Be.nl.hd.Lichaamsgewicht

From Clinical Building Blocks
Jump to: navigation, search


Algemeen

Naam: be.nl.hd.Lichaamsgewicht
Versie: 0.0.1
Status: Draft

Metadata

DCM::CoderList healthdata.be
DCM::ContactInformation.Address *
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom *
DCM::ContentAuthorList Clinical Building Blocks Expert Group & healthdata.be
DCM::CreationDate 29-11-2012
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name healthdata.be
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.12.1
DCM::KeywordList gewicht, lichaamsgewicht, vitale parameters
DCM::LifecycleStatus Draft
DCM::ModelerList Clinical Building Blocks Expert Group & healthdata.be
DCM::Name be.nl.hd.BodyWeight
DCM::PublicationDate
DCM::PublicationStatus
DCM::ReviewerList Clinical Building Blocks Expert Group & healthdata.be
DCM::RevisionDate 05-01-2016
DCM::Superseeds
DCM::Version 0.0.1

Versiebeheer

Concept

Lichaamsgewicht is de gangbare benaming voor de massa van het (menselijk) lichaam.

Doel

Het vroegtijdig opsporen van afwijkend lichaamsgewicht is een belangrijke taak van de preventieve gezondheidszorg. Een duidelijk te hoog of te laag lichaamsgewicht kan immers symptoom zijn van een andere onderliggende problematiek. Bij vroege detectie kan er ook vroeger gestart worden met een behandeling.


Deze zorginformatiebouwsteen biedt de mogelijkheid om het lichaamsgewicht (zowel exact als geschat) van een persoon vast te leggen.

Informatiemodel

Be.nl.hd.LichaamsgewichtModel.png
Verwijs naar de legenda pagina voor meer informatie over de gebruikte soorten en typen data

rootconcept Lichaamsgewicht
Definition Rootconcept van de bouwsteen Lichaamsgewicht. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Lichaamsgewicht.
Type Zib.png
data GewichtWaarde
Definition Het lichaamsgewicht van de patiënt. Het gewicht wordt uitgedrukt in kilogram (kg). Bij pasgeborenen onder 3 kg wordt het gewicht veelal in grammen uitgedrukt.


Dit concept kan ook gebruikt worden om een geschat lichaamsgewicht vast te leggen als het niet mogelijk is om het exacte lichaamsgewicht te meten - bijvoorbeeld, het wegen van een tegenwerkend kind, of een schatting van het gewicht van een ongeboren kind.

Datatype PQ.png
data Toelichting
Definition Opmerking over de gewichtsmeting, zoals eventuele problemen of factoren die van invloed kunnen zijn op de meting van het lichaamsgewicht; bijvoorbeeld timing in de menstruele cyclus, timing van de recente stoelgang of het noteren van een amputatie.
Datatype ST.png
data GewichtDatumTijd
Definition Datum en (eventueel) tijd dat het gewicht gemeten of geschat werd.
Datatype TS.png
data Kleding
Definition De kleding die de patiënt aan had tijdens de meting.
Datatype CD.png
DCM::ValueSet File:List.png ClothingCodeList OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.1.1

Codelijsten

KledingCodeList

OID:2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.1.1

Concept Name Concept Code Coding Syst. Name Coding System OID Description
Undressed UNDRESSED ContextKleding 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.8.1 Zonder kleding.
Minimal dressed MINIMAL ContextKleding 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.8.1 Lichte kleding/ondergoed [Kleding die niet significant het gewicht be\'efnvloedt.]
Fully dressed FULL ContextKleding 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.8.1 Volledig gekleed, inclusief schoenen [Kleren die een significante bijdrage hebben aan het gewicht, inclusief schoenen.]
Diaper DIAPER ContextKleding 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.8.1 Luier [Individu draagt alleen een luier - zou significant aan het gewicht kunnen bijdragen.]

Referenties

1. Parelsnoer DCM Lichaamsgewicht v0.97 [Online] Beschikbaar op: http://www.nictiz.nl/uploaded/FILES/htmlcontent/dcm/parelsnoer/Lichaamsgewicht%20v0.97.pdf [Geraadpleegd: 23 februari 2015].

2. openEHR-EHR-OBSERVATION.body_weight.v1[Online] Beschikbaar op: http://www.openehr.org/knowledge/ [Geraadpleegd: 23 februari 2015].