Be.nl.hd.BurgerlijkeStaat

From Clinical Building Blocks
Jump to: navigation, search


Algemeen

Naam: be.nl.hd.BurgerlijkeStaat
Versie: 0.0.1
Status: Draft

Metadata

DCM::CoderList healthdata.be
DCM::ContactInformation.Address *
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom *
DCM::ContentAuthorList Clinical Building Blocks Expert Group & healthdata.be
DCM::CreationDate
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name healthdata.be
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.7.9
DCM::KeywordList social history, sociale anamnese, burgerlijke staat, marital status
DCM::LifecycleStatus Draft
DCM::ModelerList Clinical Building Blocks Expert Group & healthdata.be
DCM::Name be.nl.hd.MaritalStatus
DCM::PublicationDate
DCM::PublicationStatus
DCM::ReviewerList Clinical Building Blocks Expert Group & healthdata.be
DCM::RevisionDate 05-01-2016
DCM::Superseeds
DCM::Version 0.0.1

Versiebeheer

Concept

Burgerlijke staat is de formele positie van een mens in de zin en betekenis van het burgerlijk wetboek. Te onderscheiden vallen huwelijkse staat en partnerregistratie (geregistreerd partnerschap).

Doel

De burgerlijke staat wordt vastgelegd voor administratieve doeleinden.

Informatiemodel

Be.nl.hd.BurgerlijkeStaatModel.png
Verwijs naar de legenda pagina voor meer informatie over de gebruikte soorten en typen data

rootconcept BurgerlijkeStaat
Definition De burgerlijke staat van een mens in de zin en betekenis van het burgerlijk wetboek.
Type Zib.png
data BurgerlijkeStaat
Definition De burgerlijke staat van een mens in de zin en betekenis van het burgerlijk wetboek.
Datatype CD.png
DCM::ExampleValue Gehuwd
DCM::ValueSet File:List.png MaritalStatusCodeList OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.7.9.1

Codelijsten

BurgerlijkeStaat

OID:2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.7.9.1

Concept Name Concept Code Coding Syst. Name Coding System OID Description
Divorced D MaritalStatus 2.16.840.1.113883.5.2 Gescheiden (huwelijk/geregistreerd partnerschap ontbonden)
Married M MaritalStatus 2.16.840.1.113883.5.2 Gehuwd
Never Married S MaritalStatus 2.16.840.1.113883.5.2 Nooit gehuwd geweest/ geregistreerd partnerschap gehad
Domestic partner T MaritalStatus 2.16.840.1.113883.5.2 Geregistreerd partnerschap
Widowed W MaritalStatus 2.16.840.1.113883.5.2 Weduwe/weduwnaar

Referenties