Be.nl.hd.Hartfrequentie

From Clinical Building Blocks
Jump to: navigation, search


Algemeen

Naam: be.nl.hd.Hartfrequentie
Versie: 0.0.1
Status: Draft

Metadata

DCM::CoderList healthdata.be
DCM::ContactInformation.Address *
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom *
DCM::ContentAuthorList Clinical Building Blocks Expert Group & healthdata.be
DCM::CreationDate 29-11-2012
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name healthdata.be
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.12.3
DCM::KeywordList hartfrequentie, vitale parameters, hartslag
DCM::LifecycleStatus Draft
DCM::ModelerList Clinical Building Blocks Expert Group & healthdata.be
DCM::Name be.nl.hd.HeartFrequency
DCM::PublicationDate
DCM::PublicationStatus
DCM::ReviewerList Clinical Building Blocks Expert Group & healthdata.be
DCM::RevisionDate 05-01-2016
DCM::Superseeds
DCM::Version 0.0.1

Versiebeheer

Concept

De hartfrequentie is het aantal slagen per minuut dat het hart maakt.

Doel

Het verkrijgen van informatie over de bloedcirculatie en hartfunctie door middel van het meten van

de hartslag.

Informatiemodel

Be.nl.hd.HartfrequentieModel.png
Verwijs naar de legenda pagina voor meer informatie over de gebruikte soorten en typen data

rootconcept Hartfrequentie
Definition Rootconcept van de bouwsteen Hartfrequentie. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Hartfrequentie.
Type Zib.png
data HartfrequentieWaarde
Definition De hartfrequentie gemeten als aantal slagen per minuut.
Datatype PQ.png
DCM::ExampleValue 76/min
data HartfrequentieDatumTijd
Definition Datum en tijd van waarneming van de hartfrequentie.
Datatype TS.png
data Toelichting
Definition Toelichting over eventuele problemen of factoren die van invloed kunnen zijn op de meting. Ook kan hier een nadere beschrijving worden weergegeven.
Datatype ST.png
data HartslagMeetMethode
Definition De wijze waarop de hartslag is geteld en geobserveerd.
Datatype CD.png
DCM::ValueSet File:List.png HeartbeatMeasurementMethodCodeList OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.3.2
data HartslagRegelmatigheid
Definition Regelmatigheid van de hartslag.
Datatype CD.png
DCM::ValueSet File:List.png HeartbeatRegularityCodeList OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.3.1

Codelijsten

HartslagMeetMethodeCodeList

OID:2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.3.2

Concept Name Concept Code Coding Syst. Name Coding System OID Description
Palpation 113011001 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Palpatie
Auscultation 37931006 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Auscultatie
Cardiac monitoring 88140007 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Cardiale monitoring
ECG 46825001 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Electrocardiografie

HartslagRegelmatigheidCodeList

OID:2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.3.1

Concept Name Concept Code Coding Syst. Name Coding System OID Description
Heart regular 271636001 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Hartslag regelmatig
Heart irregular 248650006 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Hartslag onregelmatig

Referenties

1. Parelsnoer DCM Hartslag v0.98. [Online] Beschikbaar op: http://www.nictiz.nl/uploaded/FILES/htmlcontent/dcm/parelsnoer/Hartslag%20v0.64.pdf [Geraadpleegd: 19 februari 2015]. 2. openEHR-EHR-OBSERVATION.heart_rate.v1 [Online] Beschikbaar op: http://www.openehr.org/knowledge/ [Geraadpleegd: 19 februari 2015].