Be.nl.hd.Lichaamslengte

From Clinical Building Blocks
Jump to: navigation, search


Algemeen

Naam: be.nl.hd.Lichaamslengte
Versie: 0.0.1
Status: Draft

Metadata

DCM::CoderList healthdata.be
DCM::ContactInformation.Address *
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom *
DCM::ContentAuthorList Clinical Building Blocks Expert Group & healthdata.be
DCM::CreationDate 29-11-2012
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name healthdata.be
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.12.2
DCM::KeywordList lichaamslengte, lengte, vitale parameters
DCM::LifecycleStatus Draft
DCM::ModelerList Clinical Building Blocks Expert Group & healthdata.be
DCM::Name be.nl.hd.BodyHeight
DCM::PublicationDate
DCM::PublicationStatus
DCM::ReviewerList Clinical Building Blocks Expert Group & healthdata.be
DCM::RevisionDate 05-01-2016
DCM::Superseeds
DCM::Version 0.0.1

Versiebeheer

Concept

De lichaamslengte van een persoon.

Doel

De lichaamslengte wordt voor verschillende redenen gebruikt, zoals het meten van de groei, bijvoorbeeld voor een baby, kind of jongere, het berekenen van de lichaamsoppervlakte, bijvoorbeeld voor het berekenen van de juiste hoeveelheid medicatie, of gecombineerd met lichaamsgewicht om de Body Mass Index te berekenen. Ook voor het bepalen van de voedingstoestand van een persoon wordt de lengte gebruikt.


Deze zorginformatiebouwsteen biedt de mogelijkheid om het lichaamslengte van een persoon vast te leggen.

Informatiemodel

Be.nl.hd.LichaamslengteModel.png
Verwijs naar de legenda pagina voor meer informatie over de gebruikte soorten en typen data

rootconcept Lichaamslengte
Definition Rootconcept van de bouwsteen Lichaamslengte. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Lichaamslengte.
Type Zib.png
data LengteWaarde
Definition Het element bevat de waarde van de gemeten lichaamslengte.

De lichaamslengte is de lengte van het menselijk lichaam van hielbodem tot kruin, in het algemeen gemeten in staande houding. Bij zeer kleine kinderen of patiënten die niet kunnen staan wordt de lichaamslengte in gestrekte liggende houding gemeten.

Datatype PQ.png
DCM::ExampleValue 177 cm
data LengteDatumTijd
Definition Datum en (eventueel) tijd van de waarneming van de lichaamslengte.
Datatype TS.png
data Toelichting
Definition Toelichting op de meting van de lichaamslengte.
Datatype ST.png
DCM::ExampleValue Status na bilaterale onderbeensamputatie.
data Positie
Definition De positie tijdens de meting van de gemeten persoon.
Datatype CD.png
DCM::ValueSet File:List.png PositionCodeList OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.2.1

Codelijsten

PositieCodeList

OID:2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.2.1

Concept Name Concept Code Coding Syst. Name Coding System OID Description
Standing position 10904000 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Staande positie
Lying position 102538003 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Liggende positie

Referenties

1. Parelsnoer DCM Lichaamslengte v0.98 [Online] Beschikbaar op: http://www.nictiz.nl/uploaded/FILES/htmlcontent/dcm/parelsnoer/Lichaamslengte%20v0.98.pdf [Geraadpleegd: 19 december 2014].

2. openEHR-EHR-OBSERVATION.height.v1 [Online] Beschikbaar op: http://www.openehr.org/knowledge/ [Geraadpleegd: 19 december 2014].