Be.nl.hd.Betaler

From Clinical Building Blocks
Jump to: navigation, search


Algemeen

Naam: be.nl.hd.Betaler
Versie: 0.0.1
Status: Draft

Metadata

DCM::CoderList healthdata.be
DCM::ContactInformation.Address *
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom *
DCM::ContentAuthorList Clinical Building Blocks Expert Group & healthdata.be
DCM::CreationDate 23-11-2012
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name healthdata.be
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.1.1
DCM::KeywordList Verzekeringsgegevens
DCM::LifecycleStatus Draft
DCM::ModelerList Clinical Building Blocks Expert Group & healthdata.be
DCM::Name be.nl.hd.Payer
DCM::PublicationDate
DCM::PublicationStatus
DCM::ReviewerList Clinical Building Blocks Expert Group & healthdata.be
DCM::RevisionDate 05-01-2016
DCM::Superseeds
DCM::Version 0.0.1

Versiebeheer

Concept

Betalers zijn organisaties of individuen die betalen voor de aan de patiënt geleverde zorg. Deze organisaties of individuen kunnen zijn: instellingen of personen die financieel garant staan of verantwoordelijk zijn voor de patiënt (zoals ouders van minderjarigen), organisaties met directe financiële verantwoordelijkheid, combinaties van deze of de patiënt zelf.

Doel

Het vastleggen van de gegevens van de betalende instanties en personen dient om betaling van de kosten van de geleverde zorg te vereenvoudigen en op voorhand inzicht te verkrijgen hoe deze kosten betaald gaan worden, zeker waar het gaat om niet verzekerde zorg.

Informatiemodel

Be.nl.hd.BetalerModel.png
Verwijs naar de legenda pagina voor meer informatie over de gebruikte soorten en typen data

rootconcept Betaler
Definition Rootconcept van de bouwsteen Betaler. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Betaler.
Type Zib.png
container BetalerPersoon
Definition Container van het concept BetalerPersoon. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept BetalerPersoon.
Datatype Container.png
data BetalerNaam
Definition Naamgegevens van de betalende persoon of organisatie (rechtspersoon).
Datatype ST.png
container Bankgegevens
Definition Container van het concept Bankgegevens. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept Bankgegevens.
Datatype Container.png
data BankNaam
Definition Naam van de financiële instelling.
Datatype ST.png
DCM::ExampleValue ING
data Bankcode
Definition Code die de bank en het filiaal aangeven. Voor Europese landen is dat de BIC of SWIFT code van de instelling.
Datatype ST.png
DCM::ExampleValue INGBNL2A
data Rekeningnummer
Definition Rekeningnummer van de betaler bij de genoemde instelling. Voor Europese landen is dit het IBAN nummer.
Datatype ST.png
DCM::ExampleValue NL85INGB0001234567
container Verzekeraar
Definition Container van het concept Verzekeraar. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept Verzekeraar.
Datatype Container.png
container Verzekering
Definition Container van het concept Verzekering. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept Verzekering.
Datatype Container.png
data BeginDatumTijd
Definition Datum vanaf wanneer de dekking van de verzekering geldt.
Datatype TS.png
DCM::ExampleValue 01-01-2012
data EindDatumTijd
Definition Datum tot wanneer de dekking van de verzekering geldt.

Dit item mapt op het EHIC veld 9 'Expiry date'.

Datatype TS.png
DCM::ExampleValue 31-01-2013
data IdentificatieNummer
Definition Unieke zorgverzekeraarsidentificatie (het UZOVI-nummer).
Datatype 16px
DCM::AssigningAuthority UZOVI OID: 2.16.840.1.113883.2.4.6.4
DCM::ExampleValue 3312
data OrganisatieNaam
Definition De naamgegevens van de zorgverzekeraar. Indien het UZOVI nummer als identificatienummer wordt opgegeven, is dit de naam zoals vermeld in het UZOVI register en ook bij de controle op verzekeringsrecht (COV) wordt teruggegeven.
Datatype ST.png
DCM::ExampleValue MijnZorgverzekering N.V.
data VerzekerdeNummer
Definition Nummer waaronder de verzekerde bekend is bij de verzekeraar

Dit item mapt op het EHIC veld 8 'Identification number of the card'

Datatype ST.png
DCM::ExampleValue 992298765
data Adres::Adresgegevens
Definition Adresgegevens van betaler.
Datatype Container.png
DCM::ReferencedDefinitionCode NL-CM:0.1.4 Dit is een verwijzing naar het concept Adresgegevens in de bouwsteen Patient
data TelefoonEmail::Contactgegevens
Definition Telefoonnummer en/of e-mailadres van betaler.
Datatype Container.png
DCM::ReferencedDefinitionCode NL-CM:0.1.5 Dit is een verwijzing naar het concept Contactgegevens in de bouwsteen Patient
data VerzekeringsSoort
Definition Soort verzekering. Codes zoals geretourneerd bij de controle op verzekeringsrecht
Datatype CD.png
DCM::ExampleValue Basis verzekerd
DCM::ValueSet File:List.png InsuranceTypeCodeList OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.1.1.1

Codelijsten

InsuranceTypeCodeList

|-|InsuranceTypeCodeList||-|ConceptName|ConceptCode|Codesystem|CodesystemOID|Description|

Concept Name Concept Code Codesystem Codesystem OID Description
To be decided -

Referenties