Be.nl.hd.Bloeddruk

From Clinical Building Blocks
Jump to: navigation, search


Algemeen

Naam: be.nl.hd.Bloeddruk
Versie: 0.0.1
Status: Draft

Metadata

DCM::CoderList healthdata.be
DCM::ContactInformation.Address *
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom *
DCM::ContentAuthorList Clinical Building Blocks Expert Group & healthdata.be
DCM::CreationDate 29-11-2012
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name healthdata.be
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.12.4
DCM::KeywordList bloeddruk, diastolische bloeddruk, systolische bloeddruk, tensie
DCM::LifecycleStatus Draft
DCM::ModelerList Clinical Building Blocks Expert Group & healthdata.be
DCM::Name be.nl.hd.BloodPressure
DCM::PublicationDate
DCM::PublicationStatus
DCM::ReviewerList Clinical Building Blocks Expert Group & healthdata.be
DCM::RevisionDate 05-01-2016
DCM::Superseeds
DCM::Version 0.0.1

Versiebeheer

Concept

De bloeddruk is een parameter om de toestand van de bloedsomloop vast te leggen en wordt uitgedrukt in de systolische en diastolische druk in mmHg.

Doel

De bloeddruk wordt gemeten om een indruk te krijgen van de gezondheidstoestand van het cardiovasculairsysteem van de patiënt.

Informatiemodel

Be.nl.hd.BloeddrukModel.png
Verwijs naar de legenda pagina voor meer informatie over de gebruikte soorten en typen data

rootconcept Bloeddruk
Definition Rootconcept van de bouwsteen Bloeddruk. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Bloeddruk.
Type Zib.png
data SystolischeBloeddruk
Definition De hoogste (piek) systemische arteriële bloeddruk - gemeten in de systolische of samentrekkingsfase van de hartslag.
Datatype PQ.png
DCM::ExampleValue 155 mmHg
data DiastolischeBloeddruk
Definition De laagste systemische arteriële bloeddruk - gemeten in de diastolische of ontspanningsfase van de hartslag.
Datatype PQ.png
DCM::ExampleValue 70 mmHg
data GemiddeldeBloeddruk
Definition De gemiddelde bloeddruk gedurende één cyclus van samentrekken en ontspannen van het hart.

Deze wordt geschat op basis van de boven- en onderdruk. Die schatting is onbetrouwbaar bij circulatiestoornissen. Alleen bij een invasief gemeten bloeddruk kan deze waarde betrouwbaar vastgesteld worden.

Datatype PQ.png
data BloeddrukDatumTijd
Definition De datum en tijd, dat de bloeddrukwaarden werden verkregen.
Datatype TS.png
data Toelichting
Definition Opmerkingen over de gemeten bloeddruk. Hier kan bijvoorbeeld een toelichting worden gegeven op omstandigheden die de meting hebben beïnvloed, zoals pijn, (in)spanning en slaap/waak toestand.
Datatype ST.png
data Meetmethode
Definition De soort methode die is toegepast voor het meten van de bloeddruk.
Datatype CD.png
DCM::ValueSet File:List.png MeasuringMethodCodeList OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.4.1
data ManchetType
Definition De grootte van de manchet gebruikt bij de meting.
Datatype CD.png
DCM::ValueSet File:List.png CuffTypeCodeList OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.4.3
data MeetLocatie
Definition Lichaamslocatie waar de bloeddruk is gemeten.
Datatype CD.png
DCM::ExampleValue Bovenarm
DCM::ValueSet File:List.png MeasuringLocationCodeList OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.4.4
data DiastolischEindpunt
Definition Registratie van de Korotkoff toon die gebruikt is om de diastolische druk te meten met de auscultatieve methode.
Datatype CD.png
DCM::ValueSet File:List.png DiastolicEndpointCodeList OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.4.2
data Houding
Definition De houding van de patiënt bij het meten van de bloeddruk.
Datatype CD.png
DCM::ExampleValue Zittend
DCM::ValueSet File:List.png PositionCodeList OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.4.5

Codelijsten

DiastolischEindpuntCodeList

OID:2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.4.2

Concept Name Concept Code Coding Syst. Name Coding System OID Description
Phase 4 255271000 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Fase IV
Phase 5 255272007 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Fase V

ManchetTypeCodeList

OID:2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.4.3

Concept Name Concept Code Coding Syst. Name Coding System OID Description
Standaard STD ManchetType 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.15.1 Standaard (Standaard manchet voor een volwassene (manchet 16x30 cm)
Groot L ManchetType 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.15.1 Groot (Een manchet voor een volwassene met een armomtrek van 35 tot 44 cm (manchet 16x36 cm))
Klein S ManchetType 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.15.1 Klein (Een manchet voor een volwassene met een armomtrek van 22 tot 26 cm (manchet 12x22 cm) )
Extra groot XL ManchetType 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.15.1 Extra groot (Een manchet voor het dijbeen of arm wanneer de armomtrek 45 tot 52 cm is (manchet 16x42 cm))
Kind KIND ManchetType 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.15.1 Maat voor kind (Een manchet voor kinderen of voor volwassenen met een dunne arm (manchet ca. 8x21 cm) )
Jong kind JONGKIND ManchetType 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.15.1 Maat voor jong kind (Een manchet voor jonge kinderen (manchet ca. 5x15 cm))
Neonaat NEONAAT ManchetType 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.15.1 Maat voor neonaat (Een manchet voor neonaten (manchet ca. 3x6 cm))

HoudingCodeList

OID:2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.4.5

Concept Name Concept Code Coding Syst. Name Coding System OID Description
Orthostatic body position 10904000 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Staand
Recumbent body position 102538003 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Liggend
Sitting position 33586001 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Zittend
Position with tilt 272587006 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Achteroverleunend
Trendelenburg position 34106002 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Positie van Trendelenburg

MeetmethodeCodeList

OID:2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.4.1

Concept Name Concept Code Coding Syst. Name Coding System OID Description
Non-invasive 22762002 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Niet-invasief
Invasive 10179008 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Invasief

MeetLocatieCodeList

OID:2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.4.4

Concept Name Concept Code Coding Syst. Name Coding System OID Description
Upper arm structure 40983000 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Bovenarm
Right upper arm structure 368209003 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Rechter bovenarm
Left upper arm structure 368208006 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Linker bovenarm
Thigh structure 68367000 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Bovenbeen
Structure of right thigh 11207009 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Rechter bovenbeen
Structure of left thigh 61396006 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Linker bovenbeen
Wrist region structure 8205005 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Pols
Structure of right wrist 9736006 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Rechterpols
Structure of left wrist 5951000 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Linkerpols
Finger structure 7569003 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Vinger
Ankle region structure 344001 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Enkel
Structure of right ankle 6685009 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Rechterenkel
Structure of left ankle 51636004 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Linkerenkel

Referenties

1. Parelsnoer DCM Bloeddruk v0.9 [Online] Beschikbaar op: http://www.nictiz.nl/uploaded/FILES/htmlcontent/dcm/parelsnoer/Bloeddruk%20v0.9.pdf [Geraadpleegd: 23 februari 2015].

2. openEHR-EHR-OBSERVATION.blood_pressure.v1 [Online] Beschikbaar op: http://www.openehr.org/knowledge/ [Geraadpleegd: 23 februari 2015].