Be.nl.hd.Lichaamstemperatuur

From Clinical Building Blocks
Jump to: navigation, search


Algemeen

Naam: be.nl.hd.Lichaamstemperatuur
Versie: 0.0.1
Status: Draft

Metadata

DCM::CoderList healthdata.be
DCM::ContactInformation.Address *
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom *
DCM::ContentAuthorList Clinical Building Blocks Expert Group & healthdata.be
DCM::CreationDate 12-11-2012
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name healthdata.be
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.12.6
DCM::KeywordList temperatuur, lichaamstemperatuur
DCM::LifecycleStatus Draft
DCM::ModelerList Clinical Building Blocks Expert Group & healthdata.be
DCM::Name be.nl.hd.BodyTemperature
DCM::PublicationDate
DCM::PublicationStatus
DCM::ReviewerList Clinical Building Blocks Expert Group & healthdata.be
DCM::RevisionDate 05-01-2016
DCM::Superseeds
DCM::Version 0.0.1

Versiebeheer

Concept

Het meten en vastleggen van de lichaamstemperatuur van een persoon als surrogaat voor de centrale lichaamstemperatuur (de hoogste temperatuur midden in de romp) van een persoon

Doel

Het meten van de lichaamstemperatuur is van medisch belang. Een aantal ziekten gaat gepaard met karakteristieke veranderingen in de lichaamstemperatuur. Ook kan het verloop van sommige ziekten worden gevolgd door het meten van de lichaamstemperatuur en de zorgverlener kan aan de hand van het temperatuurverloop het effect van de behandeling beoordelen.

Informatiemodel

Be.nl.hd.LichaamstemperatuurModel.png
Verwijs naar de legenda pagina voor meer informatie over de gebruikte soorten en typen data

rootconcept Lichaamstemperatuur
Definition Rootconcept van de bouwsteen Lichaamstemperatuur. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Lichaamstemperatuur.
Type Zib.png
data TemperatuurWaarde
Definition De lichaamstemperatuur is de temperatuur, gemeten in °C (graden Celsius), die binnen in het menselijk lichaam heerst. Voor een juiste interpretatie van de gemeten waarde, moet de meetmethodiek worden gespecificeerd.
Datatype PQ.png
DCM::ExampleValue 37,3 °C (graden Celcius)
data TemperatuurDatumTijd
Definition Datum en tijd van de meting.
Datatype TS.png
data Toelichting
Definition Opmerkingen of bijzonderheden, die van belang zijn om de meetwaarde te interpreteren.
Datatype ST.png
data TemperatuurType
Definition De anatomische plaats waar de lichaamstemperatuur is gemeten.
Datatype CD.png
DCM::ValueSet File:List.png TemperatureTypeCodeList OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.6.1

Codelijsten

TemperatuurTypeCodeList

OID:2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.6.1

Concept Name Concept Code Coding Syst. Name Coding System OID Description
Rectal temperature 307047009 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Rectale temperatuur
Oral temperature 415945006 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Orale temperatuur (onder de tong)
Axillary temperature 415882003 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Axillaire temperatuur (onder de oksel)
Groin temperature 415929009 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Inguinale temperatuur (via de lies)
Tympanic temperature 415974002 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Tympanische temperatuur
Forehead temperature 415922000 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Temporale temperatuur
Temperature of vagina 364246006 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Vaginale temperatuur
Bladder temperature 698832009 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Blaastemperatuur
Core body temperature 276885007 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Kern temperatuur (invasief gemeten)

Referenties

1. Parelsnoer DCM Lichaamstemperatuur v0.10 [Online] Beschikbaar op: http://www.nictiz.nl/uploaded/FILES/htmlcontent/dcm/parelsnoer/nl.parelsnoer.Lichaamstemperatuur.v0.10.pdf [Geraadpleegd: 23 februari 2015].

2. openEHR-EHR-OBSERVATION.temperature.v1[Online] Beschikbaar op: http://www.openehr.org/knowledge/ [Geraadpleegd: 23 februari 2015].