Be.nl.hd.Alert

From Clinical Building Blocks
Jump to: navigation, search


Algemeen

Naam: be.nl.hd.Alert
Versie: 0.0.1
Status: Draft

Metadata

DCM::CoderList healthdata.be
DCM::ContactInformation.Address *
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom *
DCM::ContentAuthorList Clinical Building Blocks Expert Group & healthdata.be
DCM::CreationDate 15-12-2014
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name healthdata.be
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.8.3
DCM::KeywordList alerts, alert, waarschuwing
DCM::LifecycleStatus Draft
DCM::ModelerList Clinical Building Blocks Expert Group & healthdata.be
DCM::Name be.nl.hd.Alert
DCM::PublicationDate
DCM::PublicationStatus
DCM::ReviewerList Clinical Building Blocks Expert Group & healthdata.be
DCM::RevisionDate 05-01-2016
DCM::Superseeds
DCM::Version 0.0.1

Versiebeheer

Concept

Een alert beschrijft een klinisch of administratief feit dat onder de aandacht van de gebruikers van de klinische systemen wordt gebracht , om er bij het vormen van diagnostisch en therapeutisch beleid of bij de omgang met de patiënt rekening mee te houden, meestal wegens een veiligheidsrisico.

Aandoeningen, die de overgevoeligheid van het lichaam voor een stof beschrijven, zich uitend in een specifieke fysiologische reactie na blootstelling, worden allergieën genoemd. Deze worden in een aparte bouwsteen beschreven.

Waarschuwingen voor niet allergische aandoeningen kunnen betreffen:

- een aandoening (conditie of diagnose die beschouwd kan worden als contra-indicatie voor het gebruik van groepen van geneesmiddelen of het ondergaan van een bepaalde therapie), zoals zwangerschap of een verlengd QT-syndroom

- Verminderde functie van een orgaansysteem (hartfalen, verminder lever- of nierfunctie, verminderde afweer)

- Kans op verspreiding van bepaalde micro-organismen (multiresistente bacterie, tuberkelbacterie, HIV, HBV, Ebola virus)

- Andere risico’s

Doel

Het vastleggen en doorgeven van aandoeningen of condities die aandacht behoeven, is een belangrijk onderdeel van de medische registratie. Het raakt de kern van patiëntveiligheid. In de uitvoering van onderzoek en behandeling moet veelal continu rekening worden gehouden met deze, als waarschuwing gemarkeerde, patiëntkenmerken. Ze verschaffen informatie die belangrijk is in relatie met de conditie van de patiënt en de opties die een zorgverlener heeft voor therapie. Aandoeningen die als Alert worden geregistreerd of overgedragen, kunnen ook als Probleem worden beschreven. Het verschil is hierin gelegen, dat de zorgverlener het probleem heeft aangemerkt als Alert = waarschuwing. In veel gevallen zal overdracht onderworpen zijn aan sterke privacy regels, aangezien de waarschuwing niet altijd een adequate reactie van de geïnformeerde omgeving kan uitlokken.

Informatiemodel

Be.nl.hd.AlertModel.png
Verwijs naar de legenda pagina voor meer informatie over de gebruikte soorten en typen data

rootconcept Alert
Definition Rootconcept van de bouwsteen Alert. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Alert.
Type Zib.png
data Conditie::Concern
Definition Een gezondheidsprobleem of toestand van de patiënt die de reden is van het alert. Het kan hierbij gaan om een probleem,toestand of diagnose van de patiënt die geldt als contra-indicatie bij het voorschrijven van medicatie of waarmee rekening moet worden gehouden bij het vormen van diagnostisch en therapeutisch beleid. Dit kan zijn in het belang van de patiënt zelf, maar het kan ook gaan om een probleem of aandoening waardoor de patiënt een risico vormt voor zijn omgeving, bijvoorbeeld besmettingsgevaar. Het betreft hier verwijzigingen naar condities die vermeld staan op de probleemlijst van de patiënt.


Indien sprake is van een contra-indicatie, dient het codesystem G-Standaard Contra Indicaties (Tabel 40) uit de ProbleemNaamCodelijst van de bouwsteen OverdrachtConcern gekozen te worden.

Datatype Container.png
DCM::ExampleValue VERMINDERDE NIERFUNCTIE
DCM::ReferencedDefinitionCode NL-CM:5.1.1 Dit is een verwijzing naar het concept Concern in de bouwsteen OverdrachtConcern.
data BeginDatumTijd
Definition De datum en tijd waarop de beschreven toestand als waarschuwing is aangemerkt.

Dit kan een exacte datum en tijd zijn maar ook een globale aanduiding van de datum (bijvoorbeeld alleen jaar of jaar en maand).

Datatype TS.png
DCM::ExampleValue 09-10-2011
data AlertNaam
Definition Een waarschuwing, anders dan een conditie of probleem. Zo kan bijvoorbeeld als alert 'Agressieve patient' meegegeven worden.

De waarschuwing kan als een gecodeerd gegeven worden vasrgelegd (voor veelvoorkomende alerts zijn codes voorzien), maar gezien het dynamische karakter van de waarschuwingen cf. Sars en Ebola, zullen deze alerts vaak als vrije tekst doorgegeven worden.

Datatype CD.png
DCM::ValueSet File:List.png AlertNameCodeList OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.8.3.2
data AlertType
Definition Geeft het type alert aan, dat wil zeggen een grove indeling van de oorzaak of oorsprong waaruit de waarschuwing voort komt.
Datatype CD.png
DCM::ExampleValue Conditie
DCM::ValueSet File:List.png AlertTypeCodeList OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.8.3.1

Codelijsten

AlertNameCodeList

OID:2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.8.3.2

Concept Name Concept Code Coding System Name Coding System OID Description
Infectious disease carrier 66598005 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Drager van besmettelijke ziekte
Methicillin resistant staphylococcus aureus carrier 432415000 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Drager MRSA
Carrier of vancomycin resistant enterococcus 431109006 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Drager VRE
Human immunodeficiency virus (HIV) carrier 699433000 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Drager HIV
Other OTH NullFlavor 2.16.840.1.113883.5.1008 Anders

AlertTypeCodeList

OID:2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.8.3.1

Concept Name Concept Code Coding System Name Coding System OID Description
condition 75323-6 LOINC 2.16.840.1.113883.6.1 conditie
alert 74018-3 LOINC 2.16.840.1.113883.6.1 waarschuwing

Referenties