Be.nl.hd.MedicatieVerstrekking

From Clinical Building Blocks
Jump to: navigation, search


Algemeen

Naam: be.nl.hd.MedicatieVerstrekking
Versie: 0.0.1
Status: Draft

Metadata

DCM::CoderList healthdata.be
DCM::ContactInformation.Address
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom
DCM::ContentAuthorList Clinical Building Blocks Expert Group & healthdata.be
DCM::CreationDate 19-12-2013
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name healthdata.be
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.9.4
DCM::KeywordList Medicatie, Verstrekking
DCM::LifecycleStatus Draft
DCM::ModelerList Clinical Building Blocks Expert Group & healthdata.be
DCM::Name be.nl.hd.MedicationDelivery
DCM::PublicationDate
DCM::PublicationStatus
DCM::ReviewerList Clinical Building Blocks Expert Group & healthdata.be
DCM::RevisionDate 05-01-2016
DCM::Superseeds
DCM::Version 0.0.1

Versiebeheer

Concept

Medicatie verstrekking beschrijft de levering van een medicatieproduct aan een specifieke patiënt (of de toediener of een vertegenwoordiger), met de bedoeling dat het gebruikt wordt volgens een meegeleverde instructie (meestal als uitvoering van het verstrekkingsverzoek in een medicatievoorschrift).

Een verstrekking vindt plaats op het moment dat de patiënt (of de andere genoemden) het product fysiek ontvangt.Doel

Het vastleggen van verstrekkingsgegevens kan een belangrijke stap zijn ten behoeve van het opstellen van een actueel medicatieprofiel.

Informatiemodel

Be.nl.hd.MedicatieVerstrekkingModel.png
Verwijs naar de legenda pagina voor meer informatie over de gebruikte soorten en typen data

rootconcept MedicatieVerstrekking
Definition Rootconcept van de bouwsteen MedicatieVerstrekking. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen MedicatieVerstrekking.
Type Zib.png
data VerstrekkingsProduct::Product
Definition Het verstrekte product is vrijwel steeds een geneesmiddel. Voedingsmiddelen, bloedproducten, hulp- en verbandmiddelen vallen strikt genomen niet onder de categorie geneesmiddelen, maar de verstrekking hiervan kan op dezelfde wijze worden gerapporteerd.

In de meeste gevallen zal het verstrekte product gelijk zijn aan het product dat is voorgeschreven in het medicatievoorschrift.


In principe betreft dit het voorgeschreven product, maar de verstrekker kan door substitutie het voorgeschreven product vervangen door een equivalent product. Bovendien kan de verstrekker een generiek geformuleerd voorgeschreven product vervangen door een handelsproduct, daarnaast kan hij ook het voorgeschreven handelsproduct vervangen door een ander handelsproduct.

Datatype Container.png
DCM::ReferencedDefinitionCode NL-CM:9.5.6 Dit is een verwijzing naar concept Product in de bouwsteen MedicatieVoorschrift.
data Voorschrift::MedicatieVoorschrift
Definition [nl-NL]Een afspraak of order voor het gebruik van medicatie.[\nl-NL]

[en-US]An agreement or order for the use of medication.[\en-US]

Datatype Container.png
DCM::ReferencedDefinitionCode NL-CM:9.5.1 Dit is een verwijzing naar concept MedicatieVoorschrift in de bouwsteen MedicatieVoorschrift.
data VerstrekkingsDosering::Dosering
Definition Instructies voor toediening van de medicatie aan de toediener (de patiënt zelf, een verpleegkundige of andere hulpverlener).


De verstrekkingsdosering zal, zeker wat betreft het toedieningsschema, een meer gespecificeerde uitwerking zijn van het toedieningsschema uit het voorschrift. Zo kan het voorschrift bijvoorbeeld 4xd1 vermelden, wat door de verstrekker vertaald wordt naar een etikettekst als '4 maal daags 1 tijdens de maaltijd'. Ook bij Baxter verstrekkingen vindt dit soort vertalingen plaats van 4xd1 naar specifieke tijdstippen, bijv. 09.00 uur, 12.00 uur, etc.

Datatype Container.png
DCM::ExampleValue 4x/dag 1 tablet via de mond voor de maaltijd en voor het slapen gaan
DCM::ReferencedDefinitionCode NL-CM:9.5.4 Dit is een verwijzing naar concept Dosering in de bouwsteen MedicatieVoorschrift.
data VerbruiksDuur
Definition De verwachte periode, dat het medicament gebruikt zal worden. De waarde hangt samen met de dosering en de verstrekte hoeveelheid.
Datatype PQ.png
DCM::ExampleValue 3 mnd
data VerstrekteHoeveelheid
Definition Aantal eenheden van het product (gemeten op basis van de relevante productcode) die is afgeleverd.
Datatype PQ.png
DCM::ExampleValue 100 st
data DatumMedicatieVerstrekking
Definition Datum en tijd dat de verstrekking heeft plaatsgevonden.
Datatype TS.png
DCM::ExampleValue 20100812
context Verstrekker::Zorgverlener
Definition De verstrekker is in de vrijwel alle gevallen een geregistreerde apotheker. In principe zou het ook kunnen gaan om een webwinkel (online bestelling), een drogisterij of een buitenlandse apotheek.
Datatype Verwijzing.png
DCM::ReferencedDefinitionCode NL-CM:17.1.1 Dit is een verwijzing naar concept Zorgverlener in de bouwsteen Zorgverlener.
data Toelichting
Definition Opmerkingen met betrekking tot de medicatie verstrekking.
Datatype ST.png

Codelijsten

Referenties

1. GROOT, E. (2011) Dataset medicatieproces 2011. [Online] Den Haag: Nictiz. Beschikbaar op: http://www.nictiz.nl/module/360/590/Dataset_Medicatieproces_2011.xlsx [Geraadpleegd: 23 juli 2014].

2. HL7v3-implementatiehandleiding medicatieproces versie 6.1.0.0. [Online] Den Haag: Nictiz. Beschikbaar op: http://www.nictiz.nl/uploaded/FILES/html_cabinet/live/Zorgtoepassing/Medicatieproces/AORTA_Mp_IH_Medicatieproces_HL7.htm [Geraadpleegd: 23 juli 2014].

3. Dossier Medicatieoverzicht. [Online] Beschikbaar op: Oria.nl. [Geraadpleegd: 23 juli 2014].

4. G-standaard documentatie. [Online] Beschikbaar op: http://www.z-index.nl/ [Geraadpleegd: 23 juli 2014].