Be.nl.hd.Ademhaling

From Clinical Building Blocks
Jump to: navigation, search


Algemeen

Naam: be.nl.hd.Ademhaling
Versie: 0.0.1
Status: Draft

Metadata

DCM::CoderList healthdata.be
DCM::ContactInformation.Address *
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom *
DCM::ContentAuthorList Clinical Building Blocks Expert Group & healthdata.be
DCM::CreationDate
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name healthdata.be
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.12.5
DCM::KeywordList Ademhaling
DCM::LifecycleStatus Draft
DCM::ModelerList Clinical Building Blocks Expert Group & healthdata.be
DCM::Name be.nl.hd.Respiration
DCM::PublicationDate
DCM::PublicationStatus
DCM::ReviewerList Clinical Building Blocks Expert Group & healthdata.be
DCM::RevisionDate 05-01-2016
DCM::Superseeds
DCM::Version 0.0.1

Versiebeheer

Concept

Bij de ademhaling of respiratie stroomt er lucht naar en van de longen, waar de gasuitwisseling plaatsvindt, waarbij zuurstof vanuit de lucht wordt opgenomen in het bloed en koolstofdioxide wordt afgegeven aan de lucht. Observaties van de spontane ademhaling zoals deze meestal geregistreerd worden als onderdeel van de observatie van de vitale functies.

Doel

Het observeren van de spontane ademhaling van een persoon, inclusief het vastleggen van de ademhalingsfrequentie, diepte en het ritme, wordt gedaan om een indruk te krijgen van de gezondheidstoestand van het pulmonaire systeem van de patiënt.

Informatiemodel

Be.nl.hd.AdemhalingModel.png
Verwijs naar de legenda pagina voor meer informatie over de gebruikte soorten en typen data

rootconcept Ademhaling
Definition Rootconcept van de bouwsteen Ademhaling. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Ademhaling.
Type Zib.png
data Ademfrequentie
Definition De waarde van de gemeten ademhalingsfrequentie. De ademhalingsfrequentie betreft het aantal ademhalingen per minuut.
Datatype PQ.png
DCM::ExampleValue 15/min
data AdemhalingDatumTijd
Definition Datum en eventueel tijd van de meting.
Datatype TS.png
data ExtraZuurstofToediening
Definition Een indicatie die aangeeft of de patiënt extra zuurstof toegediend krijgt. Additionele informatie kan in dat geval worden vastgelegd in de concepten die deel uit maken van de container ToegediendeZuurstof.
Datatype BL.png
container ToegediendeZuurstof
Definition Container van het concept ToegediendeZuurstof. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept ToegediendeZuurstof.
Datatype Container.png
data FlowRate
Definition De hoeveelheid toegediende zuurstof. De waarde ligt tussen 0.0 en 50.0 l/min.
Datatype PQ.png
data FiO2
Definition De fractionele inspiratoire zuurstof concentratie. Waarde ligt tussen 0.0 en 1.0, met een normale waarde van 0.21 (geen extra zuurstoftoediening).
Datatype PQ.png
data Toelichting
Definition Opmerking over bijkomende factoren die de ademhaling kunnen beïnvloeden. Bijvoorbeeld, het niveau van angst, pijn, voeding bij zuigelingen, tracheostomie.
Datatype ST.png
data ToedieningHulpmiddel::MedischHulpmiddel
Definition Hulpmiddel dat gebruikt wordt bij de toediening van extra zuurstof aan de patiënt.
Datatype Container.png
DCM::ReferencedDefinitionCode NL-CM:10.1.1 Dit is een verwijzing naar het concept MedischHulpmiddel in de bouwsteen MedischHulpmiddel.
data Diepte
Definition De diepte van de ademteugen.
Datatype CD.png
DCM::ValueSet File:List.png DepthCodeList OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.5.2
data AfwijkendAdemhalingspatroon
Definition Specifieke, abnormale ademhalingspatronen.
Datatype CD.png
DCM::ValueSet File:List.png AbnormalRespiratoryPatternCodeList OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.5.3
data Ritme
Definition Het ritme of de regelmaat van de ademhaling.
Datatype CD.png
DCM::ValueSet File:List.png RhythmCodeList OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.5.1
data ProductType
Definition [fr-BE]Néant[\fr-BE]
Datatype CD.png
DCM::ValueSet File:List.png AdministrationEquipmentCodeList OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.5.4

Codelijsten

NL-RhythmCodeList

OID:2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.5.1

Concept Name Concept Code CodeSys. Name CodeSystem OID Description
Normal respiratory rhythm 5467003 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 [en-US]Normal respiratory rhythm[\-US]

[fr-BE]Rythme de respiration normal[\-BE] [nl-BE]Normaal ademhalingsritme[\-BE]

Abnormal respiratory rhythm 85617008 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Abnormal respiratory rhythm

NL-DepthCodeList

OID:2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.5.2

Concept Name Concept Code CodeSys. Name CodeSystem OID Description
Normal depth of breathing 301284009 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Normal depth of breathing
Shallow breathing 386616007 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Shallow breathing
Deep breathing 289123006 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Deep breathing
Depth of respiration varies 248587009 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Depth of respiration varies

NL-AdministrationEquipmentCodeList

OID:2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.5.4

Concept Name Concept Code CodeSys. Name CodeSystem OID Description
Oxygen nasal cannula 336623009 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Oxygen nasal cannula
Venturi mask 428285009 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Venturi mask
Nonrebreather oxygen mask 427591007 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Nonrebreather oxygen mask
Other OTH NullFlavor 2.16.840.1.113883.5.1008 Other

NL-AbnormalRespiratoryPatternCodeList

OID:2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.5.3

Concept Name Concept Code CodeSys. Name CodeSystem OID Description
Kussmaul's respiration 414563008 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Kussmaul's respiration
Cheyne-Stokes respiration 309155007 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Cheyne-Stokes respiration
Ataxic respiration 39106000 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Ataxic respiration
Apneustic breathing 70185004 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Apneustic breathing
Cluster breathing 7013003 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Cluster breathing
Apnoea 1023001 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Apnoea
Prolonged expiration 248586000 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Prolonged expiration
Gasping respiration 23141003 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Gasping respiration
Other OTH NullFlavor 2.16.840.1.113883.5.1008 Other

Referenties

1. Nictiz-NFU Klinische Bouwsteen Ademhaling [Online] available at: http://wiki.klinischebouwsteen.nl/wiki/Ademhaling

2. Parelsnoer DCM Ademhalingsfrequentie v0.4 [Online] available at: http://www.nictiz.nl/uploaded/FILES/htmlcontent/dcm/parelsnoer/nl.parelsnoer.Ademhalingsfrequentie.v0.4.pdf

3. openEHR-EHR-OBSERVATION.respiration.v1 [Online] available at: http://www.openehr.org/knowledge/