Be.nl.hd.Familieanamnese

From Clinical Building Blocks
Jump to: navigation, search


Algemeen

Naam: be.nl.hd.Familieanamnese
Versie: 0.0.1
Status: Draft

Metadata

DCM::CoderList healthdata.be
DCM::ContactInformation.Address *
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom *
DCM::ContentAuthorList Clinical Building Blocks Expert Group & healthdata.be
DCM::CreationDate 15-02-2013
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name healthdata.be
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.6.1
DCM::KeywordList familieanamnese, anamnese
DCM::LifecycleStatus Draft
DCM::ModelerList Clinical Building Blocks Expert Group & healthdata.be
DCM::Name be.nl.hd.FamilyHistory
DCM::PublicationDate
DCM::PublicationStatus
DCM::ReviewerList Clinical Building Blocks Expert Group & healthdata.be
DCM::RevisionDate 05-01-2016
DCM::Superseeds
DCM::Version 0.0.1

Versiebeheer

Concept

De familieanamnese beschrijft de gezondheidsproblemen van biologische verwanten die relevant zijn. De familieanamnese bevat informatie over de medische aandoeningen van het familielid en de biologische relatie tussen de patiënt en het beschreven familielid.

Doel

Het vastleggen van gezondheidsproblemen bij familieleden van de patiënt. Dit gegeven kan relevant zijn bij het inschatten van het risico op het optreden van deze gezondheidsproblemen bij patiënt zelf. Ook kan dit gegeven mede van invloed zijn op de keuze welke diagnostiek wel of niet gedaan hoeft te worden: bij een hoog-risico patiënt zal bijvoorbeeld eerder uitgebreide diagnostiek gedaan worden, terwijl bij een laag-risico patiënt volstaan kan worden met een eenvoudigere test.

Informatiemodel

Be.nl.hd.FamilieanamneseModel.png
Verwijs naar de legenda pagina voor meer informatie over de gebruikte soorten en typen data

rootconcept Familieanamnese
Definition Rootconcept van de bouwsteen Familieanamnese. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Familieanamnese.
Type Zib.png
data Datum
Definition Datum van afname van de familieanamnese. Een vage datum is toegestaan.
Datatype TS.png
DCM::ExampleValue 3-1999
container Familielid
Definition Container van het concept familielid. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept familielid.
Datatype Container.png
data Toelichting
Definition Toelichting met, voor de familieanamnese relevante, informatie betreffende het familielid.
Datatype ST.png
data OverlijdensIndicator
Definition Indicator die aangeeft of het familielid overleden is.
Datatype BL.png
DCM::ExampleValue Ja
data Overlijdensdatum
Definition De datum waarop het familielid overleden is. Een vage datum, b.v. alleen jaartal is toegestaan.
Datatype TS.png
DCM::ExampleValue 1977
container Aandoening
Definition Container van het concept Aandoening. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept Aandoening.
Datatype Container.png
data Probleem::ProbleemNaam
Definition Het gezondheidsprobleem van het betreffende familielid dat in het kader van de familieanamnese wordt vastgelegd.
Datatype Container.png
DCM::ReferencedDefinitionCode NL-CM:5.1.2 Dit is een verwijzing naar concept ProbleemNaam in de bouwsteen OverdrachtConcern.
data IsDoodsoorzaak
Definition Aanduiding of het beschreven gezondheidsprobleem de doodsoorzaak is van het familielid.
Datatype BL.png
data BiologischeRelatie
Definition Geeft de biologische relatie van het familielid tot de patiënt.
Datatype CD.png
DCM::ExampleValue Broer
DCM::ValueSet File:List.png BiologicalRelationshipCodeList OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.6.1.1

Codelijsten

BiologischeRelatie

OID:2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.6.1.1

Concept Name Code Code System Code System OID Description
Aunt AUNT RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Tante
Cousin COUSN RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Neef/nicht
Family Member FAMMEMB RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Familielid
Grandchild GRNDCHILD RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Kleinkind
Grandparent GRPRN RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Grootouder
Grandparent GPARNT RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Overgrootouder
Great grandparent GGRPRN RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Overgrootouder
Half-brother HBRO RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Halfbroer
Half-sister HSIS RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Halfzus
MaternalAunt MAUNT RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Tante/moederszijde
MaternalCousin MCOUSN RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Neef/nicht aan moederszijde
MaternalGrandparent MGRPRN RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Gootouder aan moederszijde
MaternalGreatgrandparent MGGRPRN RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Overgrootouder aan moederszijde
MaternalUncle MUNCLE RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Oom/moederszijde
Natural child NCHILD RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Biologisch kind
Natural daugther DAU RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Biologische dochter
Natural son SON RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Biologische zoon
Natural father NFTH RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Biologische vader
Natural mother NMTH RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Biologische moeder
Natural brother NBRO RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Biologische broer
Natural sister NSIS RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Biologische zus
Niece/nephew NIENEPH RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Neef/nicht, kind van oom/tante
PaternalAunt PAUNT RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Tante/vaderszijde
PaternalCousin PCOUSN RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Neef/nicht aan vaderszijde
PaternalGrandparent PGRPRN RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Grootouder aan vaderszijde
PaternalGreatgrandparent PGGRPRN RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Overgrootouder aan vaderszijde
PaternalUncle PUNCLE RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Oom/vaderszijde
Significant other SIGOTHR RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Ander familielid van belang
Uncle UNCLE RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Oom

Referenties