Be.nl.hd.Contactpersoon

From Clinical Building Blocks
Jump to: navigation, search


Algemeen

Naam: be.nl.hd.Contactpersoon
Versie: 0.0.1
Status: Draft

Metadata

DCM::CoderList healthdata.be
DCM::ContactInformation.Address *
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom *
DCM::ContentAuthorList Clinical Building Blocks Expert Group & healthdata.be
DCM::CreationDate 13-8-2012
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name healthdata.be
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.3.1
DCM::KeywordList contactpersoon, vertegenwoordiger, mantelzorger, wettelijke vertegenwoordiger
DCM::LifecycleStatus Draft
DCM::ModelerList Clinical Building Blocks Expert Group & healthdata.be
DCM::Name be.nl.hd.Contactperson
DCM::PublicationDate
DCM::PublicationStatus
DCM::ReviewerList Clinical Building Blocks Expert Group & healthdata.be
DCM::RevisionDate 05-01-2016
DCM::Superseeds
DCM::Version 0.0.1

Versiebeheer

Concept

Een contactpersoon is een persoon anders dan zorgverleners, die betrokken zijn bij de zorg voor de patiënt, zoals familieleden, mantelzorgers, geestelijke verzorgers, voogden en wettelijkelijk vertegenwoordigers.

Naast identificerende gegevens als naam kunnen ook adres- en contactgegevens worden toegevoegd. Daarnaast kan relatie tot de patiënt en rol die de persoon heeft, meegegeven worden.

Doel

Het vastleggen van de relevante gegevens ten behoeve van identificatie van de contactpersonen.

Informatiemodel

Be.nl.hd.ContactpersoonModel.png
Verwijs naar de legenda pagina voor meer informatie over de gebruikte soorten en typen data

rootconcept Contactpersoon
Definition Rootconcept van de bouwsteen Contactpersoon. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Contactpersoon.
Type Zib.png
data Naam::Naamgegevens
Definition Naamgegevens van contactpersoon.
Datatype Container.png
DCM::ReferencedDefinitionCode NL-CM:0.1.6 Dit is een verwijzing naar het concept Naamgegevens in de bouwsteen Patient.
data TelefoonEmail::Contactgegevens
Definition Telefoonnummer en/of e-mailadres van contactpersoon.
Datatype Container.png
DCM::ReferencedDefinitionCode NL-CM:0.1.5 Dit is een verwijzing naar het concept Contactgegevens in de bouwsteen Patient.
data Adres::Adresgegevens
Definition Adresgegevens van contactpersoon.
Datatype Container.png
DCM::ReferencedDefinitionCode NL-CM:0.1.4 Dit is een verwijzing naar het concept Adresgegevens in de bouwsteen Patient.
data Rol
Definition Definieert de rol van de contactpersoon in relatie tot de patiënt.
Datatype CD.png
DCM::ExampleValue Eerste contactpersoon
DCM::ValueSet File:List.png RoleCodeList OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.3.1.2
data Relatie
Definition Definieert de familiaire relatie van de contactpersoon tot de patiënt.
Datatype CD.png
DCM::ExampleValue Dochter
DCM::ValueSet File:List.png RelationshipCodeList OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.3.1.1

Codelijsten

Relatie

OID:2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.3.1.1

ConceptName Code CodeSystem CodeSystemOID Description
Aunt AUNT RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Tante
Brother BRO RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Broer
Brother-in-law BROINLAW RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Zwager
Cousin COUSN RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Neef/nicht
Daughter DAUC RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Dochter
Daughter in-law DAUINLAW RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Schoondochter
Domestic partner DOMPART RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Partner
Father FTH RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Vader
Father-in-law FTHINLAW RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Schoonvader
Foster daughter DAUFOST RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Pleegdochter
Foster father FTHFOST RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Pleegvader
Foster mother MTHFOST RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Pleegmoeder
Foster son SONFOST RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Pleegzoon
Granddaughter GRNDDAU RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Kleindochter
Grandfather GRFTH RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Opa
Grandmother GRMTH RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Oma
Grandson GRNDSON RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Kleinzoon
Great grandfather GGRFTH RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Overgrootvader
Great grandmother GGRMTH RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Overgrootmoeder
Husband HUSB RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Echtgenoot
Mother MTH RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Moeder
Mother-in-law MTHINLAW RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Schoonmoeder
Nephew NEPHEW RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Neef, zoon van oom/tante
Niece NIECE RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Nicht, dochter van oom/tante
Sister SIS RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Zuster
Sister-in-law SISINLAW RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Schoonzuster
Son SONC RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Zoon
Son in-law SONINLAW RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Schoonzoon
Uncle UNCLE RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Oom
Wife WIFE RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Echtgenote
Other OTH NullFlavor 2.16.840.1.113883.5.1008 Anders

Rol

|-|RolCodeList||-|ConceptName|Code|CodeSystem|CodeSystemOID|Description|

ConceptName Code Code System Code System OID Description
To be decided -

Referenties