Be.nl.hd.BehandelAanwijzing

From Clinical Building Blocks
Jump to: navigation, search


Algemeen

Naam: be.nl.hd.BehandelAanwijzing
Versie: 0.0.1
Status: Draft

Metadata

DCM::CoderList healthdata.be
DCM::ContactInformation.Address *
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom *
DCM::ContentAuthorList Clinical Building Blocks Expert Group & healthdata.be
DCM::CreationDate 25-10-2012
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name healthdata.be
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.2.1
DCM::KeywordList advance directives, behandel aanwijzing, wilsverklaring, behandelbeperking
DCM::LifecycleStatus Draft
DCM::ModelerList Clinical Building Blocks Expert Group & healthdata.be
DCM::Name be.nl.hd.TreatmentDirective
DCM::PublicationDate
DCM::PublicationStatus
DCM::ReviewerList Clinical Building Blocks Expert Group & healthdata.be
DCM::RevisionDate 05-01-2016
DCM::Superseeds
DCM::Version 0.0.1

Versiebeheer

Concept

Een behandelaanwijzing bevat een afgesproken beperking in de behandeling gebaseerd op de mondelinge of schriftelijke wilsverklaring van de patiënt.

Doel

Een goed overzicht behandelaanwijzingen gebaseerd op de wensen van de patiënt of diens gevolmachtigde over (on)gewenste behandelingen is belangrijk bij de zorg voor de patiënt. Vooral in de acute situatie is een beknopte en overzichtelijke lijst van belang. Door de grote verscheidenheid van ziektebeelden gaat het niet alleen om een reanimatie setting maar ook om situaties waar ten gevolge van een bestaand ziektebeeld de conditie van de patiënt zeer snel achteruit gaat.


Een zorgverlener die deze gegevens raadpleegt kan deze bestaande behandelaanwijzingen met de patiënt, zijn familie of gevolmachtigde bespreken en eventueel in het beleid opnemen.Informatiemodel

Be.nl.hd.BehandelAanwijzingModel.png
Verwijs naar de legenda pagina voor meer informatie over de gebruikte soorten en typen data

rootconcept BehandelAanwijzing
Definition Rootconcept van de bouwsteen BehandelAanwijzing. Dit concept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen BehandelAanwijzing.Type Zib.png
container Verificatie
Definition Container van het concept Verificatie. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept Verificatie.
Datatype Container.png
data Geverifieerd
Definition Indicatie van het feit dat de behandelaanwijzing geverifieerd is met de patiënt, zijn familie en/of gevolmachtigde.
Datatype BL.png
DCM::ExampleValue Ja
data VerificatieDatum
Definition Datum waarop de verificatie met de patiënt, zijn familie en/of gevolmachtigde heeft plaatsgevonden.
Datatype TS.png
DCM::ExampleValue 11-09-2012
data Beperkingen
Definition De beperkingen of specifieke omstandigheden die voor een bepaalde behandeling gelden.
Datatype ST.png
DCM::ExampleValue Voor intubatie eerst overleg met echtgenote
data BeginDatum
Definition Datum waarop de behandelaanwijzing van kracht is geworden. Een vage datum, bijv. alleen een jaartal, is toegestaan.
Datatype TS.png
DCM::ExampleValue 30-08-2012
data EindDatum
Definition Datum waarop de behandelaanwijzing eindigt. Een vage datum, bijv. alleen een jaartal, is toegestaan.


Indien de geldigheid van de behandelaanwijzing niet als datum is uit te drukken, bijvoorbeeld "tot aan ontslag uit het ziekenhuis" kan dit in het concept Toelichting vermeld worden.

Datatype TS.png
DCM::ExampleValue 31-06-2013
data Toelichting
Definition Opmerkingen bij de behandelaanwijzing. Bijvoorbeeld, een tekstuele beschrijving van een einddatum van de behandelaanwijzing die als datum is aan te geven ("tot aan ontslag uit het ziekenhuis").
Datatype ST.png
data Wilsverklaring::Wilsverklaring
Definition Een (schriftelijke) verklaring waarin een persoon wensen aangeeft met betrekking tot toekomstig medisch handelen, voor het geval deze persoon op dat moment niet meer in staat is (of wordt geacht) hierover beslissingen te nemen.
Datatype Container.png
DCM::ReferencedDefinitionCode NL-CM:7.15.1 Dit is een verwijzing naar het concept Wilsverklaring in de bouwsteen Wilsverklaring.
data GeverifieerdBij
Definition De persoon met wie de behandelaanwijzing is besproken en geverifieerd.
Datatype CD.png
DCM::ExampleValue Patient
DCM::ValueSet File:List.png VerifiedWithCodeList OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.2.4
data Behandeling
Definition De medische behandeling waarop de behandelaanwijzing betrekking heeft.
Datatype CD.png
DCM::ExampleValue Opname op intensive care
DCM::ValueSet File:List.png TreatmentCodeList OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.2.1
data BehandelingToegestaan
Definition Indicatie van het al dan niet of met beperkingen toestaan van de behandelingen.
Datatype CD.png
DCM::ExampleValue Ja,maar met beprekingen
DCM::ValueSet File:List.png TreatmentPermittedCodeList OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.2.2

Codelijsten

Behandeling

OID:2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.2.1

Concept Name Concept Code Coding Syst. Name Coding System OID Description
Admission to intensive care unit (procedure) 305351004 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Opname op intensive care
Cardiopulmonary resuscitation (procedure) 89666000 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Cardiopulmonaire resuscitatie
Artificial respiration (procedure) 40617009 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Kunstmatige beademing
Administration of blood product (procedure) 116762002 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Toediening van een bloedproduct
Other OTH NullFlavor 2.16.840.1.113883.5.1008 Overige behandelingen, namelijk (in vrije tekst meegeven)

BehandelingToegestaan

|-|TreatmentPermittedCodeList||-|ConceptName|ConceptCode|CodingSyst.Name|CodingSystemOID|Description|

Concept Name Concept Code Coding Syst. Name Coding System OID Description
To be decided -

GeverifieerdBij

OID:2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.2.4

Concept Name Concept Code Coding Syst. Name Coding System OID Description
Patient 116154003 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Pati\'ebnt
Parent 40683002 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Ouder
Guardian 394619001 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Voogd
Holder of enduring power of attorney 8601000146109 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Gevolmachtigde
Other OTH NullFlavor 2.16.840.1.113883.5.1008 Anders, namelijk (in vrije tekst meegeven)

Referenties