Be.nl.hd.GlasgowComaScale

From Clinical Building Blocks
Jump to: navigation, search


Algemeen

Naam: be.nl.hd.GlasgowComaScale
Versie: 0.0.1
Status: Draft

Metadata

DCM::CoderList healthdata.be
DCM::ContactInformation.Address *
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom *
DCM::ContentAuthorList Clinical Building Blocks Expert Group & healthdata.be
DCM::CreationDate 29-11-2012
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name healthdata.be
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.12.8
DCM::KeywordList Glascow coma schaal
DCM::LifecycleStatus Draft
DCM::ModelerList Clinical Building Blocks Expert Group & healthdata.be
DCM::Name be.nl.hd.GlasgowComaScale
DCM::PublicationDate
DCM::PublicationStatus
DCM::ReviewerList Clinical Building Blocks Expert Group & healthdata.be
DCM::RevisionDate 05-01-2016
DCM::Superseeds
DCM::Version 0.0.1

Versiebeheer

Concept

Vijftienpuntschaal waarmee het bewustzijnsniveau van een persoon, van volkomen helder tot diep bewusteloos, kan worden weergegeven in een cijfer, de zogenaamde EMV-score.

De Glasgow comascore ofwel EMV (Eye-Motor-Verbal) score is een maat voor de mate van het bewustzijn, gebaseerd op oog-, verbale en bewegingsreacties op specifieke voorgeschreven hoorbare en voelbare prikkels.

Doel

De Glasgow comascore biedt de mogelijkheid om een klinische observatie betreffende de bewustzijnstoestand van een patiënt vast te leggen met een gevalideerd instrument dat gebruikt maakt van de reacties van een patiënt op stimuli.

Informatiemodel

Be.nl.hd.GlasgowComaScaleModel.png
Verwijs naar de legenda pagina voor meer informatie over de gebruikte soorten en typen data

rootconcept GlasgowComaScale
Definition Rootconcept van de bouwsteen GlasgowComaScale. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen GlasgowComaScale.
Type Zib.png
data GlasgowComaScaleDatumTijd
Definition Tijdstip waarop de EMV score werd bepaald.
Datatype TS.png
data ToelichtingEscore
Definition Reden, dat geen oog response getest kon worden. Dit wordt als vrije tekst doorgegeven. Een veel gebruikte notatie is de afkorting: c (voor closed) indien de ogen gesloten zijn.
Datatype ST.png
data ToelichtingMscore
Definition Reden, dat geen motorische response getest kon worden. Dit wordt als vrije tekst doorgegeven.
Datatype ST.png
DCM::ExampleValue Spierverslappers
data ToelichtingVscore
Definition Reden, dat geen verbale response getest kon worden. Dit wordt als vrije tekst doorgegeven.

Een veel gebruikte notatie is de toevoeging 'Tube' bij een geïntubeerde patiënt.

Datatype ST.png
DCM::ExampleValue Vtube
data TotaalScore
Definition De som van de EMV scores, uitgedrukt als getal in het bereik 3-15. De waarde hoeft niet te worden vastgelegd, omdat deze altijd op grond van de deelscores berekend kan worden, en omdat het vastleggen van het totaal bij een niet goed te bepalen deelscore niet gebruikelijk is.
Datatype INT.png
DCM::ExampleValue 10
data Toelichting
Definition Opmerking over de (context van de) meting van de EMV score, zoals eventuele problemen of factoren die van invloed kunnen zijn op de interpretatie.
Datatype ST.png
DCM::ExampleValue Patient was direct voor intubatie volkomen helder; reageert nu minder maar is ook onderkoeld (temperatuur rectaal 35°C).
data GCS_Eyes
Definition Beste response van de ogen op een stimulus. Het element is verplicht, maar er hoeft geen getalmatige waarde toegekend te zijn. Als er geen waarde is toegekend, dan wordt de reden hiervan vermeld in het concept ToelichtingEscore.
Datatype CO.png
DCM::ExampleValue 3
DCM::ValueSet File:List.png GCS_EyesCodeList OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.8.1
data GCS_Motor
Definition Beste motorische response op een stimulus. Het element is verplicht, maar er hoeft geen getalmatige waarde toegekend te zijn. Als er geen waarde is toegekend, dan wordt de reden hiervan vermeld in het concept ToelichtingMscore.
Datatype CO.png
DCM::ExampleValue 4
DCM::ValueSet File:List.png GCS_MotorCodeList OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.8.2
data GCS_Verbal
Definition Beste verbale response op een stimulus. Het element is verplicht, maar er hoeft geen getalmatige waarde toegekend te zijn. Als er geen waarde is toegekend, dan wordt de reden hiervan vermeld in het concept ToelichtingVscore.
Datatype CO.png
DCM::ExampleValue 3
DCM::ValueSet File:List.png GCS_VerbalCodelijst OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.8.3
DCM::ValueSet File:List.png GCS_VerbalCodelijstBaby OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.8.5
DCM::ValueSet File:List.png GCS_VerbalCodelijstKleuter OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.8.4

Codelijsten

GCS_EyesCodeList

OID:2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.8.1

Concept Name Value Concept Code Coding Syst. Name Coding System OID Description
Spontaneous 4 E4 GCS_Eyes 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.2.1 Spontaan [De ogen worden spontaan geopend]
To verbal stimuli, command, speech 3 E3 GCS_Eyes 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.2.1 Bij aanspreken of aanroepen [De ogen worden pas geopend op aanspreken van de pati\'ebnt]
To pain only 2 E2 GCS_Eyes 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.2.1 Bij pijn [De ogen worden pas geopend bij een pijnprikkel]
No response 1 E1 GCS_Eyes 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.2.1 Geen reactie [De ogen blijven gesloten]

GCS_MotorCodeList

OID:2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.8.2

Concept Name Value Concept Code Coding Syst. Name Coding System OID Description
Obeys 6 M6 GCS_Motor 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.2.2 Voert opdracht uit [Een eenvoudig bevel wordt uitgevoerd]
Localises pain 5 M5 GCS_Motor 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.2.2 Lokaliseren [In staat zijn de pijn duidelijk te localiseren]
Withdrawal response 4 M4 GCS_Motor 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.2.2 Terugtrekken [In staat om een afwerende of wegtrekkende beweging te maken op een pijnprikkel]
Flexor response 3 M3 GCS_Motor 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.2.2 Buigreactie [Armen en handen op krampachtige manier geplooid. Meestal benen gestrekt.]
Extensor response 2 M2 GCS_Motor 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.2.2 Strekreactie [Armen en handen op krampachtige manier geplooid met naar buitengedraaide hand. Mogelijk alle spieren van het lichaam gespannen]
No response 1 M1 GCS_Motor 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.2.2 Geen reactie op pijnprikkel [Geen enkele lichamelijke reactie op een pijnprikkel]

GCS_VerbalCodeList

OID:2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.8.3

Concept Name Value Concept Code Coding Syst. Name Coding System OID Description
Oriented 5 V5 GCS_Verbal 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.2.3 Geori\'ebnteerd [Helder en duidelijk bewust van de situatie]
Confused 4 V4 GCS_Verbal 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.2.3 Verward [Verwarde conversatie maar wel in staat om te antwoorden op de vragen]
Inappropriate speech 3 V3 GCS_Verbal 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.2.3 Inadequaat [Woorden zijn te verstaan maar vormen geen zinnen]
Incomprehensible sounds 2 V2 GCS_Verbal 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.2.3 Onverstaanbaar [De spraak is niet te verstaan]
No response 1 V1 GCS_Verbal 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.2.3 Geen reactie [Geen enkel verbale response]

GCS_VerbalCodeListToddler

OID:2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.8.4

Concept Name Value Concept Code Coding Syst. Name Coding System OID Description
Oriented 5 V5 GCS_Verbal 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.2.3 Adequate woorden en zinnen [Woorden of kleine zinnen in context van de situatie]
Confused 4 V4 GCS_Verbal 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.2.3 Onjuiste woorden [Verwarde woorden]
Inappropriate speech 3 V3 GCS_Verbal 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.2.3 Huilen [Aanhoudend huilen of krijsen]
Incomprehensible sounds 2 V2 GCS_Verbal 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.2.3 Kreunen [Alleen kreunen]
No response 1 V1 GCS_Verbal 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.2.3 Geen reactie [Geen enkel verbale response]

GCS_VerbalCodeListBaby

OID:2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.8.5

Concept Name Value Concept Code Coding Syst. Name Coding System OID Description
Oriented 5 V5 GCS_Verbal 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.2.3 Lachen en huilen [Lacht of huilt zachtjes]
Confused 4 V4 GCS_Verbal 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.2.3 Huilen [Huilt en is onpasselijk]
Inappropriate speech 3 V3 GCS_Verbal 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.2.3 Niet adequaat huilen [Aanhoudend huilen of krijsen]
Incomprehensible sounds 2 V2 GCS_Verbal 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.2.3 Kreunen [Kreunen en onrustig/rusteloos]
No response 1 V1 GCS_Verbal 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.2.3 Geen reactie [Geen enkel verbale response]

Referenties

1. openEHR-EHR-OBSERVATION.glasgow_coma.v1[Online] Beschikbaar op: http://www.openehr.org/knowledge/ [Geraadpleegd: 23 februari 2015].

2. Glasgow Coma Schaal [Online] Beschikbaar op: http://www.tabellenboekje.nl/menselijk-lichaam-tabel-glasgow-coma-schaal.php#glasgow-coma-schaal-volwassen [Geraadpleegd: 23 februari 2015].