Be.en.hd.Contact.Review

From Clinical Building Blocks
Jump to: navigation, search


General

Name: be.en.hd.Contact
Version: 0.0.1
Status: Draft

Metadata

DCM::CoderList healthdata.be
DCM::ContactInformation.Address *
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom *
DCM::ContentAuthorList Clinical Building Blocks Expert Group & healthdata.be
DCM::CreationDate 19-4-2012
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage en
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name healthdata.be
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.15.1
DCM::KeywordList Contacten, contact, patiëntcontact
DCM::LifecycleStatus Draft
DCM::ModelerList Clinical Building Blocks Expert Group & healthdata.be
DCM::Name be.en.hd.Contact
DCM::PublicationDate
DCM::PublicationStatus
DCM::ReviewerList Clinical Building Blocks Expert Group & healthdata.be
DCM::RevisionDate 05-01-2016
DCM::Superseeds
DCM::Version 0.0.1

Revision History

Concept

A contact is any interaction, regardless of the situation, between a patient and the healthcare provider, in which the healthcare provider has primary responsibility for diagnosing, evaluating and treating the patient’s condition and informing the patient. These can be visits, appointments or non face-to-face interactions.

Contacts can be visits to the general practitioner or other practices, home visits, admissions (in hospitals, nursing homes or care homes, psychiatric institutions or convalescent homes) or other relevant contacts. This only includes past contacts. Future contacts can be documented in the PlannedCareActivity building block.

Purpose

Contacts can be recorded to provide insight on the interactions that have taken place between the patient and healthcare provider and in which context these took place.

Information model

Be.en.hd.ContactModel.png
Refer to the legend page for more information about the used types and data types

rootconcept Contact
Definition Root concept of the Contact building block. This concept contains all data elements of the Contact building block.
Type Zib.png
DCM::DefinitionCode NL-CM:15.1.1
data StartDateTime
Definition The date and time at which the contact took place.
Datatype TS.png
DCM::DefinitionCode NL-CM:15.1.3
data EndDateTime
Definition The date and time at which the contact ended. If the contact takes place over a period of time, this indicates the end of the period, in the case of an admission, for example.
Datatype TS.png
DCM::DefinitionCode NL-CM:15.1.4
container ContactReason
Definition Container of the ContactReason concept. This container contains all data elements of the ContactReason concept.
Datatype Container.png
DCM::DefinitionCode NL-CM:15.1.13
data Problem::ProblemName
Definition The problem that led to the contact.
Datatype Container.png
DCM::DefinitionCode NL-CM:15.1.6
DCM::ReferencedDefinitionCode NL-CM:5.1.2 Dit is een verwijzing naar het concept ProbleemNaam in de bouwsteen OverdrachtConcern.
data Procedure
Definition The procedure carried out during the contact.
Datatype Container.png
DCM::DefinitionCode NL-CM:15.1.11
DCM::ReferencedDefinitionCode NL-CM:14.1.1 Dit is een verwijzing naar het concept Verrichting in de bouwsteen OverdrachtVerrichting.
data DeviatingResult
Definition A deviating result which serves as the reason for the contact.
Datatype ST.png
DCM::DefinitionCode NL-CM:15.1.12
data ContactType
Definition The type of contact.
Datatype CD.png
DCM::DefinitionCode NL-CM:15.1.2
DCM::ValueSet File:List.png ContactTypeCodeList OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.15.1.1

Code Lists

ContactTypeCodeList

OID:2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.15.1.1

Concept Name Concept Code Coding Syst. Name Coding System OID Description
Ambulatory AMB ActCode 2.16.840.1.113883.5.4 Poliklinisch [Een uitgebreide term voor zorg aangeboden in een zorginstelling. De term \'93ambulatory

\'94 of te wel mobiel geven normaliter aan dat de pati\'ebnt zelf naar de locatie is gekomen en niet is opgenomen].

Emergency EMER ActCode 2.16.840.1.113883.5.4 SEH [Een pati\'ebnt contact dat plaats heeft op een specialistische locatie waar de pati\'ebnt een spoed onderzoek en -behandeling ondergaat, totdat de pati\'ebnt ontslagen kan worden of wordt opgenomen in de zorginstelling of naar een andere zorginstelling wordt overgedragen.]
Field FLD ActCode 2.16.840.1.113883.5.4 Op lokatie [Een pati\'ebnt contact dat heeft plaats gevonden buiten een zorginstelling en ook niet bij de pati\'ebnt thuis, bijvoorbeeld op de plaats van een ongeluk of in een supermarkt.]
Home HH ActCode 2.16.840.1.113883.5.4 Thuis [Een zorg contact dat plaats heeft gevonden bij de pati\'ebnt thuis of in het huis van een ander waar de pati\'ebnt zich op dat moment bevindt.]
Inpatient IMP ActCode 2.16.840.1.113883.5.4 Klinisch [Een pati\'ebnt contact waarbij de pati\'ebnt is opgenomen in een zorginstelling en de pati\'ebnt ten minste een nacht overblijft en wordt voorzien van een kamer, maaltijden en continue verpleegkundige zorg.]
Short Stay SS ActCode 2.16.840.1.113883.5.4 Dagopname [Een contact waarbij de pati\'ebnt is opgenomen in een zorginstelling voor een vooraf vastgestelde periode, normaliter minder dan 24 uur.]
Virtual VR ActCode 2.16.840.1.113883.5.4 Virtueel [Een pati\'ebnt contact waarbij de pati\'ebnt en de zorgverlener zich niet op dezelfde fysieke locatie bevinden. Voorbeelden hiervan zijn telefonisch contact, email verkeer, robotchirurgie en televideo conferentie, maar ook een Multi Disciplinair Overleg (MDO) kan hieronder vallen.]

References