Healthdata

  Persbericht


  Het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) en het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) hebben een overeenkomst gesloten voor de standaardisatie van de registratie van bepaalde gezondheidsgegevens via Healthdata.be, een efficiënt en streng beveiligd internetplatform.

  Maggie De Block, minister van Volksgezondheid: “Alle registers met gezondheidsgegevens zullen dus samengebracht worden. Hierdoor zal de registratie van gezondheidsgegevens in de toekomst voor alle onderwerpen op dezelfde manier verlopen. Het registreren wordt eenvoudiger voor de zorgverstrekkers en onderzoekers. En als overheid zullen we over betere data beschikken om een evidence based gezondheidsbeleid te voeren”.

  Read more: https://www.wiv-isp.be/News/Pages/Healthdatabevooreengestandaardiseerdeengebruiksvriendelijkeregistratievangezondheidsgegevens.aspx


  Resterende infosessies


  De afgelopen maanden vonden al heel wat infosessies plaats. In de loop van de maand november staan nog 4 infosessies gepland, het overzicht hiervan vind je hieronder. Tijdens deze informatiesessies zal de noodzaak tot een vereenvoudigde registratie worden toegelicht, alsook de wijze waarop healthdata.be dit technisch, inhoudelijk en procesmatig zal realiseren.

  Datum Tijdstip Locatie Publiek
  Donderdag 12 november 14h-16h Erpent Leden van AFMC, FIH en Santhea
  Maandag 16 november 19h-20h IRIS Faîtière ICT-directeurs en -diensthoofden, verantwoordelijken voor eHealth-projecten van de ziekenhuizen binnen het Brussels gezondheidsnetwerk (Abrumet)
  Vrijdag 20 november 15h-15h30 UZ Gent, Auditorium 1 (1K3) ICT-directeurs en -diensthoofden, verantwoordelijken voor eHealth-projecten van de ziekenhuizen binnen het Collaboratief Zorgplatform (CoZo)
  Maandag 30 november 17h30-19h Jessaziekenhuis, Campus Virga Jesse, Hasselt Limburgse ziekenhuizen

  Infosessies voor alle geïnteresseerden


  Healthdata.be organiseert dit najaar verschillende infosessies om het project toe te lichten aan alle betrokkenen: van directies over medische, IT- en eHealth- verantwoordelijken van ziekenhuizen en laboratoria tot zelfstandige artsen. Een aantal sessies zijn voor een specifiek publiek, terwijl andere sessies open zijn voor alle geïnteresseerden. Tijdens deze informatiesessies zal de noodzaak tot een vereenvoudigde registratie worden toegelicht, alsook de wijze waarop healthdata.be dit technisch, inhoudelijk en procesmatig zal realiseren.

  Inschrijven?

  Het volstaat om uw aanwezigheid per mail aan healthdata@wiv-isp.be te bevestigen om zich in te schrijven voor elk van deze infosessies.

  Volgende sessies liggen reeds vast:

  Datum Tijdstip Locatie Publiek
  Woensdag 16 september 19:30 AZ Klina, Brasschaat Vlaamse vereniging voor hoofdartsen
  Vrijdag 18 september 14:00 UZ Antwerpen ICT-directeurs en -diensthoofden, verantwoordelijken voor eHealth-projecten van de ziekenhuizen binnen de Antwerpse Regionale Hub (ARH).
  Vrijdag 25 september 14:00 FOD Volksgezondheid Open voor alle geïnteresseerden
  Woensdag 30 september 14:00 webmeeting Open voor alle geïnteresseerden
  Dinsdag 13 oktober 14:00 webmeeting Open voor alle geïnteresseerden
  Donderdag 15 oktober 19:30 AZ Groeninge, Kortrijk Vlaamse vereniging voor hoofdartsen
  Maandag 16 november 19:00 te bepalen ICT-directeurs en -diensthoofden, verantwoordelijken voor eHealth-projecten van de ziekenhuizen binnen het Brussels gezondheidsnetwerk (Abrumet)
  Vrijdag 20 november te bepalen UZ Gent ICT-directeurs en -diensthoofden, verantwoordelijken voor eHealth-projecten van de ziekenhuizen binnen het Collaboratief Zorgplatform (CoZo)

  Daarnaast zal healthdata ook toegelicht worden op de vergaderingen van:

  • het sectoraal bestuurscollege algemene ziekenhuizen van Zorgnet Vlaanderen - Icuro, op vrijdag 16 oktober
  • de werkgroep ICT van Zorgnet Vlaanderen – Icuro, op woensdag 23 september 10h30 in Mechelen

  Er zullen in de loop van de komende weken nog bijkomende sessies ingepland worden.


  Naar een vereenvoudigde en veilige registratie van gezondheids- en gezondheidszorggegevens

  Het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) en het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) sloten recentelijk een overeenkomst over de registratie, bewaring en ter beschikking stelling van gezondheids- en gezondheidszorggegevens voor wetenschappelijk onderzoek. Deze overeenkomst betreft het gebruik van een efficiënt en veilig internetplatform, met als naam Healthdata.be. Het is volledig in lijn met het Actieplan e- Gezondheid 2013-2018 en met de prioriteiten van Minister Maggie De Block die zij in november 2014 in haar Algemene Beleidsnota voorstelde.

  read more

  Technical onboarding: status overview


  In order for a hospital, laboratory or another organization or professional to participate to a registry via healthdata.be, the HD4DP (HealthData for Data Providers) software needs to be up and running (technical onboarding) and the registry specific preparation has to be done (thematical onboarding).

  read more

  Healthdata obtained required approvals


  Healthdata.be has a high impact on the different stakeholders in the healthcare sector. Hence, it is only logical that our mission, vision and architecture need to be analyzed and approved by a lot of these stakeholders.
  Not only because we need their formal approval, but also because we value their opinion and envisage a good and transparant collaboration with the different partners.

  read more

  Welkom op de healthdata.be blog


  Welkom en bedankt voor je interesse in het healthdata.be project.

  Als aanvulling op de informatie die u op www.healthdata.be en www.healthstat.be vindt, willen we u langs deze weg op de hoogte houden van de laatste nieuwe ontwikkelingen.

  Heeft u vragen of opmerkingen? Aarzel niet om ons te contacteren.

  bedankt,
  het healthdata.be team


subscribe via RSS