Be.nl.hd.DrugsGebruik

From Clinical Building Blocks
Jump to: navigation, search


Algemeen

Naam: be.nl.hd.DrugsGebruik
Versie: 0.0.1
Status: Draft

Metadata

DCM::CoderList healthdata.be
DCM::ContactInformation.Address *
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom *
DCM::ContentAuthorList Clinical Building Blocks Expert Group & healthdata.be
DCM::CreationDate
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name healthdata.be
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.7.4
DCM::KeywordList drugsgebruik, verdovende middelen, middelen gebruik, drugs
DCM::LifecycleStatus Draft
DCM::ModelerList Clinical Building Blocks Expert Group & healthdata.be
DCM::Name be.nl.hd.DrugUse
DCM::PublicationDate
DCM::PublicationStatus
DCM::ReviewerList Clinical Building Blocks Expert Group & healthdata.be
DCM::RevisionDate 05-01-2016
DCM::Superseeds
DCM::Version 0.0.1

Versiebeheer

Concept

Drugs (ook wel: verdovende middelen, stimulerende middelen, bedwelmingsmiddelen, roesmiddelen, geestverruimende middelen, verboden middelen of dope) is een verzamelnaam voor geneesmiddelen en genotsmiddelen die een meer of minder 'drogerende' (verdovende, opwekkende en/of hallucinogene) werking hebben en die tot verslaving kunnen leiden. Drug [Online] Beschikbaar op: nl.Wikipedia.org/wiki/drug [Geraadpleegd: 11 februari 2015].

Deze bouwsteen beschrijft de bij de patiënt uitgevraagde gegevens over het gebruik van drugs.

Doel

Vastleggen en delen van de registratie van het gebruik van drugs, zoals in het concept beschreven.

Informatiemodel

Be.nl.hd.DrugsGebruikModel.png
Verwijs naar de legenda pagina voor meer informatie over de gebruikte soorten en typen data

rootconcept DrugsGebruik
Definition Rootconcept van de bouwsteen DrugsGebruik. Dit concept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen DrugsGebruik.
Type Zib.png
container WaarnemingGebruik
Definition Container voor WaarnemingGebruik. Deze container bevat alle gegevenselementen van de container WaarnemingGebruik.
Datatype Container.png
data StartDatum
Definition De datum waarop is gestart met het gebruik.
Datatype TS.png
DCM::ExampleValue 1975
data StopDatum
Definition De datum waarop is gestopt met het gebruik
Datatype TS.png
DCM::ExampleValue 28-02-2012
data Hoeveelheid
Definition Het aantal eenheden (pillen, joints, shots etc.) per dag, week, maand of jaar of de freqentie van gebruik.
Datatype ST.png
DCM::ExampleValue 3 maal per week
data Toelichting
Definition Relevante opmerkingen over het gebruik.
Datatype ST.png
DCM::ExampleValue XTC
data DrugsOfGeneesmiddelSoort
Definition Soort drugs die de patiënt gebruikt.
Datatype CD.png
DCM::ExampleValue LSD
DCM::ValueSet File:List.png TypeOfDrugOrMedicationCodeList OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.7.4.1
data DrugGebruikStatus
Definition Indicatie of in het heden of verleden sprake is (geweest) van gebruik van drugs.
Datatype CD.png
DCM::ExampleValue Huidig gebruik
DCM::ValueSet File:List.png DrugUseStatusCodeList OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.7.4.2
data Toedieningsweg
Definition De wijze de drugs wordt gebruikt.
Datatype CD.png
DCM::ExampleValue intraveneus (spuiten)
DCM::ValueSet File:List.png RouteOfAdministrationCodeList OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.7.4.3

Codelijsten

DrugGebruikStatus

OID:2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.7.4.2

Concept Name Concept Code Coding Syst. Name Coding System OID Description
Misuses drugs (finding) 361055000 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 misbruikt drugs
Has never misused drugs 228368007 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 heeft nooit drugs misbruikt
Misused drugs in past (finding) 44870007 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 heeft in het verleden drugs gebruikt

Toedieningsweg

|-|RouteOfAdministrationCodeList|-|ConceptName|ConceptCode|CodingSyst.Name|Description|-|Oralroute|26643006|SNOMEDCT|oraal|-|Nasalroute|46713006|SNOMEDCT|nasaal|-|Intravenousroute|47625008|SNOMEDCT|Intraveneus|-|Inhalationalroute|SNOMEDCT(requested)|inhalatie|-|Other|OTH|NullFlavor|Anders|-

Concept Name Concept Code Coding Syst. Name Description
Oral route 26643006 SNOMED CT oraal
Nasal route 46713006 SNOMED CT nasaal
Intravenous route 47625008 SNOMED CT Intraveneus
Inhalational route SNOMED CT (requested) inhalatie
Other OTH NullFlavor Anders

DrugsOfGeneesmiddelSoort

OID:2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.7.4.1

Concept Name Concept Code Coding Syst. Name Coding System OID Description
Heroin (substance) 387341002 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Hero\'efne
Benzodiazepine (substance) 372664007 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Benzodiazepine
Methadone (substance) 387286002 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Methadon
Hydroxybutyric acid (substance) 62821004 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 GHB
Cocaine (substance) 387085005 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Coca\'efne
Cocaine freebase (substance) 229003004 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Crack, base coke
Methylenedioxymethamphetamine (substance) 288459003 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 MDMA
Amphetamine (substance) 703842006 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Amfetamine, speed
Cannabis (substance) 398705004 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Cannabis, wiet marihuana, hasj
Hallucinogenic mushrooms (substance) 229006007 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Paddo's
Lysergic acid diethylamide (substance) 15698006 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 LSD
Ketamine (substance) 373464007 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Ketamine
Phencyclidine (substance) 9721008 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 PCP
Methamphetamine (substance) 387499002 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Crystal meth, methamfetamine
Anabolic steroid (substance) 111151007 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Anabole stero\'efde
Laxative (substance) 372800002 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Laxans
Other OTH NullFlavor 2.16.840.1.113883.5.1008 Anders

Referenties