Be.nl.hd.AlcoholGebruik

From Clinical Building Blocks
Jump to: navigation, search


Algemeen

Naam: be.nl.hd.AlcoholGebruik
Versie: 0.0.1
Status: Draft

Metadata

DCM::CoderList healthdata.be
DCM::ContactInformation.Address *
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom *
DCM::ContentAuthorList Clinical Building Blocks Expert Group & healthdata.be
DCM::CreationDate
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name healthdata.be
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.7.3
DCM::KeywordList social history, sociale anamnese, alcohol
DCM::LifecycleStatus Draft
DCM::ModelerList Clinical Building Blocks Expert Group & healthdata.be
DCM::Name be.nl.hd.AlcoholUse
DCM::PublicationDate
DCM::PublicationStatus
DCM::ReviewerList Clinical Building Blocks Expert Group & healthdata.be
DCM::RevisionDate 05-01-2016
DCM::Superseeds
DCM::Version 0.0.1

Versiebeheer

Concept

Alcohol is in de context van deze bouwsteen de verzamelnaam voor alcoholische dranken die als genotsmiddel genuttigd worden. Deze bouwsteen beschrijft de bij de patiënt uitgevraagde gegevens over het gebruik van alcohol.

Doel

Tijdens de sociale anamnese wordt frequent gevraagd naar het gebruik van alcohol. Overmatig of excessief (episodisch) alcoholgebruik kan van invloed zijn op de huidige behandeling en diagnostiek. Ook wordt alcoholproblematiek steeds vaker als nevendiagnose gesteld. Bron: Richtlijn - Multidisciplinaire richtlijn Stoornissen in het gebruik van alcohol (CBO, 2009)


Informatiemodel

Be.nl.hd.AlcoholGebruikModel.png
Verwijs naar de legenda pagina voor meer informatie over de gebruikte soorten en typen data

rootconcept AlcoholGebruik
Definition Rootconcept van de bouwsteen AlcoholGebruik. Dit concept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen AlcoholGebruik.
Type Zib.png
data Toelichting
Definition Relevante opmerkingen over het gebruik.
Datatype ST.png
DCM::ExampleValue consumptie alcohol alleen in het weekend
container WaarnemingGebruik
Definition Container van het concept WaarnemingGebruik. Deze container bevat alle gegevenselementen over de waarneming van het gebruik van alcohol.
Datatype Container.png
data StartDatum
Definition De datum waarop is gestart met het gebruik.
Datatype TS.png
DCM::ExampleValue 1975
data StopDatum
Definition De datum waarop is gestopt met het gebruik.
Datatype TS.png
DCM::ExampleValue 28-02-2012
data Hoeveelheid
Definition Omvang van het alcoholgebruik van de patiënt in eenheden alcoholische drank per tijdseenheid.
Datatype PQ.png
DCM::ExampleValue 20/w
data AlcoholGebruikStatus
Definition De status van het alcoholgebruik van de patiënt.
Datatype CD.png
DCM::ExampleValue Drinkt alcohol
DCM::ValueSet File:List.png AlcoholUseStatusCodeList OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.7.3.2

Codelijsten

AlcoholUseStatusCodeList

OID:2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.7.3.2

Concept Name Concept Code Coding Syst. Name Coding System OID Description
Current drinker of alcohol (finding) 219006 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Drinkt alcohol
Ex-drinker (finding) 82581004 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Dronk vroeger alcohol
Lifetime non-drinker (finding) 228274009 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Heeft nooit alcohol gedronken
Other OTH NullFlavor 2.16.840.1.113883.5.1008 Anders

Referenties