Be.nl.hd.FunctioneleOfMentaleStatus

From Clinical Building Blocks
Jump to: navigation, search


Algemeen

Naam: be.nl.hd.FunctioneleOfMentaleStatus
Versie: 0.0.1
Status: Draft

Metadata

DCM::CoderList healthdata.be
DCM::ContactInformation.Address *
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom *
DCM::ContentAuthorList Clinical Building Blocks Expert Group & healthdata.be
DCM::CreationDate 12-9-2014
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name healthdata.be
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.4.26
DCM::KeywordList mentale status, functionele status, functionele beperking, mentale stoornis, ADL
DCM::LifecycleStatus Draft
DCM::ModelerList Clinical Building Blocks Expert Group & healthdata.be
DCM::Name be.nl.hd.FunctionalOrMentalStatus
DCM::PublicationDate
DCM::PublicationStatus
DCM::ReviewerList Clinical Building Blocks Expert Group & healthdata.be
DCM::RevisionDate 05-01-2016
DCM::Superseeds
DCM::Version 0.0.1

Versiebeheer

Concept

De functionele of mentale status geeft inzicht in de functionele en mentale beperkingen van de patiënt.

Doel

De functionele en mentale status van de patiënt kunnen worden vastgelegd om inzicht te geven in de beperkingen van de patiënt waar rekening mee gehouden moet worden bij de verdere behandeling en verpleging en om het resultaat van een behandeling te kunnen evalueren.

Het is niet de bedoeling om diagnoses, die functioneel beperkend (kunnen) zijn hier vast te leggen. Hiervoor dient gebruik gemaakt van de bouwsteen OverdrachtConcern.

Informatiemodel

Be.nl.hd.FunctioneleOfMentaleStatusModel.png
Verwijs naar de legenda pagina voor meer informatie over de gebruikte soorten en typen data

rootconcept FunctioneleOfMentaleStatus
Definition Rootconcept van FunctioneleOfMentaleStatus. Dit concept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen FunctioneleOfMentaleStatus.
Type Zib.png
data StatusDatum
Definition Datum waarop de status is vastgesteld. Een vage datum, b.v. alleen een jaartal is toegestaan.
Datatype TS.png
data Toelichting
Definition Toelichtende opmerking als omschrijving van de functionele of mentale status.
Datatype ST.png
data Hulpmiddel::MedischHulpmiddel
Definition Hulpmiddel dat de patiënt ter beschikking heeft om de impact van de beperking of stoornis te verminderen.
Datatype Container.png
DCM::ReferencedDefinitionCode NL-CM:10.1.1 Dit is een verwijzing naar het concept MedischHulpmiddel in de bouwsteen MedischHulpmiddel.
data StatusNaam
Definition Gecodeerde omschrijving van de functionele of mentale status of beperking.

Gebruikte codesystemen zijn:

  • SNOMED CT
  • ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health)
  • NOC (Nursing Outcomes Classification)
  • OMAHA
Datatype CD.png
DCM::ExampleValue Scheren (SNOMED-CT: 284887008 ability to shave)
DCM::ValueSet File:List.png StatusNaamICFCodelijst OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.26.3
DCM::ValueSet File:List.png StatusNaamNOCCodelijst OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.26.2
DCM::ValueSet File:List.png StatusNaamOMAHACodelijst OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.26.1
DCM::ValueSet File:List.png StatusNaamSnomedCodelijst OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.26.4
data StatusWaarde
Definition De mate waarin de functionele of mentale conditie beperkend is.

Indien zowel statusnaam als statuswaarde gecodeerd vastgelegd worden, dienen beide waarden uit hetzelfde codesysteem te komen. Indien de patiënt een hulpmiddel gebruikt, vindt de beoordeling van de mate van beperking plaats zonder gebruik van dit hulpmiddel.

Datatype CO.png
DCM::ExampleValue Moeite met scheren (SNOMED-CT: 284892005 difficulty shaving)
DCM::ValueSet File:List.png StatusWaardeICFCodelijst OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.26.6
DCM::ValueSet File:List.png StatusWaardeNOCCodelijst OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.26.7
DCM::ValueSet File:List.png StatusWaardeOMAHACodelijst OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.26.5
DCM::ValueSet File:List.png StatusWaardeSnomedCodelijst OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.26.8

Codelijsten

StatusNameCodeList

OID:2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.26.4

Codes Coding Syst. Name Coding System OID
Alle waarden SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96

StatusValueCodeList

OID:2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.26.8

Codes Coding Syst. Name Coding System OID
Alle waarden SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96

Referenties