blocks Expert Group & healthdata.be
DCM::RevisionDate 05-01-2016
DCM::Superseeds
DCM::Version 0.0.1

Versiebeheer

Concept

De nationaliteit wordt gebruikt als aanduiding voor het land van staatsburgerschap.

Doel

Nationaliteit wordt vastgelegd voor administratieve doeleinden. De bouwsteen is dan ook niet bedoeld voor het vastleggen van etniciteiten.

Informatiemodel

Be.nl.hd.NationaliteitModel.png
Verwijs naar de legenda pagina voor meer informatie over de gebruikte soorten en typen data

rootconcept Nationaliteit
Definition De aanduiding van het land van staatsburgerschap.
Type Zib.png
data Nationaliteit
Definition De aanduiding van het land van staatsburgerschap.
Datatype CD.png
DCM::ValueSet File:List.png NationalityCodeList OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.7.6.3

Codelijsten

NationaliteitCodeList

|-|NationalityCodeListCodingSyst.Name

Codes Coding Syst. Name
Alle waarden ISO 3166-1 (alpha-2)

Referenties