Be.nl.hd.MedischHulpmiddel

From Clinical Building Blocks
Jump to: navigation, search


Algemeen

Naam: be.nl.hd.MedischHulpmiddel
Versie: 0.0.1
Status: Draft

Metadata

DCM::CoderList healthdata.be
DCM::ContactInformation.Address *
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom *
DCM::ContentAuthorList Clinical Building Blocks Expert Group & healthdata.be
DCM::CreationDate 2-1-2013
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name healthdata.be
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.10.1
DCM::KeywordList medisch hulpmiddel, implantaat
DCM::LifecycleStatus Draft
DCM::ModelerList Clinical Building Blocks Expert Group & healthdata.be
DCM::Name be.nl.hd.MedicalAid
DCM::PublicationDate
DCM::PublicationStatus
DCM::ReviewerList Clinical Building Blocks Expert Group & healthdata.be
DCM::RevisionDate 05-01-2016
DCM::Superseeds
DCM::Version 0.0.1

Versiebeheer

Concept

Medische hulpmiddelen kunnen worden omschreven als de inwendig geïmplanteerde en uitwendige apparatuur en/of hulpmiddelen die de patiënt gebruikt of heeft gebruikt om de gevolgen van functionele beperkingen van orgaansystemen te verminderen of om de behandeling van een ziekte mogelijk te maken.

Doel

Het vastleggen van gegevens over medische hulpmiddelen heeft een aantal redenen. Kennis van aanwezigheid biedt mogelijkheid om implantaten te kunnen traceren en

rekening te houden met het hulpmiddel of apparaat bij diagnostische of therapeutische procedures, verzorging en transport.


Voorbeelden hier van zijn:

  • De consequenties voor transport, toiletgebruik, etc. indien gebruik wordt gemaakt van een rolstoel;
  • De aanwezigheid van een pacemaker is van medisch belang, maar heeft ook consequenties voor planning van radiologisch onderzoek.

Informatiemodel

Be.nl.hd.MedischHulpmiddelModel.png
Verwijs naar de legenda pagina voor meer informatie over de gebruikte soorten en typen data

rootconcept MedischHulpmiddel
Definition Rootconcept van de bouwsteen MedischHulpmiddel. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen MedischHulpmiddel.
Type Zib.png
container Product
Definition Het medische hulpmiddel dat wordt gebruikt (inwendig of uitwendig).
Datatype Container.png
data BeginDatum
Definition De startdatum van eerste toepassing of implantatie het medische hulpmiddel. Een vage datum, bijv. alleen een jaartal, is toegestaan.
Datatype TS.png
DCM::ExampleValue 24-02-2003
context Indicatie::Probleem
Definition De medische reden voor het gebruik van het medisch hulpmiddel.
Datatype Verwijzing.png
DCM::ExampleValue presbyacusis (ICD10::H91.1)
DCM::ReferencedDefinitionCode NL-CM:5.1.2 Dit is een verwijzing naar het concept Probleem in de bouwsteen OverdrachtConcern
data Toelichting
Definition Opmerking bij de toepassing of informatie over het gebruikte hulpmiddel.
Datatype ST.png
context Locatie::Zorgaanbieder
Definition De zorgaanbieder waar het gebruik van het hulpmiddel geïnitieerd werd of waar het hulpmiddel gïmplanteerd werd.
Datatype Verwijzing.png
DCM::ReferencedDefinitionCode NL-CM:17.2.1 Dit is een verwijzing naar het concept Zorgaanbieder in de bouwsteen Zorgaanbieder
context Zorgverlener
Definition De zorgverlener betrokken bij de indicatiestelling voor het gebruik of de implantatie van het hulpmiddel.
Datatype Verwijzing.png
DCM::ReferencedDefinitionCode NL-CM:17.1.1 Dit is een verwijzing naar het concept Zorgverlener in de bouwsteen Zorgverlener
data ProductID
Definition Unieke identificatie van het product, bijvoorbeeld het serienummer.


Indien de wet verplicht stelt dat deze geregistreerd wordt op basis van een UDI (Unique Device Identifier), dient de unieke identificatie opgebouwd te zijn uit een UDI-DI (Device Identifier) en een UDI-PI (Production Identifier(s)). Voor meer informatie, zie: http://www.gs1.org/healthcare/udi .


De UDI-DI dient m.b.t. GS1 GTIN (01) coderingen worden vastgelegd, waarmee o.a. een firma aan het producttype wordt gekoppeld. De UDI-PI dient te bestaan uit de volgende application identifier (AI); vervaldatum (17) en serienummer (21) en/of batch- of lotnummer (10).

Datatype CD.png
DCM::ExampleValue (01)08712345000004(17)160131(10)200652
DCM::ValueSet File:List.png ProductIDCodeList OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.10.1.3
data ProductType
Definition De code van het type product.
Datatype CD.png
DCM::ExampleValue 42192210 Wheelchairs
DCM::ValueSet File:List.png ProductTypeCodeList OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.10.1.1
data HulpmiddelAnatomischeLocatie
Definition Anatomische locatie van het gebruikte hulpmiddel bij de patiënt.
Datatype CD.png
DCM::ExampleValue Linker oor 89644007
DCM::ValueSet File:List.png AidAnatomicalLocationCodeList OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.10.1.2

Codelijsten

ProductIDCodeList

OID:2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.10.1.3

Codes Coding Syst. Name Coding System OID
Alle waarden Global Trade Item Number (GTIN) 1.3.160

HulpmiddelAnatomischeLocatieCodeList

OID:2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.10.1.2

Codes Coding Syst. Name Coding System OID
anatomical structure |SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96

ProductTypeCodeList

OID:2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.10.1.1

Codes Coding Syst. Name Coding System OID
Alle waarden UNSPSC 2.16.840.1.113883.6.302

HulpmiddelAnatomischeLocatieCodeList

OID:2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.10.1.2

Codes Coding Syst. Name Coding System OID
anatomical structure |SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96

Referenties

1. Kamerbrief over het voorstel voor een register van implantaten. [Online] Beschikbaar op: http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2012/11/20/kamerbrief-over-het-voorstel-voor-een-register-van-implantaten.html [Geraadpleegd: 15 september 2014].