Be.nl.hd.AllergieIntolerantie

From Clinical Building Blocks
Jump to: navigation, search


Algemeen

Naam: be.nl.hd.AllergieIntolerantie
Versie: 0.0.1
Status: Draft

Metadata

DCM::CoderList healthdata.be
DCM::ContactInformation.Address *
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom *
DCM::ContentAuthorList Clinical Building Blocks Expert Group & healthdata.be
DCM::CreationDate 15-12-2014
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name healthdata.be
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.8.2
DCM::KeywordList Allergie, Overgevoeligheid
DCM::LifecycleStatus Draft
DCM::ModelerList Clinical Building Blocks Expert Group & healthdata.be
DCM::Name be.nl.hd.AllergyIntolerance
DCM::PublicationDate
DCM::PublicationStatus
DCM::ReviewerList Clinical Building Blocks Expert Group & healthdata.be
DCM::RevisionDate 05-01-2016
DCM::Superseeds
DCM::Version 0.0.1

Versiebeheer

Concept

Een allergie of intolerantie beschrijft de geneigdheid tot overgevoeligheid van een patiënt voor een stof, zodat na blootstelling een ongewenste fysiologische reactie verwacht wordt, terwijl bij de meeste mensen bij die hoeveelheid geen reactie zou optreden. De waargenomen fysiologische veranderingen zijn meestal het resultaat van een immunologische reactie. De stoffen kunnen als volgt worden ingedeeld: - Geneesmiddel - Geneesmiddelgroep - Ingrediënt/toevoeging - Voeding - Omgevingsfactor - Dier - Planten - Chemicaliën - Inhalatieallergenen

Doel

Het vastleggen en doorgeven van allergieën en intoleranties, is een belangrijk onderdeel van de medische registratie. Het raakt de kern van patiëntveiligheid in het algemeen en medicatieveiligheid in het bijzonder. In de uitvoering van onderzoek, behandeling en verzorging moet veelal continu rekening worden gehouden met deze patiëntkenmerken. Allergieën en intoleranties zijn in principe ook aandoeningen en zouden ook als probleem vastegelegd kunnen worden. Het is niettemin gebruikelijk deze separaat vast te leggen. Allergieën/Intoleraties hebben veel gemeen met waarschuwingen (Alert). Belangrijk verschil is dat bij allergieën en intoleranties veel getailleerdere informatie wordt vast gelegd o.a over de reacties op de veroorzakende stof. Daarnaast is niet iedere waarschuwing een probleem of medische conditie. Bij allergie/intolerantie is dit wel het geval, terwijl niet iedere allergie of intolerentie een waarschuwing inhoudt.

Informatiemodel

Be.nl.hd.AllergieIntolerantieModel.png
Verwijs naar de legenda pagina voor meer informatie over de gebruikte soorten en typen data

rootconcept AllergieIntolerantie
Definition Rootconcept van de bouwsteen AllergieIntolerantie. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen AllergieIntolerantie.
Type Zib.png
data BeginDatumTijd
Definition De datum en tijd dat de allergie of de ongewenste reactie is vastgesteld.

Dit kan een exacte datum en tijd zijn maar ook een globale aanduiding van de datum (bijvoorbeeld alleen jaar of jaar en maand).

Datatype TS.png
DCM::ExampleValue 09-10-2011
data LaatsteReactieDatumTijd
Definition Opgave van de laatste maal dat een reactie in het licht van de overgevoeligheid is opgetreden.
Datatype TS.png
data Toelichting
Definition Tekstuele toelichting op de overgevoeligheid die niet in één van de andere velden kan worden weergegeven.
Datatype ST.png
container Reactie
Definition Container van het concept Reactie. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept Reactie.
Datatype Container.png
data ReactieBeschrijving
Definition Tekstuele beschrijving van de reactie als geheel.
Datatype ST.png
data ReactieTijdstip
Definition Datum en tijd waarop de reactie plaats gevonden heeft. Dit mag ook alleen een datum of een gedeeltelijke datum zijn, indien dit niet nauwkeuriger bekend is.
Datatype TS.png
data ReactieDuur
Definition Tijdsduur van de reactie.
Datatype PQ.png
data Symptoom
Definition De inhoudelijke specificatie van de reactie die optreedt indien de patiënt wordt blootgesteld aan de veroorzakende stof.
Datatype CD.png
DCM::ExampleValue Anafylaxie,Jeuk
DCM::ValueSet File:List.png SymptomCodeList OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.8.2.5
data SpecifiekeStof
Definition Meer specifieke aanduiding van de stof die de reactie opriep. Dit kan een specifieke stof uit een groep stoffen zijn waarvoor de patiënt allergisch of overgevoelig is.
Datatype CD.png
DCM::ValueSet File:List.png SpecifiekeStofAllergeneStoffenCodelijst OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.8.2.16

Allergene stoffen niet gerelateerd aan medicatiebewaking.

DCM::ValueSet File:List.png SpecifiekeStofHPKCodelijst OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.8.2.18
DCM::ValueSet File:List.png SpecifiekeStofSNKCodelijst OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.8.2.10
DCM::ValueSet File:List.png SpecifiekeStofSSKCodelijst OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.8.2.9
DCM::ValueSet File:List.png SpecifiekeStofThesaurus122Codelijst OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.8.2.11
data Waarschijnlijkheid
Definition Aanduiding van de waarschijnlijkheid dat de stof die beschreven is in het concept 'SpecifiekeStof' de reactie veroorzaakt heeft.
Datatype CD.png
DCM::ValueSet File:List.png ProbabilityCodeList OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.8.2.8
data WijzeVanBlootstelling
Definition Wijze waarop de patiënt in aanraking is gekomen met de veroorzakende stof of de wijze waarop de stof toegediend is.
Datatype CD.png
DCM::ValueSet File:List.png MannerOfExposureCodeList OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.8.2.12
data Ernst
Definition De ernst van de reactie ten gevolge van de blootgestelling aan de veroorzakende stof.
Datatype CD.png
DCM::ExampleValue Ernstig
DCM::ValueSet File:List.png SeverityCodeList OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.8.2.6
data VeroorzakendeStof
Definition Stof, groep stoffen of omgevingsfactor waar de patiënt allergisch of overgevoelig voor is.
Datatype CD.png
DCM::ValueSet File:List.png VeroorzakendeStofAllergeneStoffenCodelijst OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.8.2.17

Allergene stoffen niet gerelateerd aan medicatiebewaking.

DCM::ValueSet File:List.png VeroorzakendeStofHPKCodelijst OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.8.2.19
DCM::ValueSet File:List.png VeroorzakendeStofSNKCodelijst OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.8.2.14
DCM::ValueSet File:List.png VeroorzakendeStofSSKCodelijst OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.8.2.13
DCM::ValueSet File:List.png VeroorzakendeStofThesaurus122Codelijst OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.8.2.15
data AllergieCategorie
Definition Identificeert de categorie van de overgevoeligheid aan zoals medicatie, voedsel of omgeving.
Datatype CD.png
DCM::ValueSet File:List.png AllergyCategoryCodeList OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.8.2.2
data AllergieStatus
Definition Bewering over de status van de overgevoeligheid.
Datatype CD.png
DCM::ValueSet File:List.png AllergyStatusCodeList OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.8.2.3
data MateVanKritiekZijn
Definition Mate van kritiek zijn wordt gedefinieerd als "de potentiële ernst van toekomstige reacties."

Dit vertegenwoordigt een klinisch oordeel over het worst case scenario voor een toekomstige reactie. Het kan worden gebaseerd op de ernst van de reacties in het verleden, de dosis en de wijze van blootstelling die in het verleden reacties veroorzaakten, en de levensbedreigende potentie van het type reactie. Mate van kritiek zijn is een kenmerk van de allergische aandoening, niet van de reactie.

Datatype CD.png
DCM::ValueSet File:List.png CriticalExtentCodeList OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.8.2.4

Codelijsten

CausativeSubstanceCodeList

OID:2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.8.2.17

Codes Coding Syst. Name Coding System OID
Alle waarden SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96

WijzeVanBlootstelling

OID:2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.8.2.12

Codes Coding Syst. Name Coding System OID
SNOMED CT: <284009009 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96

SpecificSubstanceCodeList

OID:2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.8.2.16

Codes Coding Syst. Name Coding System OID
Alle waarden SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96

Waarschijnlijkheid

OID:2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.8.2.8

Concept Name Concept Code Coding System Name Coding System OID Description
Definitely present 410591008 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Zeker
Probably present 410592001 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Waarschijnlijk
Known possible 410590009 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Mogelijk
Probably not present 410593006 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Onwaarschijnlijk
Definitely not present 410594000 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Zeker niet
Unknown 261665006 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Onbekend

AllergieCategorie

OID:2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.8.2.2

Concept Name Concept Code Coding System Name Coding System OID Description
Propensity to adverse reactions to food 418471000 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Voeding
Propensity to adverse reactions to drug 419511003 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Medicijn
Environmental allergy 426232007 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Omgeving
Allergy to substance 419199007 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Stof of product
Other OTH NullFlavor 2.16.840.1.113883.5.1008 Anders

AllergieStatus

OID:2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.8.2.3

Concept Name Concept Code Coding System Name Coding System OID Description
Active active ActStatus 2.16.840.1.113883.5.14 Actief
Completed completed ActStatus 2.16.840.1.113883.5.14 Niet meer aanwezig
Obsolete obsolete ActStatus 2.16.840.1.113883.5.14 Achterhaald
Nullified nullified ActStatus 2.16.840.1.113883.5.14 Foutief

MateVanKritiekZijn

OID:2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.8.2.4

Concept Name Concept Code Coding System Name Coding System OID Description
Low 62482003 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Laag
Medium 255508009 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Matig
High 75540009 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Hoog
Fatal 399166001 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Fataal

Symptoom

OID:2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.8.2.5

Concept Name Concept Code Coding System Name Coding System OID Description
Anaphylaxis 39579001 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Anafylaxie
Angioedema 41291007 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Angio-oedeem
Upper respiratory tract hypersensitivity reaction 490008 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Overgevoeligheidsreactie van de bovenste luchtwegen
Dyspnea 267036007 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Kortademigheid
Bronchospasm 4386001 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Bronchospasme
Urticaria (hives) 126485001 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Urticaria
Contact dermatitis 40275004 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Contactdermatitis
Itching of skin 418363000 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Jeuk
Eruption of skin 271807003 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Exantheem
Allergic conjunctivitis 473460002 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Allergische conjunctivitis
TEN - Toxic epidermal necrolysis 23067006 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Toxische epidermale necrolyse
Nausea and vomiting 16932000 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Misselijk en braken
Diarrhoea 62315008 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Diarree
Drug-induced erythema multiforme 297942002 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Door medicatie veroorzaakte erythema multiforme
Fever 386661006 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Koorts
Other OTH NullFlavor 2.16.840.1.113883.5.1008 Overig

Ernst

|-|SeverityCodeList|-|ConceptName|ConceptCode|CodingSystemName|Description|-|Mild|255604002|SNOMED|Mild|-|Moderate|6736007|SNOMED|Matigernstig|-|Severe|24484000|SNOMED|Ernstig|-

Concept Name Concept Code Coding System Name Description
Mild 255604002 SNOMED Mild
Moderate 6736007 SNOMED Matig ernstig
Severe 24484000 SNOMED Ernstig

Referenties

1. Z-INDEX. (2011) Allergieën en ongewenste middelen [Online] v. R V-2-3-1 Beschikbaar op: http://www.z-index.nl/g-standaard/beschrijvingen/functioneel/wijzigingen/mb/bewaking-op-allergie/IR%20Allergieen%20V%202-1-1.pdf [Geraadpleegd: 15 oktober 2014]

2. HL7 FHIR Resource AllergyIntolerance. [Online] Continuous Build. Beschikbaar op: http://hl7-fhir.github.io/allergyintolerance.html [Geraadpleegd: 12 maart 2014][fr-BE]1. Z-INDEX. (2011) Allergieën en ongewenste middelen [Online] v. R V-2-3-1 Disponible sur : http://www.z-index.nl/g-standaard/beschrijvingen/functioneel/wijzigingen/mb/bewaking-op-allergie/IR%20Allergieen%20V%202-1-1.pdf [Consulté le 15 octobre 2014]

2. HL7 FHIR Resource AllergyIntolerance. [Online] Continuous Build. Disponible sur : http://hl7-fhir.github.io/allergyintolerance.html [Consulté le 12 mars 2014][\fr-BE]