Be.nl.hd.MedicatieToediening

From Clinical Building Blocks
Jump to: navigation, search


Algemeen

Naam: be.nl.hd.MedicatieToediening
Versie: 0.0.1
Status: Draft

Metadata

DCM::CoderList healthdata.be
DCM::ContactInformation.Address
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom
DCM::ContentAuthorList Clinical Building Blocks Expert Group & healthdata.be
DCM::CreationDate 19-12-2013
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name healthdata.be
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.9.3
DCM::KeywordList Medicatie, Toediening
DCM::LifecycleStatus Draft
DCM::ModelerList Clinical Building Blocks Expert Group & healthdata.be
DCM::Name be.nl.hd.MedicationAdministration
DCM::PublicationDate
DCM::PublicationStatus
DCM::ReviewerList Clinical Building Blocks Expert Group & healthdata.be
DCM::RevisionDate 05-01-2016
DCM::Superseeds
DCM::Version 0.0.1

Versiebeheer

Concept

Een medicatietoediening beschrijft de werkelijke toediening van een medicament. Dit kan gaan om het eenvoudig doorslikken van een tablet, het opbrengen van een zalf of pasta, of een langdurende infusie.

De toediening kan verwijzen naar een medicatievoorschrift, maar kan ook betrekking hebben op thuismedicatie.

Doel

Voor de nauwkeurige planning van de toe te dienen medicatie in een keten van samenwerkende zorgprofessionals is het vaak gewenst om te beschikken over gegevens van de meest recente toedieningen van medicamenten, voeding of bloedproducten.

Informatiemodel

Be.nl.hd.MedicatieToedieningModel.png
Verwijs naar de legenda pagina voor meer informatie over de gebruikte soorten en typen data

rootconcept MedicatieToediening
Definition Rootconcept van de bouwsteen MedicatieToediening. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen MedicatieToediening.
Type Zib.png
data ToedieningsProduct::Product
Definition Het ingenomen of toegediende middel. Dit is vrijwel steeds een geneesmiddel. Voedingsmiddelen, bloedproducten, hulp- en verbandmiddelen vallen strikt genomen niet onder de categorie geneesmiddelen, maar kunnen ook worden worden gerapporteerd.

In principe betreft dit het voorgeschreven product, maar de toediener kan door substitutie het voorgeschreven product vervangen door een equivalent product. Bijv. in plaats van tabletten van 100mg, tabletten van 50mg waarvan er dan twee worden toegediend.

Datatype Container.png
DCM::ReferencedDefinitionCode NL-CM:9.5.6 Dit is een verwijzing naar concept Product in de bouwsteen MedicatieVoorschrift.
data Voorschrift::MedicatieVoorschrift
Definition De afspraak of order waar de toediening een uitvoering van is.
Datatype Container.png
DCM::ReferencedDefinitionCode NL-CM:9.5.1 Dit is een verwijzing naar concept MedicatieVoorschrift in de bouwsteen MedicatieVoorschrift.
data ToedieningsDatumTijd
Definition De datum en tijd waarop de toediening of inname heeft plaatsgevonden.
Datatype TS.png
DCM::ExampleValue 09-07-2011 07:50
data ToegediendeHoeveelheid
Definition Hoeveelheid van het product dat werd toegediend.
Datatype PQ.png
DCM::ExampleValue 2 st
container Toediener
Definition De container van het concept Toediener. Deze container bevat alle gegevenselementen van de concept Toediener. Het concept beschrijft de persoon die de toediening gerealiseerd heeft.
Datatype Container.png
context Zorgverlener
Definition De zorgverlener die de toediening gerealiseerd heeft.
Datatype Verwijzing.png
DCM::ReferencedDefinitionCode NL-CM:17.1.1 Dit is een verwijzing naar concept Zorgverlener in de bouwsteen Zorgverlener.
context Patiënt
Definition De patiënt die de toediening gerealiseerd heeft.
Datatype Verwijzing.png
DCM::ReferencedDefinitionCode NL-CM:0.1.1 Dit is een verwijzing naar concept Patient in de bouwsteen Patient.
context Mantelzorger::Contactpersoon
Definition De mantelzorger die de toediening gerealiseerd heeft.
Datatype Verwijzing.png
DCM::ReferencedDefinitionCode NL-CM:3.1.1 Dit is een verwijzing naar concept Contactpersoon in de bouwsteen Contactpersoon.
data Toelichting
Definition Opmerkingen met betrekking tot de medicatie toediening.
Datatype ST.png
DCM::ExampleValue Toediening onderbroken wegens verstopt infuus.
data MedicatieToedieningStatus
Definition De status van de toediening, als beschijving van het stadium van het toedieningsproces. Voor ondeelbare producten (bijv. tabletten, zetpillen) zijn alleen de status codes ‘completed’ (voltooid) en ‘cancelled’ (niet toegediend) van toepassing. Voor deelbare producten (bijv. infusen) geldt dat de toediening ook ‘suspended’ (onderbroken) en ‘aborted’ (afgebroken) kan zijn.

Bij de vastlegging worden de volgende interpretaties gehanteerd:

  • Actief: Het product wordt toegediend.
  • Onderbroken: De toediening is (tijdelijk) onderbroken , bv. wegens een bijwerking. Later zal besloten worden tot hervatting of stoppen.
  • Afgebroken: De toediening is afgebroken.
  • Voltooid: De toediening is helemaal afgerond (volgens plan, voorschrift of afspraak).
  • Niet gestart: De toediening van het product is niet gestart.
Datatype CD.png
DCM::ExampleValue Actief
DCM::ValueSet File:List.png MedicationAdministrationStatusCodeList OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.3.1
data MedicatieToedieningRedenVanNietToedienen
Definition Reden dat de toediening of inname van een medicament niet is uitgevoerd. Hier kan een tekst of een van de codes gekozen worden.
Datatype CD.png
DCM::ValueSet File:List.png MedicationAdministrationReasonForNoAdministrationCodeList OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.3.2
data Toedieningsweg
Definition De route waarlangs de medicatie wordt toegediend (oraal, nasaal, intraveneus,...).
Datatype CD.png
DCM::ExampleValue Oraal
DCM::ValueSet File:List.png RouteOfAdministrationCodeList OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.3.3

Codelijsten

RouteOfAdministrationCodeList

OID:2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.8.2.12

Codes Coding Syst. Name Coding System OID
SNOMED CT: <284009009 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96

MedicationAdministrationStatusCodeList

OID:2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.3.1

Concept Name Concept Code Code System Name Code System OID Description
Active active ActStatus 2.16.840.1.113883.5.14 Actief
Suspended suspended ActStatus 2.16.840.1.113883.5.14 Onderbroken
Aborted aborted ActStatus 2.16.840.1.113883.5.14 Afgebroken
Completed completed ActStatus 2.16.840.1.113883.5.14 Voltooid
Cancelled cancelled ActStatus 2.16.840.1.113883.5.14 Niet gestart

MedicatieToedieningRedenVanNietToedienen

OID:2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.3.2

Concept Name Concept Code Code System Name Code System OID Description
Product discontinued DISCONT ActReason 2.16.840.1.113883.5.8 Product niet meer leverbaar
Patient not available NON-AVAIL ActReason 2.16.840.1.113883.5.8 Pati\'ebnt niet beschikbaar
Patient refuse PREFUS ActReason 2.16.840.1.113883.5.8 Pati\'ebnt heeft geweigerd
Unable to use UNABLE ActReason 2.16.840.1.113883.5.8 Toediening volgens voorschrift niet mogelijk
Order aborted FOABORT ActReason 2.16.840.1.113883.5.8 Voorschrift is gestopt
Forgotten to administer FORGOT NL-CM-CS 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4 Vergeten toe te dienen
Administration performer not available APNA NL-CM-CS 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4 Toediener niet aanwezig
No information NI NullFlavor 2.16.840.1.113883.5.1008 Geen informatie

Referenties

1. GROOT, E. (2011) Dataset medicatieproces 2011. [Online] Den Haag: Nictiz. Beschikbaar op: http://www.nictiz.nl/module/360/590/Dataset_Medicatieproces_2011.xlsx [Geraadpleegd: 23 juli 2014].

2. HL7v3-implementatiehandleiding medicatieproces versie 6.1.0.0. [Online] Den Haag: Nictiz. Beschikbaar op: http://www.nictiz.nl/uploaded/FILES/html_cabinet/live/Zorgtoepassing/Medicatieproces/AORTA_Mp_IH_Medicatieproces_HL7.htm [Geraadpleegd: 23 juli 2014].

3. Dossier Medicatieoverzicht. [Online] Beschikbaar op: Oria.nl. [Geraadpleegd: 23 juli 2014].

4. G-standaard documentatie. [Online] Beschikbaar op: http://www.z-index.nl/ [Geraadpleegd: 23 juli 2014].