Be.nl.hd.Contact

From Clinical Building Blocks
Jump to: navigation, search


Algemeen

Naam: be.nl.hd.Contact
Versie: 0.0.1
Status: Draft

Metadata

DCM::CoderList healthdata.be
DCM::ContactInformation.Address *
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom *
DCM::ContentAuthorList Clinical Building Blocks Expert Group & healthdata.be
DCM::CreationDate 19-4-2012
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name healthdata.be
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.15.1
DCM::KeywordList Contacten, contact, patiëntcontact
DCM::LifecycleStatus Draft
DCM::ModelerList Clinical Building Blocks Expert Group & healthdata.be
DCM::Name be.nl.hd.Contact
DCM::PublicationDate
DCM::PublicationStatus
DCM::ReviewerList Clinical Building Blocks Expert Group & healthdata.be
DCM::RevisionDate 05-01-2016
DCM::Superseeds
DCM::Version 0.0.1

Versiebeheer

Concept

Een contact is een interactie, onafhankelijk van de situatie, tussen een patiënt en een zorgverlener, waarbij de zorgverlener de primaire verantwoordelijkheid heeft de conditie van de patiënt te diagnosticeren, te evalueren, te behandelen en de patiënt te informeren. Dit kunnen bezoeken, afspraken of niet face-to-face interacties zijn.

Contacten kunnen huisarts- of praktijkbezoeken, thuisbezoeken, opnames (in bijvoorbeeld ziekenhuizen, verpleeg/verzorgingstehuizen, psychiatrische inrichtingen of revalidatieklinieken) of andere relevante contacten betreffen. Het betreft alleen historische contacten. De toekomstige contacten kunnen vastgelegd worden in de bouwsteen GeplandeZorgActiviteit.

Doel

Contacten worden vastgelegd om een inzicht te geven over de uitgevoerde interacties tussen patient en zorgverlener en in welke context dit heeft plaatsgevonden.

Informatiemodel

Be.nl.hd.ContactModel.png
Verwijs naar de legenda pagina voor meer informatie over de gebruikte soorten en typen data

rootconcept Contact
Definition Rootconcept van de bouwsteen Contact. Dit concept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Contact.
Type Zib.png
context ContactMet::Zorgverlener
Definition De zorgverlener waarmee het contact heeft plaatsgevonden. In de bouwsteen Zorgverlener kan tevens het specialisme en de rol van de zorgverlener vastgelegd worden.
Datatype Verwijzing.png
DCM::ReferencedDefinitionCode NL-CM:17.1.1 Dit is een verwijzing naar het concept Zorgverlener in de bouwsteen Zorgverlener.
context Locatie::Zorgaanbieder
Definition De fysieke locatie waar het contact heeft plaatsgevonden.
Datatype Verwijzing.png
DCM::ReferencedDefinitionCode NL-CM:17.2.1 Dit is een verwijzing naar concept Zorgaanbieder in de bouwsteen Zorgaanbieder.
data BeginDatumTijd
Definition Datum en tijd waarop het contact heeft plaatsgevonden.
Datatype TS.png
data EindDatumTijd
Definition Datum en tijd waarop het contact is geëindigd. Als het contact een periode betreft wordt hiermee het einde van deze periode aangeduid, bijvoorbeeld bij een opname.
Datatype TS.png
container RedenContact
Definition Container van het concept RedenContact. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept RedenContact.
Datatype Container.png
data Probleem::ProbleemNaam
Definition Het probleem dat aanleiding is geweest voor het contact.
Datatype Container.png
DCM::ReferencedDefinitionCode NL-CM:5.1.2 Dit is een verwijzing naar het concept ProbleemNaam in de bouwsteen OverdrachtConcern.
data Verrichting
Definition De verrichting die tijdens het contact is uitgevoerd.
Datatype Container.png
DCM::ReferencedDefinitionCode NL-CM:14.1.1 Dit is een verwijzing naar het concept Verrichting in de bouwsteen OverdrachtVerrichting.
data AfwijkendeUitslag
Definition Een afwijkende uitslag die als reden voor het contact geldt.
Datatype ST.png
data ContactType
Definition Het type contact.
Datatype CD.png
DCM::ValueSet File:List.png ContactTypeCodeList OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.15.1.1

Codelijsten

ContactType

OID:2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.15.1.1

Concept Name Concept Code Coding Syst. Name Coding System OID Description
Ambulatory AMB ActCode 2.16.840.1.113883.5.4 Poliklinisch [Een uitgebreide term voor zorg aangeboden in een zorginstelling. De term \'93ambulatory

\'94 of te wel mobiel geven normaliter aan dat de pati\'ebnt zelf naar de locatie is gekomen en niet is opgenomen].

Emergency EMER ActCode 2.16.840.1.113883.5.4 SEH [Een pati\'ebnt contact dat plaats heeft op een specialistische locatie waar de pati\'ebnt een spoed onderzoek en -behandeling ondergaat, totdat de pati\'ebnt ontslagen kan worden of wordt opgenomen in de zorginstelling of naar een andere zorginstelling wordt overgedragen.]
Field FLD ActCode 2.16.840.1.113883.5.4 Op lokatie [Een pati\'ebnt contact dat heeft plaats gevonden buiten een zorginstelling en ook niet bij de pati\'ebnt thuis, bijvoorbeeld op de plaats van een ongeluk of in een supermarkt.]
Home HH ActCode 2.16.840.1.113883.5.4 Thuis [Een zorg contact dat plaats heeft gevonden bij de pati\'ebnt thuis of in het huis van een ander waar de pati\'ebnt zich op dat moment bevindt.]
Inpatient IMP ActCode 2.16.840.1.113883.5.4 Klinisch [Een pati\'ebnt contact waarbij de pati\'ebnt is opgenomen in een zorginstelling en de pati\'ebnt ten minste een nacht overblijft en wordt voorzien van een kamer, maaltijden en continue verpleegkundige zorg.]
Short Stay SS ActCode 2.16.840.1.113883.5.4 Dagopname [Een contact waarbij de pati\'ebnt is opgenomen in een zorginstelling voor een vooraf vastgestelde periode, normaliter minder dan 24 uur.]
Virtual VR ActCode 2.16.840.1.113883.5.4 Virtueel [Een pati\'ebnt contact waarbij de pati\'ebnt en de zorgverlener zich niet op dezelfde fysieke locatie bevinden. Voorbeelden hiervan zijn telefonisch contact, email verkeer, robotchirurgie en televideo conferentie, maar ook een Multi Disciplinair Overleg (MDO) kan hieronder vallen.]

Referenties