Be.nl.hd.BarthelIndex

From Clinical Building Blocks
Jump to: navigation, search


Algemeen

Naam: be.nl.hd.BarthelIndex
Versie: 0.0.1
Status: Draft

Metadata

DCM::CoderList healthdata.be
DCM::ContactInformation.Address *
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom *
DCM::ContentAuthorList Clinical Building Blocks Expert Group & healthdata.be
DCM::CreationDate 2-2-2013
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name healthdata.be
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.4.2
DCM::KeywordList score, index, ADL, afhankelijkheid, barthel
DCM::LifecycleStatus Draft
DCM::ModelerList Clinical Building Blocks Expert Group & healthdata.be
DCM::Name be.nl.hd.BarthelIndex
DCM::PublicationDate
DCM::PublicationStatus
DCM::ReviewerList Clinical Building Blocks Expert Group & healthdata.be
DCM::RevisionDate 05-01-2016
DCM::Superseeds
DCM::Version 0.0.1

Versiebeheer

Concept

De Barthel-index is een gevalideerd meetinstrument voor het vastleggen en volgen van activiteiten van het dagelijks leven (ADL) van patiënten en indirect de mate van afhankelijk zijn van hulp.

De lijst bestaat uit 10 onderdelen: darm, blaas, uiterlijke verzorging, toiletgebruik, eten, transfers (bed-stoel en omgekeerd), mobiliteit, aan- en uitkleden, trappen lopen en baden/douchen waaraan een score wordt toegekend.

De totaalscore is de som van de scores van de 10 onderdelen.

Doel

Het verkrijgen van inzicht in de afhankelijkheid van zorg voor het uitvoeren van algemene dagelijkse activiteiten door middel van een gevalideerde score. Dit om, zo nodig, de zorg aan te passen aan de behoeften van de patiënt.

Informatiemodel

Be.nl.hd.BarthelIndexModel.png
Verwijs naar de legenda pagina voor meer informatie over de gebruikte soorten en typen data

rootconcept BarthelIndex
Definition Rootconcept van de bouwsteen BarthelIndex. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen BarthelIndex.
Type Zib.png
data TotaalScore
Definition De score van de Barthel index is de som van de scores op de afzonderlijke variabelen.

De interpretatie van deze totaalscore is 0-9 voor ernstig beperkt, 10-19 voor matig beperkt en

20 voor zelfstandig. Twintig is de maximale score.

Datatype INT.png
data Darm
Definition De darmfunctie beschrijft de mate van ontlastingsincontinentie.


Bij de uitvraag wordt de toestand van de voorgaande week beschouwd.

Hierbij worden de volgende interpretaties gehanteerd:

 • Incontinent: incontinent of klysma noodzakelijk.
 • Ongelukje: max. 1 keer per week een ongelukje.
 • Continent: gedurende de hele week continent.
Datatype CO.png
DCM::ValueSet File:List.png DarmCodelijst OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.2.1
data Blaas
Definition De blaasfunctie beschrijft de mate van urine-incontinentie.


Bij de uitvraag wordt de toestand van de voorgaande week beschouwd.

Hierbij worden de volgende interpretaties gehanteerd:

 • Incontinent: incontinent of katheter.
 • Ongelukje: max. 1 keer per 24 uur een ongelukje.
 • Continent: gedurende de hele week continent of een patiënt die zijn katheter zelf kan verzorgen.
Datatype CO.png
DCM::ValueSet File:List.png BlaasCodelijst OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.2.2
data [en-US]Grooming[\en-US][nl-BE]UiterlijkeVerzorging[nl-BE][fr-BE]Soins personnels[\fr-BE]
Definition Uiterlijke verzorging geeft een indicatie van de mate waarin de patiënt in staat is zichzelf te verzorgen. Dit verwijst naar persoonlijke verzorging zoals tandenpoetsen, haren te kammen, scheren en wassen.

Bij de uitvraag wordt de toestand van de voorgaande 24-48 uur beschouwd. Hierbij worden de volgende interpretaties gehanteerd:

 • Afhankelijk: niet in staat zelfstandig het uiterlijk te verzorgen.
 • Onafhankelijk: in staat zelfstandig tanden te poetsen, haren te kammen, te scheren en te wassen.
Datatype CO.png
DCM::ValueSet File:List.png UiterlijkeVerzorgingCodelijst OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.2.3
data Toiletgebruik
Definition Toiletgebruik geeft een indicatie van de mate waarin de patiënt in staat is zelfstandig het toilet te gebruiken.


Hierbij worden de volgende interpretaties gehanteerd:

 • Afhankelijk: afhankelijk.
 • Hulp: heeft enige hulp nodig maar kan sommige dingen zelf, bijvoorbeeld zichzelf afvegen.
 • Onafhankelijk: in staat om naar toilet te gaan, zich voldoende uit te kleden, schoon te maken, aan te kleden en weg te gaan.
Datatype CO.png
DCM::ValueSet File:List.png ToiletgebruikCodelijst OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.2.4
data Eten
Definition Eten geeft een indicatie van de mate waarin de patiënt zelfstandig kan eten.


Hierbij worden de volgende interpretaties gehanteerd:

 • Niet zelfstandig: niet in staat zelfstandig te eten.
 • Hulp: voedsel wordt fijngemaakt; patiënt eet zelf maar heeft hulp nodig bij snijden, smeren van boter, enzovoorts.
 • Onafhankelijk: in staat om normaal voedsel (ook hard voedsel) te eten. Het eten mag gekookt en geserveerd worden door anderen maar mag niet worden fijngemaakt.
Datatype CO.png
DCM::ValueSet File:List.png EtenCodelijst OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.2.5
data Transfers
Definition Transfer geeft een indicatie van de mate waarin de patiënt in staat is zelfstandig transfers uit te voeren van bed naar stoel en terug.


Hierbij worden de volgende interpretaties gehanteerd:

 • Niet zelfstandig: niet in staat om te zitten, er wordt gebruik gemaakt van tillift.
 • Veel hulp: hulp van een sterk, getraind persoon of 2 gewone personen, maar patiënt kan zelfstandig rechtop zitten.
 • Weinig hulp: een persoon voor toezicht of enige hulp, in woorden of lichamelijk.
 • Onafhankelijk: heeft geen hulp nodig.
Datatype CO.png
DCM::ValueSet File:List.png TransfersCodelijst OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.2.6
data Mobiliteit
Definition Mobiliteit geeft een indicatie van de mate waarin de patiënt in staat is zelfstandig te verplaatsen.


Hierbij worden de volgende interpretaties gehanteerd:

 • Afhankelijk: kan zich niet verplaatsen.
 • Onafhankelijk met rolstoel: maakt gebruik van rolstoel incl. het zonder hulp nemen van hoeken en deuren.
 • Loopt met hulp: hulp van één persoon, bijv. in woorden of lichamelijk.
 • Onafhankelijk: kan zich verplaatsen in huis of op afdeling; hulpmiddel mag worden gebruikt.
Datatype CO.png
DCM::ValueSet File:List.png MobiliteitCodelijst OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.2.7
data AanUitkleden
Definition AanUitkleden geeft een indicatie van de mate waarin de patiënt in staat is zichzelf zelfstandig aan en uit te kleden.


Hierbij worden de volgende interpretaties gehanteerd:

 • Afhankelijk: afhankelijk.
 • Hulp: heeft hulp nodig maar kan ongeveer de helft zelf, bijv. alleen hulp bij knopen en/of ritssluitingen.
 • Onafhankelijk: in staat kleren te kiezen en aan te doen.
Datatype CO.png
DCM::ValueSet File:List.png AanUitkledenCodelijst OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.2.8
data TrappenLopen
Definition TrappenLopen geeft een indicatie van de mate waarin de patiënt in staat is zelfstandig de trap op en af te gaan.


Hierbij worden de volgende interpretaties gehanteerd:

 • Afhankelijk: niet in staat de trap op en af te gaan.
 • Hulp: heeft hulp nodig, bijv. in woorden, lichamelijk of in de vorm van een hulpmiddel.
 • Onafhankelijk: in staat zelfstandig de trap op en af te gaan, en kan eventueel hulpmiddel zelf dragen.Datatype CO.png
DCM::ValueSet File:List.png TrappenLopenCodelijst OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.2.9
data BadenDouchen
Definition BadenDouchen geeft een indicatie van de mate waarin de patiënt in staat is zelfstandig te douchen of in bad te gaan.


Hierbij worden de volgende interpretaties gehanteerd:

 • Afhankelijk: niet in staat zelfstandig te baden.
 • Onafhankelijk: in staat zonder toezicht of hulp in en uit bad stappen en zichzelf te wassen.
Datatype CO.png
DCM::ValueSet File:List.png BadenDouchenCodelijst OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.2.10

Codelijsten

DressingCodeList

OID:2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.2.8

Concept Name Concept Code Concept Value Coding Syst. Name Coding System OID Description
Afhankelijk DRESS0 0 BarthelAanUitkleden 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.1.8 Afhankelijk
Hulp DRESS1 1 BarthelAanUitkleden 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.1.8 Heeft hulp nodig maar kan ongeveer de helft zelf
Onafhankelijk DRESS2 2 BarthelAanUitkleden 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.1.8 Onafhankelijk

BathingCodeList

OID:2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.2.10

Concept Name Concept Code Concept Value Coding Syst. Name Coding System OID Description
Afhankelijk BATH0 0 BarthelBadenDouchen 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.1.10 Afhankelijk
Onafhankelijk BATH1 1 BarthelBadenDouchen 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.1.10 Onafhankelijk

BladderCodeList

OID:2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.2.2

Concept Name Concept Code Concept Value Coding Syst. Name Coding System OID Description
Incontinent URIN0 0 BarthelBlaas 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.1.2 Incontinent of katheter
Ongelukje URIN1 1 BarthelBlaas 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.1.2 Af en toe een ongelukje (max. 1 keer per 24 uur)
Continent URIN2 2 BarthelBlaas 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.1.2 Continent (gedurende meer dan 7 dagen)

BowelsCodeList

OID:2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.2.1

Concept Name Concept Code Concept Value Coding Syst. Name Coding System OID Description
Incontinent FECAL0 0 BarthelDarm 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.1.1 Incontinent
Ongelukje FECAL1 1 BarthelDarm 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.1.1 Af en toe een ongelukje
Continent FECAL2 2 BarthelDarm 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.1.1 Continent

FeedingCodeList

OID:2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.2.5

Concept Name Concept Code Concept Value Coding Syst. Name Coding System OID Description
Niet zelfstandig FEED0 0 BarthelEten 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.1.5 Niet in staat (niet zelfstandig)
Hulp FEED1 1 BarthelEten 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.1.5 Heeft hulp nodig bij snijden, smeren van boter, enz.
Onafhankelijk FEED2 2 BarthelEten 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.1.5 Onafhankelijk

MobilityCodeList

OID:2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.2.7

Concept Name Concept Code Concept Value Coding Syst. Name Coding System OID Description
Afhankelijk MOBIL0 0 BarthelMobiliteit 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.1.7 Kan zich niet verplaatsen
Onafhankelijk met rolstoel MOBIL1 1 BarthelMobiliteit 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.1.7 Onafhankelijk, maar maakt gebruik van rolstoel, incl. het zonder hulp nemen van hoeken en deuren.
Loopt met hulp MOBIL2 2 BarthelMobiliteit 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.1.7 Loopt met hulp van 1 persoon (hulp van woorden of lichamelijk)
Onafhankelijk MOBIL3 3 BarthelMobiliteit 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.1.7 Onafhankelijk

ToiletUseCodeList

OID:2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.2.4

Concept Name Concept Code Concept Value Coding Syst. Name Coding System OID Description
Afhankelijk TOIL0 0 BarthelToiletgebruik 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.1.4 Afhankelijk
Hulp TOIL1 1 BarthelToiletgebruik 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.1.4 Heeft enige hulp nodig maar kan sommige dingen zelf
Onafhankelijk TOIL2 2 BarthelToiletgebruik 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.1.4 Onafhankelijk (op en af, uit- en aankleden, afvegen)

TransfersCodeList

OID:2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.2.6

Concept Name Concept Code Concept Value Coding Syst. Name Coding System OID Description
Niet zelfstandig TRANS0 0 BarthelTransfer 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.1.6 Niet in staat (niet zelfstandig)
Veel hulp TRANS1 1 BarthelTransfer 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.1.6 Veel hulp (1-2 mensen lichamelijk)
Weinig hulp TRANS2 2 BarthelTransfer 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.1.6 Weinig hulp (met hulp van woorden of lichamelijk)
Onafhankelijk TRANS3 3 BarthelTransfer 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.1.6 Onafhankelijk

ClimbingStairsCodeList

OID:2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.2.9

Concept Name Concept Code Concept Value Coding Syst. Name Coding System OID Description
Afhankelijk CLIMB0 0 BarthelTrappenLopen 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.1.9 Niet in staat
Hulp CLIMB1 1 BarthelTrappenLopen 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.1.9 Heeft hulp nodig (woorden, lichamelijk of hulpmiddel)
Onafhankelijk CLIMB2 2 BarthelTrappenLopen 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.1.9 Onafhankelijk naar boven en naar beneden

GroomingCodeList

OID:2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.2.3

Concept Name Concept Code Concept Value Coding Syst. Name Coding System OID Description
Hulp GROOM0 0 BarthelUiterlijkeVerzorging 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.1.3 Heeft hulp nodig
Onafhankelijk GROOM1 1 BarthelUiterlijkeVerzorging 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.1.3 Onafhankelijk (gezicht, haar, tanden, scheren)

Referenties

1. Barthel Index [Online] Beschikbaar op: http://www.zorginformatiemodel.nl/1_documentatie/Doc_Obs_Barthel_Index_R01_V1_3.pdf [Geraadpleegd: 23 februari 2015].

2. Barthel Index [Online] Beschikbaar op: http://www.openehr.org/knowledge/ [Geraadpleegd: 18 februari 2013].

3. GOOSSEN, W.T.F. et al. (2004) Specificaties CVA keteninformatiesysteem. Versie 1.1. Leidschendam, Nictiz.

4. HAAN DE, R. et al. (1993) Klinimetrische evaluatie van de Barthel-index, een maat voor beperkingen in het dagelijks functioneren. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. 37 (18), p. 917-921.

5. MAHONY, F.I. et al. (1965) Functional Evaluation: The Barthel Index. Maryland State Medical Journal. 1965 (14), p .61-65.

6. PEPPEN VAN, R.P.S. et al. (2004) Richtlijn Beroerte. Amersfoort, Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).